Oktatói teendők a járványügyi helyzet kapcsán

Tisztelt Tantárgyfelelős Asszony! Tisztelt Tantárgyfelelős Úr!

Az aktuális járványügyi helyzet miatt fontos a hallgatói és oktatói biztonság fenntartása céljából a higiénés és korlátozó hatósági intézkedések maradéktalan betartása, betartatása az oktatás során.

Ezen túlmenően meg kell teremteni a lehetőségét, hogy a korlátozások és óvatosság ellenére az oktatás folyamatos maradjon.

A kontaktórákon történő jelenlét ellenőrzéssel kapcsolatosan kérjük, hogy a tantárgyfelelősök a szorgalmi időszak során ne tiltsák le a hallgatók félévteljesítését járványügyi okból történő hiányzás-túllépés alapján, ennek értékelése a szorgalmi időszak végén, szükség esetén a Tanulmányi Hivatal bevonásával történjen.

Kiemelt jelentőségű a járványügyi intézkedés miatt távol levő hallgatók számára megfelelő, egyértelmű és hozzáférhető tananyag biztosítása és az eddiginél rugalmasabb pótlási lehetőségek kidolgozása.

Fontos az előadás diasorok, minimum követelmények hallgatók számára történő maradéktalan rendelkezésre bocsátása azon tantárgyak esetén, ahol intézeti jegyzet vagy handout nem hozzáférhető.

Egyben tisztelettel kérjük tantárgyfelelőseinket a megkezdett elektronikus tananyagfejlesztések intenzív folytatására, ami a közeljövőben lehetővé teheti tananyagaink nagyobb százalékának szükség esetén közvetlen hallgató-oktató kontaktus nélküli tanítását.

Az elektronikus tananyagfejlesztés, távoktatás módszereinek kiterjesztése keretében nagy jelentőségű a korszerű oktatási módszerek kidolgozása, alkalmazása, ezekkel a szükséges oktatói gyakorlat megszerzése (PotePedia, webinárimok, online előadások/szemináriumok, elektronikus esetismertetések, otthoni feladatok, virtuális modelleken történő bemutatás/gyakoroltatás, műszerek működésének online bemutatása, diagnosztikus képi dokumentáció tananyagként feltöltése, AMBOSS, UpToDate adatbázisok eddiginél fokozottabb alkalmazása).

 

Szíves további oktatásfejlesztési és szervezési együttműködését megköszönve, tisztelettel:

dr. Czopf László

oktatási dékánhelyettes

Pécs, 2020. március 10.