Ösztöndíj felhívás - Újszász Városi Önkormányzat

2020. december 15.

Újszász Városi Önkormányzat ösztöndíjpályázatot hirdet „Orvostanhallgatók támogatása” címmel.

Pályázat célja:

orvostanhallgatók egyetemi tanulmányaik folyamán felmerülő költségeikhez való hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy a hallgató az ösztöndíj elnyerésével támogatási szerződésben vállalja tanulmányainak befejezését követően legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra - Újszász településen való háziorvosi feladatok ellátását.

Pályázati feltételek:

  • aktív hallgatói jogviszony, valamely belföldi felsőoktatási intézmény általános orvostudományi kar általános orvos osztatlan (graduális) szakon,
  • büntetlen előélet,
  • más önkormányzattal, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel nem áll olyan támogatási szerződéses jogviszonyban, mely tanulmányainak elvégzése után háziorvosi feladatok elvégzésére kötelezné

Támogatás mértéke:

150.000,- Ft/hónap

A támogatás a tanulmányok teljes idejére szól, a támogatás mértéke naptári évre vonatkozik nem tanévre, tehát az iskolaszüneti hónapokra is jár. Ösztöndíj támogatást legfeljebb 3 fő orvostanhallgató kaphat, akik a pályázati feltételnek megfelelnek.

Benyújtási határidő:

a pályázatok benyújtása folyamatos, legkésőbb 2021. december 31.

(Amennyiben az ösztöndíj támogatásra érkezett pályázatok közül Újszász Városi Önkormányzat 3 fővel támogatási szerződést köt, abban az esetben jelen pályázati felhívás visszavonásra kerül! Jelentkezők hiányában a határidőt a Képviselő-testület meghosszabbíthatja!)

Pályázathoz csatolandó dokumentumok/nyilatkozatok:

  • aktív hallgatói jogviszony igazolása,
  • szándéknyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj elnyerésével vállalja a támogatási szerződés megkötését,
  • kitöltött pályázati adatlap,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

A benyújtás módja:

a pályázati anyagot egy eredeti példányban annak valamennyi oldalát a pályázó eredeti aláírásával ellátva zárt borítékban postai úton kell megküldeni el az Újszász Városi Önkormányzat 5052 Újszász, Szabadság tér l . postacímre vagy elektronikus úton a jegyzo@ujszasz.hu e-mail címre.

Hiánypótlás:

a bontás során esetlegesen megállapított hiányosságokról Újszász Város Jegyzője írásbeli értesítést küld a pályázó részére, aki az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül köteles pótolni a hiányzó dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje:

a pályázatok benyújtási sorrendjében folyamatos, a benyújtástól számított 60 napon belül.

A pályázat eredményhirdetése:

a pályázat eredményéről Újszász Városi Önkormányzat minden pályázót írásban értesít, az elbírálást követő 5 munkanapon belül.

A támogatási szerződés megkötése:

a támogatási szerződés megkötésére a pályázati eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kerül sor. Támogatási összeg leghamarabb 2021. január 01. napjától biztosítható. A támogatási összeg folyósítására, a pályázati eredményhirdetést követő hónap első napjától havi rendszerességgel minden hónap 5. napjáig kerül sor. A pályázó köteles minden megkezdett tanulmányi félévben aktív hallgatói jogviszonyának igazolását hitelt érdemlő módon a támogató, Újszász Városi Önkormányzat címére postai (5052 Újszász, Szabadság tér l.) vagy elektronikus (jegyzo@uiszasz.hu) úton megküldeni.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi —jelen felhívásunkban feltüntetett —formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. (l) bekezdése szerint kezeljük.

Az ösztöndíjpályázatra egyszerre több a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő hallgató is pályázhat.

További információ

az 56/552-022-es telefonszámon vagy a jegyzo@ujszasz.hu címen Udud Róza jegyzőtől kérhető!

 

Tisztelt Medikusok!

Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek városunkat Újszászt és háziorvosi szempontból nézett előnyeit.

Településünk 6.211 fő lakosságszámú, 4 háziorvosi és egy házi gyermekorvosi körzettel rendelkezik. Önkormányzatunk jó partnerként mindenben segít az 5 háziorvosának. 2019.-ben épült korszerű, modern Egészségközpontunkban biztosít helyiségeket a rendelésre. Itt kapnak helyet a házi gyermekorvosi rendelő, a fogorvosi rendelők és a védőnők is. Orvosaink minden igényt kielégítő eszközparkkal rendelkeznek. A praxisok finanszírozása kiváló. A rendelési idő napi 4 órás, váltott műszakban végzett (2 orvos délelőtt, 2 délután). Így a helyettesítések is jól megoldhatóak. Az asszisztensek, írnokok fiatal, tapasztalt szakemberek. A letelepedni kívánó orvosok részére akár szolgálati lakás is rendelkezésre áll.

Megyeszékhelyünk Szolnok mindössze 15 km-re található, ahol a járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg ellátó intézmények, központi ügyelet könnyen elérhető mind a páciensek, mind az orvosok számára. Háziorvosaink számára települési ügyelet nincs, de jó finanszírozással szabadon vállalhatnak részvételt a központi ügyeleti ellátásban.

Városunk Önkormányzata ösztöndíjprogramot dolgozott ki a háziorvosként nálunk elhelyezkedni kívánó medikusok részére, mellyel komoly anyagi támogatást nyújt tanulmányaik végzésének ideje alatt. Jelenleg egy Kolléga él ezzel a lehetőséggel.

A tartósan be nem töltött praxisok esetében komoly összegú letelepedési támogatás is igénybe vehető.

Városunk továbbra is várja a szakmai kihívásoktól nem idegenkedő, önálló munkavégzésre és egzisztenciára vágyó medikusok jelentkezését ösztöndíjprogramunkra!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a részletek személyes egyeztetése céljából keressen minket az Újszászi Polgármesteri Hivatalban Udud Róza jegyzőt a 06-56/552-022 telefonszámon, vagy a jegyzo@ujszasz.hu email címen.

 

Újszász, 2020. november 13.      

Dobozi Róbert

Polgármester