„A cél a színvonalas oktatás, a jól képzett hallgatók kibocsátása, mindehhez a háttérfeltételek biztosítása és folyamatos javítása”

2017. augusztus 29.

-tanévkezdő beszélgetés dr. Miseta Attilával, karunk dékánjával

A 2017-2018-as tanévet 691 elsőéves hallgató kezdi meg karunkon a legfrissebb adatok szerint.  A pótfelvételizőkkel együtt 209-en nyertek felvételt a magyar általános orvos szakra, 50-en a fogorvos szakra, a német programban 190-en kezdik meg tanulmányaikat, az angolban pedig 242-en.

 

Schweier Rita írása

 

-Tavaly több újonnan felvett diákkal kezdték a tanévet, mint idén. A létszámcsökkenés alapvető oka az infrastrukturális fejlesztések csúszása?

-Egyértelműen igen, a fejlesztések megvalósulásáig - helyszűke miatt - jelentős hallgatói létszámemelés nem képzelhető el. A kisebb építkezések ugyan elkezdődtek a Balassa és a Damjanich kollégiumokban, valamint a gyógyszerészeknél is zajlik a beruházás, ám az ígért új oktatási tömb kialakítása még mindig várat magára.

A felvettek körében csökkenés látszik, ám évek óta több külföldi hallgatót veszünk fel, mint hazait, és a magyar hallgatók számát is növeltük az elmúlt tíz évben. Az összes évfolyamot nézve megközelítően 1500 magyar, és több mint 1900 külföldi diákunk van, és utóbbiak közül egyre többen maradnak nálunk a magasabb évfolyamokon is, azaz a klinikai években. Ehhez jön még az ÁOK Nemzetközi Oktatási Központjának mintegy 200 külföldi hallgatója, akik előkészítőn vesznek részt. Az összlétszám tehát valójában tovább bővül, több mint 100 fővel. Azt szerencsére elmondhatjuk, hogy a szakjainkon túljelentkezés van, mi szabjuk meg, hogy a színvonal megtartása, sőt, emelése mellett mit bírunk el. Ami jelenleg problémát jelent, az a fogorvosaink elhelyezése, mivel a régi városi sportcsarnok épülete, amiben dolgoznak, kicsi és rozoga, ám egy EFOP-pályázatból már látszanak a körvonalai egy új fogászati klinika megépítésének.

-Hol tart a színvonalas oktatók Pécsre csábításának folyamata?

-Kellemes meglepetés számomra, hogy sok nívós oktató szeretne hozzánk jönni. Nem kizárólag a külföldiekre igaz ez, hanem a magyarországi képzőhelyekre is, ahonnan többen megkeresnek. A  hely hiánya azonban egyelőre akadályt állít elénk a további lépésekkel kapcsolatosan.

-Az előző tanév zárása kapcsán készült beszélgetésben sürgetőnek nevezte az egészségügyi béremeléshez hasonló korrekció megvalósítását a fizetésekben az egészségügyi felsőoktatásban is. Történt-e ebben azóta előrelépés?

-Egyelőre nem. Az orvoskari dékánok és a rektori konferencia is megkereste a felsőoktatási államtitkárt a béremelés ügyében, amit egyébként előzetesen az év második felére harangoztak be. Felmerült, hogy saját keretből, a bevételeink terhére emeljük a béreket, ám ezt mi nem tartjuk megoldásnak, hisz ha megvalósítjuk, akkor a következő általános béremelésnél nem biztosítanak számunkra ehhez forrásokat.

-Módosíthatja-e dékáni pozíciója betöltését az, ha sikerrel szerepel az előrehozott rektorválasztáson?

-Természetesen igen. Azt azért hozzátenném, hogy a kinevezés az EMMI hatásköre, bár a szenátusi szavazás eredményét általában figyelembe veszi. Dékáni mandátumom a jövő év szeptemberében jár le, a rektori megbízás pedig valamivel korábban lépne életbe.