Tudományos Diákkör

Tudományos diákköri munka tantárgy

A Tudományos diákköri munka mint tantárgy célja az egyéni tudományos kutatási lehetőségek bővítése az érdeklődő hallgatók számára a PTE ÁOK és Klinikai Központ által megnevezett témákban.

A TDK munkát végző hallgatók 4 egymásutáni, egy-egy féléves tantárgyat vehetnek fel, 2 fakultatív és 2 elektív tárgy formájában (Tudományos diákköri munka 1, 2, 3 és 4). Mindegyik tárgy 2 kreditpontot ér és az újabb tárgyak felvételének feltétele az előzőek teljesítése. Az egymást követő tárgyak folytatólagos felvétele megszakítható, és későbbi szemeszterben folytatható.

A Tudományos diákköri munka 1 tantárgy felvételi kritériumai

A tantárgyat felvevő hallgató a felvételt megelőzően legalább egy féléven át a Tudományos Diákkör (TDK) regisztrált tagjaként tevékenykedjen, amelynek során lehetősége nyílt a téma, témavezető és a kutatóhely részletesebb megismerésére. A TDK tagság nem kötelez a Tudományos diákköri munka tantárgy felvételére, de a Tudományos diákköri munka tantárgyat csak regisztrált TDK tagok vehetik fel.

A tantárgy a Neptun honlapon vehető fel.

Értékelési kritériumok

A tantárgyak teljesítésének feltétele a hallgató legalább egy elsőszerzős publikációja ( konferencia előadás, dékáni pályamunka, egyéb tudományos konferencián bemutatott előadás vagy poszter, közlemény stb.). A hallgató a félév során megjelent összes közleményét (ahogy azok az előadás-kivonatban vagy nyomtatásban megjelentek, közöttük, legalább egy elsőszerzős) el kell küldenie a tantárgyfelelősnek (a TDT elnöke) a pteaoktdk@gmail.com email címre.

Elsőszerzős előadás, dékáni pályamunka, közlemény hiányában – kizárólag a Tudományos diákköri munka 1 tantárgy esetén –  a hallgató a témavezető és a TDT elnökének jelenlétében szóban mutatja be munkáját egy előzetesen egyeztetett időpontban.

A publikációs lista elküldésének vagy a megbeszélés elmulasztása esetén a tantárgy elfogadása nem lehetséges.

Esetleges kérdéseire a pteaoktdk@gmail.com email címen kaphat választ.