Publications

2024

Áfra, E., Janszky, J., Perlaki, G., Orsi, G., Nagy, S. A., Arató, Á., … Darnai, G. (2024). Altered functional brain networks in problematic smartphone and social media use: resting-state fMRI study. BRAIN IMAGING AND BEHAVIOR. http://doi.org/10.1007/s11682-023-00825-y

Apostolou, M., Sullman, M., Birkás, B., Błachnio, A., Bushina, E., Calvo, F., … Font‐Mayolas, S. (2024). Strategies for becoming a more desirable mate: Evidence from 14 countries. PERSONAL RELATIONSHIPS. http://doi.org/10.1111/pere.12521

Csathó, Á., Van der Linden, D., & Matuz, A. (2024). Change in heart rate variability with increasing time-on-task as a marker for mental fatigue : A systematic review. BIOLOGICAL PSYCHOLOGY, 185. http://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2023.108727

Kramer, L. L., Voigt, K., Bergmann, A., Balogh, E., Faubl, N. K., Birkás, B., & Riemenschneider, H. (2024). Gibt es Unterschiede beim Impfstatus und dem Impfverhalten von Medizinstudierenden und Hebammenschülerinnen? PRAVENTION UND GESUNDHEITSFORDERUNG. http://doi.org/10.1007/s11553-023-01059-y

Matuz, A., Darnai, G., Zsidó, A. N., Janszky, J., & Csathó, Á. (2024). Structural neural correlates of mental fatigue and reward-induced improvement in performance. BIOLOGIA FUTURA. http://doi.org/10.1007/s42977-023-00187-y

Perlaki, G., Darnai, G., Arató, Á., Alhour, H. A., Szente, A., Áfra, E., … Janszky, J. (2024). Gray Matter Changes Following Mild COVID-19 : An MR Morphometric Study in Healthy Young People. JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING. http://doi.org/10.1002/jmri.28970

Zsidó, A. N., Matuz, A., Julia, B., Darnai, G., & Csathó, Á. (2024). The interference of negative emotional stimuli on semantic vigilance performance in a dual-task setting. BIOLOGIA FUTURA. http://doi.org/10.1007/s42977-023-00180-5

2023

Apostolou, M., Sullman, M., Birkás, B., Błachnio, A., Bushina, E., Calvo, F., … Font-Mayolas, S. (2023). Mating Performance and Singlehood Across 14 Nations. EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY, 21(1). http://doi.org/10.1177/14747049221150169

Arató, Á., Nagy, S. A., Perlaki, G., Orsi, G., Szente, A. T., Kis-Jakab, G., … Darnai, G. (2023). Emotional face expression recognition in problematic Internet use and excessive smartphone use : task-based fMRI study. SCIENTIFIC REPORTS, 13(1). http://doi.org/10.1038/s41598-022-27172-0

Birkás, B. (2023). Recenzió : Jonason, P. K. (Ed.) (2022). Shining light on the dark side of personality. Measurement properties and theoretical advances (317 oldal). Oxford: Hogrefe. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 78(1), 157–160. http://doi.org/10.1556/0016.2022.00038

Birkás, B., Kiss, B. L., Carlos, M. C., & Zsidó, A. N. (2023). The role of self-reported fear and disgust in the activation of behavioural harm avoidance related to medical settings. FRONTIERS IN PSYCHIATRY, 14. http://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1074370

Darnai, G., Matuz, A., Alhour, H. A. M., Perlaki, G., Orsi, G., Arató, Á., … Csathó, Á. (2023). The neural correlates of mental fatigue and reward processing: a task-based fMRI study. NEUROIMAGE, 265. http://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.119812

Gács, B., & Varga, Z. (2023). A mesterséges intelligencia lehetséges alkalmazása az egyetemi jóllét fejlesztésében. MULTIDISZCIPLINÁRIS EGÉSZSÉG ÉS JÓLLÉT, 1(4), 62–70. http://doi.org/10.58701/mej.12867

Gács, B., Tényi, T., Pálfi, K., Major, J., & Horváth-Sarródi, A. (2023). Az orvostanhallgatók számára fenntartott mentálhigiénés segítségnyújtás szerepe. ORVOSI HETILAP, 164(45), 1778–1786. http://doi.org/10.1556/650.2023.32889

