A pécsi anatómiai gyűjtemény

2017. november 9.

Az idei orvosnapok alkalmából dr. Miseta Attila dékán támogatásával megjelent dr. Lázár Gyula emeritus professzor könyve, amiben az Anatómiai Intézet anatómiai és embriológiai készítményeit mutatja be, továbbá az oktatáshoz használható műanyag modelleket - 167 színes fényképen. A kötet a kari nyomdában készült, megvásárolható a Dékáni Hivatalban.

előszó

Évszázadok óta az orvosképzés talán egyik legfontosabb alaptantárgya az anatómia, aminek elsajátítása mind a mai napig meghatározza az orvos által kifejtett gyógyító tevékenység hatékonyságát és minőségét. Az utóbbi évtizedekben a digitális technika fejlődésével az oktatók számára új módszertani és didaktikai lehetőségek nyíltak tudásuk továbbadására, sok területen mégsem lehet az anatómiai készítmények által nyújtott direkt élményt az új módszerekkel helyettesíteni.

Confucius szavaival élve: „Amit hallunk, azt elfelejtjük, amit látunk, arra emlékszünk, és amit magunk csinálunk, megfogunk, azt tudjuk.” Ennek szellemében került sor az Anatómia Intézet preparátum gyűjteményének további példányokkal történő kiegészítésére és tematikai átrendezésére. Lázár Gyula professzor, aki már tanársegéd korában részt vett a gyűjtemény létrehozásában, örömmel elvállalta a gyűjtemény tematikai szempontból történő átrendezését és feliratokkal való ellátását.

A régi és új preparátumok a mai oktatás rendszerét követő bemutatása egyrészt megkönnyíti a mai diákok számára a tananyag elsajátítását, másrészt lehetőséget nyújt az egyetemünkön korábban végzett orvosok számára a tantárggyal kapcsolatos emlékeik felidézésére. Ezenfelül a gyűjtemény révén a nem szakmabeliek is betekintést nyerhetnek az emberi test felépítésének titkaiba az intézet által rendezett ismeretterjesztő programok keretében.

Dr. Reglődi Dóra

egyetemi tanár, intézetigazgató

PTE ÁOK Anatómiai Intézet

A pécsi anatómiai gyűjtemény

Az anatómia tanításához és tanulásához sok segítséget nyújtanak a preparátumok és modellek. Valószínűleg a világ minden anatómiai intézetében van olyan gyűjtemény, amit erre a célra használnak, vagy múzeumi jelleggel őriznek és bemutatnak. Hazánkban Budapesten van a legnagyobb anatómiai múzeum. Nagyon szép gyűjteménye van a szegedi Anatómiai Intézetnek is, aminek egy részét egy angol nyelvű könyvben is bemutatták.

A mi gyűjteményünk szerény, ám nálunk is vannak értékes, szép készítmények, amiket 20 szekrényben helyeztünk el az intézet folyosóján.

A szekrények sorszámot és a tartalmukra utaló címet kaptak a Szentágothai-Réthelyi: Funkcionális Anatómia c. tankönyv 2002-es kiadása alapján. A tematikus rendet helyenként meg kellett bontani a készítmények méretei, mennyisége vagy a tárolóhely nagysága miatt.

A gyűjtemény tematikus elrendezése:

 • Mozgásszervek, törzs – csontok, ízületek (1-2. szekrény);
 • Koponya, Koponya + központi idegrendszer, Központi idegrendszer (3-5. szekrény);
 • Halló- és egyensúlyozó szerv (6. szekrény);
 • Szem, látórendszer (7. szekrény);
 • Légzőkészülék, Légzőkészülék + szív (8-9. szekrény);
 • Emésztőkészülék (10. szekrény);
 • Paraffinnal átitatott készítmények (11. szekrény);
 • Máj, vizeleti és nemiszervek (12. szekrény);
 • Medence és izmai (13. szekrény);
 • Tájanatómia (14. szekrény);
 • Az ember fejlődése (15. szekrény);
 • Fejlődési rendellenességek (16. szekrény);
 • Vegyes tároló (17. szekrény);
 • A szív fejlődése – modellek (18. szekrény);
 • Nyirokrendszer (19. szekrény);
 • A csontok fejlődése + az ember intrauterin fejlődésének modelljei (20. szekrény).

A könyvben ehhez a szekrényhez más szekrényben tárolt készítmények képei is bekerültek a tematikai egység érdekében.

A tároló edényeken vagy a készítmény elé helyezett léceken az azonosításra szolgáló magyar, latin és angol nyelvű feliratok vannak, leltári számokkal együtt.

A könyvben a két utolsó kivételével minden szekrény tartalma egy egész oldalas fotón látható a bal oldalon. A jobb oldalon a szekrény tartalmának rövid leírása olvasható magyar, angol és német nyelven. A következő kettő-négy oldalon a szekrény legszebbnek vagy legfontosabbnak tartott készítményeinek egyedi fotóin a részletek is tanulmányozhatóak. A két utolsó szekrény képe és az egyedi fotók egy-egy-oldalon jelennek meg.

A gyűjtemény rendezése alatt több hallgató is megállt a szekrények előtt és nézegette a készítményeket. A vizsgaszünetben tovább nőtt az érdeklődés, amiből talán arra lehet következtetni, hogy a felkészüléshez a készítményeket is használták. A könyv segítségével erre most otthon is lesz lehetőség. Reméljük, hogy nehézsége ellenére is sokan megszerették az anatómiát, és a könyvet kézbe véve visszaemlékezhetnek az itt eltöltött időre.

Dr. Lázár Gyula

professzor emeritus