Meghívó Kari Tanács ülésre

2017. szeptember 28.

Meghívó

 

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának

2017. október 5-én (csütörtökön) 15.00 órakor

az ÁOK Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartandó ülésére

 

Napirend

 

 

1.      Pro Facultate Medicinae kitüntetések adományozása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.      Szervezeti egységvezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

3.      Egyetemi docensi pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

4.      Professor Emeritus címek adományozása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

5.      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Wittmann István klinikaigazgató

 

6.      Díszdoktori cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Kozma Zsolt intézetigazgató

 

7.      Kitüntetéses doktori cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

8.      Az ÁOK Biotechnológia mesterszak új szakfelelősének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

9.      A Migrációs-egészségügy szakirányú továbbképzési szak Képzési- és Kimeneti Követelményeinek módosítása

Előterjesztő: Dr. Bogár Lajos tanszékvezető

 

10.  A PTE Általános Orvostudományi Karán folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

 

11.  A 2018/2019. tanévben beiratkozó hallgatók tandíjainak jóváhagyása

Előterjesztő: Porvay Péter gazdálkodási referens

 

12.  Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék létrehozása a Magatartástudományi Intézetben

Előterjesztő: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

13.  A PTE ÁOK Romhányi Szakkollégium elnökváltásának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

14.  Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

 

Pécs, 2017. szeptember 28.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Miseta Attila sk.

dékán