Klinikai oktatással kapcsolatos járványügyi változások

A koronavírus elleni védekezés kapcsán az Egyetem által eddig megtett intézkedések az egyetemi polgárok biztonságát szolgálják. Ezen biztonság fokozása és az egészségügyben gyakorlaton levő hallgatók fokozott kitettségének csökkentése érdekében további lépések megtételét tartjuk szükségesnek.

Az aktuális influenza járványra és a koronavírus járvány elleni védekezésre tekintettel az Országos Tisztifőorvos 2020. március 8-tól visszavonásig teljeskörű látogatási tilalmat rendelt el a Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben.

A fentiekre tekintettel a betegkontaktussal járó klinikai gyakorlati oktatást 2020. március 11. napjától további intézkedésig felfüggeszti a Kar. Az ezzel kapcsolatos teendőkről a tantárgyfelelősök értesítést küldenek.