Hock, M., Tiringer, I., Ambrus, E., Németh, Z., & Farkas, B. (2023). Validation and translation of the Hungarian version of the Australian Pelvic Floor Questionnaire (APFQ-H). INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL, 34(6), 1187–1194. http://doi.org/10.1007/s00192-022-05322-2

Kállai, J., Páll, T., Topa, K., & Zsidó, A. N. (2023). Physically real and virtual reality exposed line bisection response patterns: visuospatial attention allocation in virtual reality. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 14. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1176379

Kállai, J., Zsidó, A. N., Tamás, I., Topa, K., Kállai, K. M., & Páll, T. (2023). Postural instability-induced compensative movements in virtual reality. VIRTUAL REALITY, 27, 1251–1263. http://doi.org/10.1007/s10055-022-00716-5

Karsai, I., Nagy, Z., Nagy, T., Kocsor, F., Láng, A., Kátai, E., … Kállai, J. (2023). Physical exercise induces mental flow related to catecholamine levels in noncompetitive, but not competitive conditions in men. SCIENTIFIC REPORTS, 13. http://doi.org/10.1038/s41598-023-41518-2

Klein, Á., Mátics, R., & Schneider, Z. (2023). Breeding and conservation status of the Western Barn Owl (Tyto alba) in Zala County, Hungary. An overview of 39 years of data. ORNIS HUNGARICA, 31(2), 203–216. http://doi.org/10.2478/orhu-2023-0030

Kövi, Z., Wongpakaran, T., Wongpakaran, N., Zábó, V., Birkás, B., & Mirnics, Z. (2023). Comparison of typical Thai and Hungarian personality profiles using the Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire. SCIENTIFIC REPORTS, 13(1). http://doi.org/10.1038/s41598-023-40654-z

Laki, B. (2023a). Avoidance Versus Elimination. How Can We Harm Less? How Can We Do Rather Good? STUDIA TEOLOGICZNO-HISTORYCZNE SLASKA OPOLSKIEGO, 43(2), 119–137. http://doi.org/10.25167/sth.5285

Laki, B. (2023c). Self-protective versus utilitarian autonomous vehicles. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 23(2), 83–94. http://doi.org/10.22503/inftars.XXIII.2023.2.5

Laki, B. (2023b). Balogh László Levente, Fazakas Sándor, Valastyán Tamás (szerkesztők): A félelem reprezentációi • A félelem megannyi aspektusa. MAGYAR TUDOMÁNY, 184(6), 816–818. http://doi.org/10.1556/2065.184.2023.6.16

Láng, A., & Birkás, B. (2023). A Személyiségműködés Színvonala – Rövid Változat 2.0 kérdőív magyar változatának (LPFS-BF 2.0 H) pszichometriai jellemzői egyetemista mintán. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 24(2), 100–112. http://doi.org/10.1556/0406.2023.00031

Liebig, L., Bergmann, A., Voigt, K., Balogh, E., Birkas, B., Faubl, N., … Riemenschneider, H. (2023). Screen time and sleep among medical students in Germany. SCIENTIFIC REPORTS, 13(1). http://doi.org/10.1038/s41598-023-42039-8

Lőrincz, K., Bóné, B., Karádi, K., Kis-Jakab, G., Tóth, N., Halász, L., … Janszky, J. (2023). Effects of anterior thalamic nucleus DBS on interictal heart rate variability in patients with refractory epilepsy. CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, 147, 17–30. http://doi.org/10.1016/j.clinph.2022.11.020

Máté, Á., Sebők, M., Wordliczek, Ł., Stolicki, D., & Feldmann, Á. (2023). Machine Translation as an Underrated Ingredient? Solving Classification Tasks with Large Language Models for Comparative Research. Computational Communication Research, 5(2), 1–34. http://doi.org/10.5117/CCR2023.2.6.MATE

Szlávicz, E., Major, J., Bancsók, T., Ferencz, Z., Takács, H., Osváth, P., & Gyulai, R. (2023). Pszichoterápiás módszerek alkalmazhatósága a bőrgyógyászati gyakorlatban. BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE, 99(3), 194–202. http://doi.org/10.7188/bvsz.2023.99.3.4

Tiringer, I. (2023). Maria Teresa Diez Grieser: Mentalisieren bei Traumatisierungen (Mentalizáció a traumatizáció kezelésében). PSZICHOTERÁPIA, 32(2), 161–162.

