Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

SZJA 1%

Számos alapítvány tevékenykedik Pécsett és a Dél-Dunántúlon azért, hogy az orvostudományi képzést és kutatást, valamint az egyetem megelőző, gyógyító és rehabilitációs tevékenységét segítse, fejlessze, igényesebbé tegye. Sokszínű, áldozatos munkájuk révén új műszerek kerülhetnek a klinikákra, nemzetközi konferenciák, továbbképzések szerveződhetnek, és a betegek életkörülményei is lényegesen javulhatnak.

Kérjük, adója 1 százalékával járuljon Ön is hozzá az alapítványok tevékenységéhez!

Alapítvány megnevezése
Tevékenység célja

Adószáma
Székhelye
Kuratóriumi elnök neve

Pro Medicina Quinqueecclesiensis Alapítvány

A Pro Medicina Quinqueecclesiensis Alapítvány tevékenysége részben az orvostudományi képzéshez és kutatáshoz, részben az egyetem egészségügyi, gyógyító, megelőző és rehabilitációs tevékenységéhez kapcsolódik. Bevételeikből az ezeken a területeken kiemelkedő teljesítményt, illetve kutatási eredményt elérő hallgatókat, oktatókat támogatják.

19032595-1-02

7624 Pécs Szigeti út 12.

Dr. Fischer Emil

A Dunántúli Laboratóriumi Medicina Oktatásáért és Kutatásáért Alapítvány

A dunántúli klinikai laboratóriumi medicina oktatásának, tudományos kutatásának, ellátási színvonalának, műszerezettségének javítása és a szakmai felkészültség igényesebbé tétele.

18326103-1-02

7623 Cserkút, Petőfi S. u. 25.

Dr. Kovács L. Gábor

Alapítvány Egészséges Újszülöttekért

Műszerpark fejlesztése, betegellátás színvonalának javítása.

19033981-1-02

7624 Pécs, Édesanyák útja 17.

Dr. Domány Balázs

Dr. Török Endre Alapítvány

A dél-dunántúli régió aneszteziológiai és intenzív terápiás betegellátásának minőségi fejlesztése.

18315471-1-02

7624 Pécs, Ifjúság út 13.

Dr. Tekeres Miklós

Gyermek-Áldás Alapítvány

Tudományos harc a boldog anyaságért.

19029830-1-02

7624 Pécs, Édesanyák útja 17.

Dr. Bódis József

Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete (POE)

Nemzetközi csereprogramok szervezése és prevenciós tevékenység

19032928-1-02

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Rozanovics Martin

Koraszülöttek és Újszülöttek Egészségéért Alapítvány

Koraszülött ellátás körülményeinek javítása, műszerbeszerzés.

18303638-1-02

7624. Pécs, Édesanyák útja 17.

Dr. Ertl Tibor

Kórház Kultúra 2000 Alapítvány

Betegek kulturált körülményeinek megteremtése, továbbképzések támogatása, szakmai munkához szükséges folyóiratok, műszerek, gépek beszerzése, korszerűsítése.

18312784-1-02

7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.

Dr. Gerlinger Imre

Modern Pécsi Anesztéziáért

A pécsi aneszteziológiai és intenzív terápiás szak- és továbbképzés, ill. műszerezettség fejlesztése.

18325755-1-02

7624 Pécs, Ifjúság út 13.

Dr. Varga Szilárd

Modern Urológiáért Alapítvány

gyógyító tevékenység
tudományos tevékenység
oktatás

18304062-1-02

7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.

Dr. Farkas László

Nőgyógyászati Daganatos Betegekért Alapítvány

Onkológiai osztályon ápolt betegek körülményeinek javítása.

18033201-1-02

7624 Pécs, Édesanyák útja 17.

Dr. Gőcze Péter

Olivecrona Alapítvány

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító és egészségügyi
rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás a pécsi Idegsebészeti Klinikán.

19034906-1-02

7623 Pécs, Rét u. 2.

Dr. Dóczi Tamás

Pannon Diagnosztika a Rák Ellen Alapítvány (PADRE)

A kórélettani kutatómunka támogatása

18305609-1-02

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Dr. Garai János

Pécs Baranyai Szemészeti Alapítvány

A szemorvos képzéshez szükséges infrastruktúra fejlesztése.

