Elérhető az idegen nyelvű oktatás új óra- és vizsgajelentés / teljesítésigazolás mintája

2017. szeptember 20.

Elkészült és a Gazdasági Referatúra Dokumentumtárában elérhető/letölthető az idegen nyelvű képzési programokban oktatóként közreműködők által, szerződés alapján a 2017/2018. tanév I. (őszi) szemeszterében teljesített óraadások díjazásának elszámolásához alkalmazandó órajelentés/teljesítésigazolás és vizsgajelentések elektronikusan kitöltendő mintája.

A dokumentum-minta külön kitöltési útmutatót tartalmaz az órajelentések, illetve a vizsgajelentések kitöltésére vonatkozóan, kérjük azokat átolvasni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az óraadások első elszámolási időszakának zárónapja – a szerződésekben rögzítetteknek megfelelően – a 4. oktatási hét utolsó oktatási napja, azaz 2017. szeptember 29.