Varga, Z., Pótó, Z., Csathó, Á., & Füzesi, Z. (2023). What do patients think about the Hungarian health care system and medical students’ learning outcomes? A cross-sectional study on the patients’ perspective in Hungary. BMC MEDICAL EDUCATION, 23(1). http://doi.org/10.1186/s12909-023-04350-w

Vida, D., Kemény, V., Áfra, E., Káplár, M., Takács, B., & Bandi, S. (2023). The-wind-of-change-in-narcissism-studies. SZONDIANA, 41(1), 92–100.

Wu, Y., Levis, B., M Daray, F., P A Ioannidis, J., B Patten, S., Cuijpers, P., … D Thombs, B. (2023). Comparison of the accuracy of the 7-item HADS Depression subscale and 14-item total HADS for screening for major depression: A systematic review and individual participant data meta-analysis. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT, 35(2), 95–114. http://doi.org/10.1037/pas0001181

Zsido, A. N., Kiss, B. L., Basler, J., Birkas, B., & Coelho, C. M. (2023). Key factors behind various specific phobia subtypes. SCIENTIFIC REPORTS, 13. http://doi.org/10.1038/s41598-023-49691-0

2022

Birkás, B., & Csathó, Á. (2022). A Sötét Triád személyiségvonások mint a gyors életmenet-stratégiák indikátorai. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 77(3), 431–443. http://doi.org/10.1556/0016.2022.00026

Birkás, B., Csathó, Á., Teleki, S., & Zsidó, A. (2022). Confirming the factor structure and improving the screening function of the Medical Fear Survey – short in a Hungarian community sample. ANXIETY STRESS AND COPING, 35(2), 248–258. http://doi.org/10.1080/10615806.2021.1913490

Darnai, G., Perlaki, G., Orsi, G., Arató, Á., Szente, A., Horváth, R., … Janszky, J. (2022). Language processing in Internet use disorder : Task-based fMRI study. PLOS ONE, 17(6). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0269979

Dezso, F., Birkás, B., Vizin, G., Váncsa, S., Szőcs, H., Erőss, A., … Csathó, Á. (2022). Examining the mental health adversity among healthcare providers during the two waves of the COVID-19 pandemic: results from a cross-sectional, survey-based study. BMJ OPEN, 12(8). http://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059493

Fekete, J. D., Pótó, Z., Osváth, P., Fekete, S., & Eklics, K. (2022). Szöveg és viselkedés – Búcsúlevelek verbális viselkedés-szempontú elemzése - Előzetes vizsgálat. PSYCHIATRIA HUNGARICA, 37(2), 175–180.

Horváth, R. A., Sütő, Z., Cséke, B., Schranz, D., Darnai, G., Kovács, N., … Janszky, J. (2022). Epilepsy is overrepresented among young people who died from COVID-19 : Analysis of nationwide mortality data in Hungary. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, 94, 136–141. http://doi.org/10.1016/j.seizure.2021.11.013

Kállai, J., Páll, T., Herold, R., Tényi, T., & Zsidó, A. N. (2022). Ambiguous handedness and visuospatial pseudoneglect in schizotypy in physical and computer-generated virtual environments. SCIENTIFIC REPORTS, 12(1). http://doi.org/10.1038/s41598-022-16454-2

Kállai, J., Urbán, R., & Csabai, M. (2022). Egészségpszichológiai kutatások és az alkalmazott egészségpszichológiai ellátás fejlődése az elmúlt 30 évben Magyarországon [The last 30 years in the development of health psychology in Hungary: research and care]. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 76(3–4), 787–801. http://doi.org/10.1556/0016.2021.00061

Kiss, B. L., Birkás, B., Zilahi, L., & Zsidó, A. N. (2022). The role of fear, disgust, and relevant experience in the assessment of stimuli associated with blood-injury-injection phobia. HELIYON, 8(12). http://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11839

Kocsor, F., Ferencz, T., Kisander, Z., Tizedes, G., Schaadt, B., Kertész, R., … Láng, A. (2022). The mental representation of occupational stereotypes is driven as much by their affective as by their semantic content. BMC PSYCHOLOGY, 10(1). http://doi.org/10.1186/s40359-022-00928-z

