A hallgatók tanórákon történő megjelenése

Kérjük, hogy a továbbiakban is szíveskedjenek megjelenni a tanórákon, de kiemelt figyelmet fordítsanak a járványügyi szabályok betartására maguk, hallgatótársaik és oktatóik érdekében.

A tantárgyfelelős és az oktató feladata az, hogy a higiénés intézkedéseket betartassa, a hallgató-beteg találkozást a tisztiorvosi, rektori és dékáni utasításnak megfelelően mellőzze az oktatás során.