Berde Botond Ösztöndíj 2018

2017. szeptember 21.

Egyetemünk díszdoktora, Berde Botond, bázeli professzor által 1997-ben alapított, fiatal kutatók támogatási alapjának 2018. évi ösztöndíjára pályázatot hirdetünk az alábbi feltételekkel:

 • Az ösztöndíj rövid (néhány hetes), továbbképző jellegű, metodikai tanulmányutat tesz lehetővé az alábbi nyugat-európai országok valamelyikében: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország.
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 37. életévét.
 • Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a sikeres, a jövőre nézve ígéretes tudományos munkásság, amelyről beszámolók már nemzetközi folyóiratokban is megjelentek.
 • A pályázó írásban vázolja munkatervét (kísérleti terv, metodika elsajátítása, stb.).
 • A sikeres pályázó a hazatérte után tevékenységéről írásban számol be.
 • Kongresszuson vagy szimpóziumon való részvételre nem lehet pályázni.

 

Az ösztöndíj összege 4000 svájci frank, évente egy ösztöndíj adható ki.

 

A pályázatok benyújthatók a PTE, ÁOK Dékáni Hivatalába 2018. április 9-ig.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • pályázati kérelem, megjelölve a fogadó intézmény címét és a fogadó fél nevét,
 • fogadókészséget igazoló levél,
 • a pályázó szakmai életrajza,
 • munkaterv,
 • nyelvtudás igazolása.

A pályázatokat a Berde Botond professzor úr egyetértésével kijelölt kuratórium bírálja el.

 

Dr. Schneider Imre

emeritus professzor

a kuratórium elnöke