Kuperczko, D., Kenyeres, P., Darnai, G., Kovacs, N., & Janszky, J. (2022). Sudden gamer death ? non-violent death cases linked to playing video games. BMC PSYCHIATRY, 22(1). http://doi.org/10.1186/s12888-022-04373-5

Laki, B., Szolcsányi, T., & Tiringer, I. (2022). Jelentős változások a hippokratészi eskü, illetve a nemzetközi orvosi fogadalom szövegében. ORVOSI HETILAP, 163(23), 926–928. http://doi.org/10.1556/650.2022.HO2706

Matuz, A., Van der Linden, D., Zsido, A. N., & Csatho, A. (2022). Visually guided movement with increasing time-on-task: Differential effects on movement preparation and movement execution. QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, 75(4), 565–582. http://doi.org/10.1177/17470218211048001

Matuz, A., van der Linden, D., Darnai, G., & Csathó, Á. (2022). Generalisable machine learning models trained on heart rate variability data to predict mental fatigue. SCIENTIFIC REPORTS, 12(1). http://doi.org/10.1038/s41598-022-24415-y

Matuz-Budai, T., Lábadi, B., Kohn, E., Matuz, A., Zsidó, A. N., Inhóf, O., … Darnai, G. (2022). Individual differences in the experience of body ownership are related to cortical thickness. SCIENTIFIC REPORTS, 12(1). http://doi.org/10.1038/s41598-021-04720-8

Meskó, N., Zsidó, A. N., Birkás, B., Meston, C. M., & Buss, D. M. (2022). Why Hungarians Have Sex: Development and Validation of a Brief 15-Item Instrument (YSEX?-15H). ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR, 51(8), 4007–4022. http://doi.org/10.1007/s10508-022-02380-x

Nagy, Z., Karsai, I., Nagy, T., Kátai, E., Miseta, A., Fazekas, G., … Kállai, J. (2022). Reward Dependence-Moderated Noradrenergic and Hormonal Responses During Noncompetitive and Competitive Physical Activities. FRONTIERS IN BEHAVIORAL NEUROSCIENCE, 16. http://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.763220

Németh, T., Marek, E., Faubl, N., Sütő, B., Jon, M., & Hild, G. (2022). Interkulturális kompetenciák fejlesztése a hatékonyabb betegellátás és a nemzetközi gyógyító és kutatói együttműködések érdekében. ORVOSI HETILAP, 163(44), 1743–1750. http://doi.org/10.1556/650.2022.32614

Ocskay, K., Juhász, M. F., Farkas, N., Zádori, N., Szakó, L., Szakács, Z., … Hegyi, P. (2022). Recurrent acute pancreatitis prevention by the elimination of alcohol and cigarette smoking (REAPPEAR): protocol of a randomised controlled trial and a cohort study. BMJ OPEN, 12(1). http://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050821

Pintér, Z. B., Maróti, P., Kopjár, E., Gasz, B., Duga, Z., Rendeki, S., … Schlégl, Á. T. (2022). Effectivity of Distance Learning in the Training of Basic Surgical Skills—A Randomized Controlled Trial. SUSTAINABILITY, 14(8). http://doi.org/10.3390/su14084727

Rózsa, S., Hargitai, R., Láng, A., Osváth, A., Hupuczi, E., Tamás, I., & Kállai, J. (2022). Measuring Immersion, Involvement, and Attention Focusing Tendencies in the Mediated Environment: The Applicability of the Immersive Tendencies Questionnaire. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 13. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.931955

Schlégl, Á. T., Pintér, Z. B., Kovács, A., Kopjár, E., Varga, P., Kardos, D., … Füzesi, Z. (2022). Distance Education for Basic Surgical Skills Using Homemade Tools—DIY Methods for Emergency Situations. SUSTAINABILITY, 14(14). http://doi.org/10.3390/su14148639

Simon, E., Zsidó, A. N., Birkás, B., & Csathó, Á. (2022). Pain catastrophizing, pain sensitivity and fear of pain are associated with early life environmental unpredictability: a path model approach. BMC PSYCHOLOGY, 10(1). http://doi.org/10.1186/s40359-022-00800-0

