Arts-in-Med – Dr. Kamp Salamon előadása

2017. október 10.

Az Arts-in-Med őszi programsorozatának második szereplője Dr. Kamp Salamon, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kossuth-és Liszt-díjas egyetemi tanára, aki „Luther, Bach és a zene” címmel tart előadást.

"Luther zenefelfogásának forrása Augustinus, aki a zenét ,,donum Dei", az Isten adományának tekinti. Az Isten bölcsessége hangzatokban, és harmóniákban válik felfoghatóvá, melyek létrejötte számarányokban fejezhető ki, ahogy a Bölcsességek Könyve tizenegyedik fejezetének  huszonegyedik versében olvassuk: ,,Te mindent mérték, szám és súly szerint rendeztél el." (,,Omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti"). Luthernek az Augustinusban gyökerező, zenére vonatkozó keresztyén tanítása és a Bach-korabeli ortodoxia volt az a szellemi tradíció, amely Bach szimbólumokban gazdag teocentrikus zenefelfogását és egész életét meghatározta."

ARS POETICA

„A művészet a művészben él és mindig azt mondja ki, hogy mi az ember és a szellem viszonya. Ezért feladata ma sem más, mint régen volt: laudatio Dei et recreatio cordis, az Isten dicsőítése és a lélek újjáteremtése. A világ átszellemítése. A művészet a valóság fölött van és súlypontja az életen túli; az igazság ragyogása, amely mindenkor megvilágosítja a káoszt. Mert a művészet nem cél, hanem eszköz, de olyan eszköz, amely az üdvösségre vezet. Az üdvösség pedig nem más, mint meglátni az Istent színről-színre.”

Életrajz

Kamp Salamon 1958. október 27-én született Dunapatajon. 1979-1983 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem ének-zene-népművelés szakán tanult, szakdolgozatát a Te Deum műfajáról és Kodály Zoltán "Budavári Te Deum"-áról írta. A pécsi diploma megszerzése után a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia karvezetés szakára nyert felvételt, ahol Párkai István osztályába került. Akadémiai szakdolgozatának témája Alban Berg "Lyrikus szvit"-jének analízise volt. A diplomakoncertjén Johann Sebastian Bach "Komm Jesu, komm" (BWV 229) motettája és Igor Stravinsky "Introitus"-a szerepelt.

Diplomája megszerzése után Karl Österreicher professzor karmesterosztályában folytatta tovább tanulmányait a Bécsi Zeneakadémián. 1988-tól az Országos Filharmónia Állami Énekkarának volt asszisztense és szólamvezetője. Az ebből alakult Pászti Miklós Kamarakórus karnagyának hívta meg.

1987 óta a Deák téri evangélikus püspöki székhelyen működő Lutheránia Ének-és Zenekar karnagya. 1998-ban a Magyarországi Evangélikus Egyház országos zeneigazgatóvá nevezte ki. 1990-ben megalapította a Budapesti Bach Hetet, melynek máig művészeti vezetője. Több szemináriumot és mesterkurzust szervezett Anna Reynolds-szal és Helmuth Rillinggel. Megalapítója és elnökségi tagja az 1992-ben életre hívott Magyar Bach Társaságnak, jelenleg az elnöke.

1990 és 1996 között a Debreceni Kodály Kórus művészeti vezetője és karnagya volt. A hagyományos hangversenyélet mellett önálló vállalkozásai voltak az egy-egy zeneszerző vokális életművét bemutató sorozatai. Így került sor Haydn öregkori hat nagymiséjének, Mozart litániáinak, vesperáinak, motettáinak és miséinek, Bach kantátáinak, Schubert hét miséjének és offertóriumainak sorozatszerű előadására. A barokk és a klasszikus repertoár mellett különleges hangsúlyt fektetett a rendkívüli technikai nehézségeket támasztó XX. századi és kortárs művek megszólaltatására is. A Kodály Kórusnál eltöltött évei alatt több mint háromszáz művet vezényelt és tanított be, több hanglemezfelvételt is készített.

Pedagógia tevékenységet a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakiskolában (zeneelmélet), a budafoki Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában (szolfézs), és a Debreceni Zeneművészeti Főiskolán (karvezetés, karirodalom és egyházzenetörténet) fejtett ki.

A Fóti Evangélikus Kántorképző Intézet tanfolyamain több mint tíz éve tanít karvezetést és vezeti az ének- és zenekar munkáját. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene tanszakán zeneelméletet, szolfézst, barokk, klasszikus és romantikus egyházzene irodalmat tanított.

Ugyanitt szerezte meg a DLA fokozatot 2003-ban. Vizsgakoncertjén J. S. Bach Karácsonyi oratóriumát vezényelte, doktori disszertációjának címe: "A Bach-korabeli Lipcse istentiszteleti élete, és Johann Sebastian Bach korálkantáta évfolyama" volt.

2006-tól 2014-ig a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán a Karvezetés, Zenei Elméleti és Kórus Tanszék vezetője, egyetemi tanára. Az Egyetemi Kórussal és Szimfónikus zenekarral, a Pannon Filharmonikusokkal és a Budapesti Vonósokkal számos egyéni oratóriumkoncertet adott.

2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap zenei szakkollégiumának kuratóriumi tagjává választották.

2012. május 31-én tartotta habilitációs előadását a PTE Művészeti Karán "Barokk notáció és interpretáció. A generálbasszus jelentősége J. S. Bach vokális művészetében" címmel.

2012 szeptemberétől tagja a LFZE Doktori Tanácsának és óraadója a doktori iskolának, a PTE MK doktori iskolájának témavezető tanára.

2013. október 8-án Balog Zoltán miniszter egyetemi tanárrá nevezte ki.

2014-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora (Karmester és Karvezető Tanszék)

2015-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktoriskolájában a Karvezetés Alprogram vezetője

Kitüntetései

Artisjus-díj, Bartók Pásztory-díj, Pro Civibus kitüntetés, Kölcsey-díj, a 100 éves Lutherániával a Magyar Örökség díj, 2011-ben Liszt Ferenc-díj, 2012-ben Károli Gáspár-díj, 2017-ben Kossuth-díj

 

Dr. Kamp Salamon előadása október 12-én, 18 órakor kezdődik a Szigeti úti, első emeleti tanácstermünkben.

Kapcsolódó esemény