Intézkedések a klinikai gyakorlati oktatásban a látogatási tilalom miatt

Tisztelt Tantárgyfelelős Asszony! Tisztelt Tantárgyfelelős Úr!

Tekintettel arra, hogy Rektor Úr és Dékán Úr az országos tisztifőorvos 2020. március 8-án kelt látogatási tilalma alapján a betegkontaktussal járó klinikai gyakorlati oktatást bizonytalan időre felfüggesztette, tantárgyfelelősi hatáskörben a következő intézkedések szükségesek:

  1. A hallgató-beteg kontaktusok teljes mellőzése, mind a klinikai tantárgyak gyakorlati órái, mind a klinikai szakmai gyakorlatok során.
  2. Tekintettel a folyamatos oktatás biztosításának fontosságára a klinikai gyakorlati órák és klinikai szakmai gyakorlatok is az eredeti órarendnek megfelelően megtartandók. Olyan típusú oktatásra kell áttérni, mely gyakorlati jellegű ugyan, de hallgató-beteg találkozást nem foglal magában (case-based learning, esetismertetések megbeszélése, gyakorlati feladatok közös megoldása, team-based learning oktatási módszerek, szimulációs oktatás, modelleken történő bemutatás, műszerek működésének bemutatása/gyakoroltatása, betegdokumentumok alapján történő konzultáció, diagnosztikus képi dokumentáció megbeszélése, szimulált helyzetek a hallgatók és az oktatók részvételével).
  3. Oktatótermi kapacitásunk korlátozottsága miatt a gyakorlati helyett szemináriumi jellegű oktatási alkalmakra a Kar rutinszerűen nem tud nagyszámú oktatótermet biztosítani, de a rendelkezésre álló teremkapcitás, MediSkillsLab kapacitás erejéig készséggel állunk tantárgyfelelőseink és oktatóink rendelkezésére.
  4. A betegkontaktusok mellőzésén túl a hallgatók és oktatók egészségvédelme érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a higiénés intézkedések szoros betartására, melynek ellenőrzése az illetékes oktató feladata.
  5. A klinikai szakmai gyakorlatok (szigorló évi tantárgyak gyakorlatai, klinikai szakmai blokkgyakorlat, klinikai készségfejlesztő tantárgyak) esetében a hallgatók számára betegkontaktus nélküli, a képzésükbe illeszkedő, ekvivalens feladatokat és teendőket kell biztosítani

A megváltozott jellegű órákkal kapcsolatos szervezési intézkedésekről (gyakorlat helyének megváltozása, a gyakorlathoz szükséges eszközök változása) a tantárgyfelelős értesíti a hallgatókat.

 

Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:

dr. Czopf László

oktatási dékánhelyettes

Pécs, 2020. március 10.