Tudományos Diákkör

Tudományos Diákköri Ösztöndíj

Demonstrátori ösztöndíjra az pályázhat, aki:


  1. 3,5 feletti tanulmányi átlaggal rendelkezik az elmúlt 2 félévben,
  2. legalább egy féléven keresztül részt vett valamelyik intézet vagy klinika oktatási tevékénységében, és
  3. az elmúlt két tanulmányi év során előadást tartott a PTE ÁOK TDK valamelyik konferenciáján/rendezvényén.

A pályázatot évente egyszer lehet beadni, a beadási határidő október 1.

A pályázókat a TDK Elnöksége értékeli és ezek alapján dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. A díjazottak egy tanéven át havi ösztöndíjban részesülnek, amelynek összegét a Dékán határozza meg.

Az értékelés részletes szempontjai és további részletek a TDK SzMSz 3. sz. mellékletében (21. oldal) olvashatók.