Biofizika szemináriumok 2.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 12 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OOE-BO2-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OOA-BI2-T egyidejű felvétel

Course headcount limitations

min. 3 – max. 40

Topic

A tantárgy célja, a Biofizika 2 tárgyhoz csatlakozva, megtárgyalni és elmélyíteni a Biofizika előadásokon elhangzott anyagot. Kiscsoportos foglalkozásokról lévén szó, lehetőség nyílik a hallgatók kérdéseinek megválaszolására, valamint az anyag mélyebb megértésére példák bemutatásán és számítási feladatok megoldásán keresztül.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Diagnosztikai RTG, CT
 • 2. A spektroszkópia alapjai (abszorpció)
 • 3. Fluoreszcencia I-II
 • 4. ESR, NMR, MRI
 • 5. Infravörös és Raman spektroszkópia
 • 6. Ultrahang
 • 7. Gamma kamera, SPECT, PET
 • 8. Fénymikroszkópia
 • 9. Modern mikroszkópiai módszerek (TIRF, PALM-STORM, SIM stb.)
 • 10. Áramlási citometria, szorter
 • 11. Modern biofizikai módszerek
 • 12. Számonkérés

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Oktatási anyagok a kurzus Teams felületén érhetők el.

Notes

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Nincs félévközi számonkérés.

Making up for missed classes

Nincs. Azonos héten előzetes egyeztetést követően másik csoporttal pótolható.

Exam topics/questions

A 12. héten egy 20-30 kérdésből álló egyszerű-választásos teszt kerül megíratásra.
A teszt kérdései az adott félévben, a szemináriumokon elhangzott anyag tartalmára fókuszálnak.
Sikertelen teszt esetén lehetőséget biztosítunk ugyanazon a héten pót-teszt megírására.
További részletek a kurzus Teams felületén találhatók.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Dr. Telek Elek
 • Dr. Ujfalusi Zoltán