dr. Kellényi Loránd (1931-2017) - gyászhír és nekrológ

2017. november 9.

Mély megrendüléssel értesültünk egykori munkatársunk, dr. Kellényi Loránd halálhíréről: mindenkor tanító szándékú, kivételes egyéniségű kollégánk, barátunk 2017. november 4-én, méltósággal viselt szenvedés, hosszú betegeskedés után, életének 86. évében elhunyt.

A műszaki ismeretek iránt különösen fogékony ifjú Kellényi többféle területen munkát próbált, s éppen a Magyar Posta állományában volt, amikor a véletlen a Pécsi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetét vezető Lissák Kálmán professzor útjába sodorta. E találkozás, majd ennek nyomán az Intézet Akadémiai Idegélettani Tanszéki Kutatócsoportjába 1956. december 13-án történt felvétele egész életére mélyen kiható, azt meghatározó eseménynek bizonyult. Itt lett diplomás villamosmérnök, itt járta végig az akadémiai pálya grádicsait, s tudományos főmunkatársként innen ment nyugdíjba is. Kellényi Loránd nem egyszerűen a tudományos kutatás és az élettani gyakorlatos oktatás kapcsán felmerült igényeket kiszolgáló tanszéki fejlesztő elektromérnök volt, hanem a kutatók egyenrangú munkatársa, mérnökök és orvosok generációinak mentora. Személye a kezdetektől fogva önálló és öntörvényű entitás, „intézmény” volt a POTE, majd a PTE életében.

Mára szinte szállóigévé váltak mondásai, sokhelyütt és sokszor emlegetik a régi és az újabb elméleti intézeti és klinikai professzorokkal kapcsolatos anekdotáit, az egyes műszerek, berendezések, kísérleti eljárások létrejöttének körülményeit felelevenítő történetei pedig némelykor igazi tudománytörténeti érdekességként szolgálnak. Sikeres életútját követve fel kellett figyelni rendkívüli kreativitására, melynek révén gondolkodása, a problémák megoldásában tetten érhető célorientált hatékonysága egyedivé és pótolhatatlanná tette munkáját nem csak az Élettani Intézet, hanem más tanszékek, klinikák számára is. Nyugdíjba vonulását követően továbbra is aktív maradt, addigi tevékenységeit nem adta fel, s a kutatás segítése, az élettan gyakorlatos oktatásának fejlesztésében való rendszeres közreműködése mellett az Egyetem Természettudományi Karán, sőt más intézményekben is élvezhették sikeres munkájának gyümölcseit. Széles körű megbecsülést vívott ki magának, ennek egyik jele volt a négy éve kapott dékáni dícséret is. Dr. Kellényi Loránd páratlanul szellemes, kivételesen termékeny, eredeti módon és széles körűen innovatív, mindenkor nemcsak probléma-orientált, hanem ember- és betegközpontú kutató-fejlesztő munkásságot tudhatott magáénak.

Magunk között csak Lórinak, Lóri bácsinak hívtuk. Vitakedve, elsöprő lendületű érvelése, az új befogadására állandóan nyitott, őszinte érdeklődése, a legjobb, legpraktikusabb megoldások keresése a legutóbbi időkig a vele folytatott hosszas, tartalmas, jóízű beszélgetések sorát eredményezte. Az ő társaságában sohasem lehetett unatkozni. Hiányozni fog, emlékét örökre megőrizzük.

Temetése 2017. november 16-án /csütörtökön/  lesz a Pécsi Köztemető kápolnájában.

A gyászmise 14.30 órakor kezdődik, a gyászszertartás 15 órakor.

Mindannyiunk óhaját tolmácsolom, amikor a régi kollégák, ismerősök és barátok nevében is végleg elköszönök Tőle: Lóri bátyánk, nyugodj békében!

 

dr. Karádi Zoltán egyetemi tanár, intézetigazgató

Élettani Intézet