A Szemészeti Klinika műszer és eszközellátottságának fejlesztése, hatékony gyógykezelések elősegítése.

Szakmai továbbképzések, tudományos munka, tanulmányi utak támogatása.

18332133-1-02

7625 Pécs, Szőlő u. 33.

Dr. Biró Zsolt

Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány

Otthoni hospice ellátás

18324345-1-02

7632 Pécs, Rákóczi út 2.

Dr. Csikós Ágnes

Pécsi Bőrgyógyászat Fejlesztéséért Alapítvány

Psoriasis klub működtetése, eszközfejlesztés, szakfolyóiratok előfizetése, orvosok szakmai továbbképzése.

18307890-1-02

7624 Pécs, Akác u. 1.

Dr. Szepes Éva

Ajak- és Szájpadhasadékos Gyermekekért Alapítvány

Ajak- és szájpadhasadékkal született gyermekek komplex kezelése, utógondozása.

18313802-1-02

7623 Pécs, József A. u. 7.

Dr. Vástyán Attila

Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért és Fiatalokért

(Diabetes Osztály Pécsi Gyermekklinika)
A cukorbeteg gyermekek és fiatalok kezelése, utógondozása.

19032344-1-02

7623 Pécs, József A. u. 7.

Székelyné Dr. Varga-Koritár Judit

Epilepsziás Gyermekekért Alapítvány

Célja az epilepsziás gyermekek betegségének minél korábban történő felismerése és folyamatos kezelése, rendszeres gondozása révén a gyógyult betegek számának növelése. E cél érdekében a beteg gyermekek gyógyítását szolgáló technikai feltételek biztosítása, a műszerezettség színvonalának javítása, korszerűsítése.

18303401-1-02

7623 Pécs, József A. u. 7.

Dr. Hollódy Katalin

Beteg Újszülöttekért Alapítvány

19034858-2-02

7623 Pécs, József A. u. 7.

Dr. Adamovich Károly

A Gyermekklinika Fülészetéért Alapítvány

183114023-1-02

7623 Pécs, József A. u. 7.

Dr. Kopcsányi Gábor

A Baranyai Vesebeteg Gyermekekért Alapítvány

18322075-1-02

7624 Pécs, Nyár u. 8.
Dr.

Szekeresné Dr. Bencze Gerda

Életmentő Gyermek-Intenzív Alapítvány

18308839-1-02

7623 Pécs, József A. u. 7.

Prof. Dr. Molnár Dénes

Gyermekradiológia Fejlesztéséért Alapítvány

19032746-2-02

7623 Pécs, Bajnok u. 1.

Dr. Adorján László

Visszatérés Alapítvány

Gyermeksebészeti betegellátás javítása, anyaszálló és gyógytornaterem működtetése.

19028884-2-02

7623 Pécs, József A. u. 7.

Prof. Dr. Pintér András

"Tölösi Péter" Alapítvány

A gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai osztályán kezelt és gondozott gyermekek gyógyítása és rehabilitációja.

19031518-2-02

Tölösi Péter Alapítvány és
Rehabilitációs Központ
7623 Pécs, Nagyvárad u. 1.

Dr. Szűcs Rozália 

A Dél-Dunántúli Régió Baleseti Ellátásának Fejlesztéséért

Tevékenység célja: A felajánlásokat a gyorsabb és színvonalasabb gyógyításra kívánjuk fordítani, valamint a szakembereink továbbképzéseire, szakmai folyóiratok beszerzésére, konferenciákon való részvételre, hogy minél jobban megfelelhessünk a sürgősségi kihívásoknak.

 

18302936-1-02

7632 Pécs, Akác u. 1.

Dr. Dömse Eszter

Egyéb – jószolgálati tevékenységet folytató –, karunk által is támogatott társadalmi szervezetek

Dévai Szent Ferenc Alapítvány

Az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák támogatása.

18106802-1-41

1114 Budapest, Ulászló út 25.

Vásárhelyi Tamás, elnök

Böjte Csaba Ofm, alapító

Pécsi Jótékony Nőegylet

Szegénysorsú kisgyermekek és ifjak ingyenes iskolai étkeztetése, válsághelyzetben lévő családok támogatása.

18312241-1-02

7624 Pécs, Barackvirág u 51.

Kittkáné Bódi Katalin