Innovatív egészségügyi technológiák

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 13 hours

practices: 11 hours

seminars: 0 hours

total of: 24 hours

Subject data

 • Code of subject: OFF-IET-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 5 – max. 25

Available as Campus course for 5 fő számára. Campus-karok: ÁOK BTK ETK GYTK KTK MIK TTK

Topic

Az egészségügyben folyamatosan megvalósuló innovációk biztosítják a betegellátás, a diagnosztizálás vagy épp a prevenció minél pontosabb, beteg orientáltabb megvalósítását. De miként is jönnek létre ezek az innovációk, milyen tudásra, szakemberekre és eszköztárra van erre szükség? Az Innovatív egészségügyi technológiák című kurzuson mindezt feltárjuk a hallgatók számára.
Célunk azon tudás, készség és gyakorlat átadása, melyek egy valós piaci igényen, egészségügyben felmerülő problémán/kihíváson alapuló, arra megoldást kínáló ötletnek, majd projektnek a kidolgozásához, sikeres megvalósításához szükségesek. Ennek során az igény beazonosításától kezdve, az ötlet validálásán és a fejlesztéshez szükséges szempontok bevonásán, kielemzésén túl a megoldási javaslat megfelelő prezentációjával záródó folyamaton haladunk végig.
Aki felveszi a kurzust, egy valódi projekt alapú és csapat munkában megvalósuló folyamatban tud részt venni, továbbá a kurzus lezárása, érdemjegyének megszerzése érdekében lehetősége nyílik a megszerzett tudás, készség és a csapattagok kreativitását és együttgondolkodását bizonyító projekt bemutatására is, egy külső szakértőknek szóló prezentáció formájában

Lectures

 • 1. Bevezetés az "Innovatív egészségügyi technológiák" c. kurzusba - Dr. Nyitrai Miklós
 • 3. Igények, kihívások feltérképezése és ötletformálás - Dr. Liber Noémi
 • 5. Célcsoport meghatározás, versenytársak és versenyelőnyök - Dr. Deák Máté Iván
 • 7. Kockázatelemzés - Dr. Sik Attila Gábor
 • 9. Üzleti modell - Kleschné Dr. Csapi Vivien
 • 11. Validáció - Kleschné Dr. Csapi Vivien
 • 13. Szellemi tulajdonvédelem - Dr. Gruber Adél
 • 15. Marketing - Dr. Rácz-Putzer Petra Eszter
 • 17. Ötletből a fejlesztésig - Dr. Maróti Péter Dezső
 • 19. Egészségügyi adatok értéke, felhasználása; Kiberbiztonság az egészségügyben, az egészségügyi adatok védelme - Halassy Zsolt
 • 21. Prezentációs technikák - Dr. Szentpéteri József László
 • 23. Záróelőadás - Dr. Maróti Péter Dezső
 • 24. Záróelőadás - Dr. Maróti Péter Dezső

Practices

 • 2. Igények, kihívások feltérképezése
 • 4. Ötletformálás
 • 6. Célcsoport meghatározás, versenytársak és versenyelőnyök
 • 8. Kockázatelemzés
 • 10. Üzleti modell
 • 12. Validáció
 • 14. Projektfejlesztés 1.
 • 16. Projektfejlesztés 2.
 • 18. Projektfejlesztés 3.
 • 20. Projektfejlesztés 4.
 • 22. Prezentációs technikák

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Notes

Recommended literature

Dr. Meskó Bertalan: The Guide to the Future of the Medicine, Technology and the Human Touch
Joseph Dyro, Ernesto Ladanza: Clinical Engineering Handbook
Dr. Meskó Betalan: Social Media in Clinical Practice
Dr. Meskó Bertalan: My Health: Upgraded: Revolutionary Technologies to Bring a Healthier Future
Alec Ross: Industries of the Future
Paul Burns: Entrepreneurship and Small Business
Oliver Uecke: How to commercialise Research in Biotechnology?: Effectiveness of the Innovation Process and of Technology Transfer in the Biotechnology Sector
Adattudományi innováció az egészségügy környezeti kihívásainak kezelésében: a nagy adatállományok hasznosításának jelentősége és lehetőségei a járványkezelésben (2021) AJK Journals
Integrating risk management in the innovation project (2014) John Bowers, Alireza Khorakian In European Journal of Innovation Management

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A kurzus sikeres teljesítése folyamatos órai aktivitást igényel, a félév során a hallgatók egy szóbeli prezentáción dolgoznak a tantárgy tematikája mentén. Az értékelés az órai munka és a szóbeli prezentáció alapján történik.

Making up for missed classes

Tantárgyfelelőssel egyeztetve

Exam topics/questions

A kurzus évközi jeggyel zárul, így nincsenek vizsgakérdések.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Deák Máté Iván
 • Dr. Gruber Adél
 • Dr. Liber Noémi
 • Dr. Maróti Péter Dezső
 • Dr. Nyitrai Miklós
 • Dr. Rácz-Putzer Petra Eszter
 • Dr. Sik Attila Gábor
 • Halassy Zsolt
 • Kleschné Dr. Csapi Vivien