A PotePedia Karunk egyik dinamikusan fejlődő és izgalmas tananyag-fejlesztési és képzést támogató digitális projektje. A 2019 elején megkezdett fejlesztésünk a PotePedia rendszerét a hallgatók képzésének további támogatása érdekében, mára megfelelő infrastrukturális alapokra helyezte. A távolléti/digitális oktatás jelenlegi térnyerése ezeket a fejlesztéseket előtérbe helyezte, a PotePedia az eddig ismert előnyei mellett a hatalmas digitális tároló kapacitás biztosításával is jó szolgálatot tesz napjainkban.

A PotePedia rövid ismertetését itt tekinthetik meg.

A programban való önkéntes részvétellel mód és lehetőség nyílik arra, hogy hallgatóink bekapcsolódhassanak a digitális oktatásfejlesztésbe, szakmai ismereteiket bővíthessék és munkájukkal hozzájárulhassanak a jövő orvosképzésének egyik meghatározó tudásbázisának létrehozásához.

A jelentkezők szakmai tartalomépítő munkáját Karunk kiemelt közéleti ösztöndíj keretében tudja honorálni. A közéleti ösztöndíj összege a feltöltött anyagokkal arányos, amelyet az ÁOK HÖK koordinál.

Jelentkezéseket az online űrlap kitöltésével folyamatosan fogadjuk:

  •  Név
  •  e-mail cím
  •  EHA/NEPTUN-kód
  •  tantárgy megjelölés (nem kötelező)

A program részleteivel kapcsolatosan felmerülő kérdéseikre a jelentkezők Fekete Lászlótól a projekt koordinátorától kaphatnak tájékoztatást (laszlo.fekete42@aok.pte.hu).

PotePedia - az orvosképzést támogató digitális oktatási eszköz és tudásháló

A PotePedia a pécsi Orvoskar által kezdeményezett és hazánkban egyedülálló digitális projekt, amelyben magas szintű szakmai irányítás és támogatás mellett a hallgatók aktív közreműködésével valósul meg a naprakész, a medikus képzést támogató, online tudásbázis és információs háló.

A rendszer alapját képző felhőalapú strukturált adatbázis és szoftverháttér lehetővé teszi, hogy a képzésünkben résztvevő hallgatók digitális eszközeikkel a nap 24 órájában hozzáférjenek a folyamatosan bővülő és frissülő, ellenőrzött szakmai alapokat nyújtó tantárgyi tudásanyaghoz.

Egyedülálló vonása az oktatási eszközünknek, hogy digitális tudáshálóvá fűzi össze a tananyagok fontos információs csomópontjait, így az elsajátított tudásanyag mindig a társtudományok vagy az orvosi gyakorlat aspektusainak tükrében és kapcsolatrendszerében jelenik meg. A mindennapi gyakorlatban és használatban ez a tartalmi kapcsolatok wikipedia-szerűen megjelenő láncolatában válik elérhetővé, segítve ezzel a hallgatók interdiszciplináris tudásának fejlődését és szakmai ismereteik elmélyült megalapozását.

A PotePedia egy folyamatosan frissen tartott, a kutatási eredményeknek és szakmai útmutatásoknak eleget tévő korszerű, online oktatási rendszer kíván lenni, ami a kompetencia alapú oktatás és az elsajátítást segítő hallgatói élmény szinergiáját a digitalizáció által elvárt módon és minőségben szolgáltatja a pécsi orvosképzésben.

Az ÁOK oktatást támogató projektje új szintre emeli az oktatói és hallgatói kollaborációt, mivel a képzésben résztvevő medikusaink és az oktatásukat végző, magas szintű tudással bíró szakembereink egyaránt részt vállalnak annak feltöltésében, bővítésében és szakmai szempontból történő ellenőrzésében.

Ezért a PotePedia reményeink szerint egy közösséget építő és -ápoló kezdeményezés és projekt is egyben, amelyben megtiszteltetés részt venni és öröm annak mindennapi hasznosulását látni.

További önkéntes tevékenységek

Hallgatóknak