Simon, E., Zsidó, A. N., Birkás, B., Gács, B., & Csathó, Á. (2022). Negative time perspective predicts the self-perceived affective and physical components of pain independently from depression, anxiety, and early life circumstances. ACTA PSYCHOLOGICA, 224. http://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103536

Sóki, N., Richter, Z., Karádi, K., Lőrincz, K., Horváth, R., Gyimesi, C., … Ábrahám, H. (2022). Investigation of synapses in the cortical white matter in human temporal lobe epilepsy. BRAIN RESEARCH, 1779. http://doi.org/10.1016/j.brainres.2022.147787

Tamás, I., Rózsa, S., Hargitai, R., Hartung, I., Osváth, A., & Kállai, J. (2022). Factors influencing schizotypal personality trait-dependent immersion and digital media usage: Adaptation and maladaptation. ACTA PSYCHOLOGICA, 230. http://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103735

Teleki, S., Zsidó, A. N., Lénárd, L., Komócsi, A., Kiss, E. C., & Tiringer, I. (2022). Role of received social support in the physical activity of coronary heart patients: The Health Action Process Approach. APPLIED PSYCHOLOGY: HEALTH AND WELL-BEING, 14(1), 44–63. http://doi.org/10.1111/aphw.12290

Tiringer, I., & Szőnyi, G. (2022). A pszichoterápiás etika oktatásának módszertanához: tapasztalatok fiktív példákkal az etikai érzékenyítésben. PSZICHOTERÁPIA, 31(2), 100–110.

Varga, Z., Pótó, Z., Csathó, Á., & Füzesi, Z. (2022). Eredményesen oktatjuk-e azt, amit fontosnak tartunk? Ahogy az orvosképzés oktatói látják. LEGE ARTIS MEDICINAE, 32(3), 133–141. http://doi.org/10.33616/lam.32.012

2021

Apostolou, M., Birkás, B., da Silva, C. S. A., Esposito, G., Hsu, R. M. C. S., Jonason, P. K., … Wang, Y. (2021). Reasons of Singles for Being Single: Evidence from Brazil, China, Czech Republic, Greece, Hungary, India, Japan and the UK. CROSS-CULTURAL RESEARCH55(4), 319–350. http://doi.org/10.1177/10693971211021816

Balogh, E., Wagner, Z., Faubl, N., Birkás, B., Füzesi, Z., & Kiss, I. (2021). A dohányzási szokások változása és új alternatív termékek használata elsőéves orvostanhallgatók körében 2016 és 2020 között. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS62(2), 36–48.

Balogh, E., Wagner, Z., Faubl, N., Riemenschneider, H., Voigt, K., Terebessy, A., … Kiss, I. (2021). Tobacco Smoking and Smokeless Tobacco Use among Domestic and International Medical Students in Hungary. SUBSTANCE USE & MISUSE56(4), 493–500. http://doi.org/10.1080/10826084.2021.1879150

Birkás, B., Tóth, G., Balku, E., Nárai, E., & Vitrai, J. (2021). Defining healthstyles to plan behavior change interventions in representative samples of children and adults. PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE26(5), 566–570. http://doi.org/10.1080/13548506.2020.1762903

Elek, Z., Rónai, Z., Hargitai, R., Réthelyi, J., Arndt, B., Matuz, A., … Kállai, J. (2021). Magical thinking as a bio-psychological developmental disposition for cognitive and affective symptoms intensity in schizotypy: Traits and genetic associations. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES171. http://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110498

Faubl, N., Pótó, Z., Marek, E., Birkás, B., Füzesi, Z., & Németh, T. (2021). Kulturális különbözőségek elfogadása a külföldi orvostanhallgatók beilleszkedésében = Accepting cultural differences in the integration of foreign medical student. ORVOSI HETILAP162(25), 978–987. http://doi.org/10.1556/650.2021.32104

Gács, B., Kovács, P., Birkás, B., & Füzesi, Z. (2021). A bizalom és az empatikus kommunikáció szerepe és eszközei az egészségügyben a COVID-19-járvány idején = The role and tools of trust and empathic communication in healthcare during the COVID-19 epidemic. ORVOSI HETILAP162(23), 897–904. http://doi.org/10.1556/650.2021.32233

Gyuris, P., Baksa, G. G., Birkás, B., Csókási, K., & Kocsor, F. (2021). Help is in your blood - incentive to “double altruism” resolves the plasma donation paradox. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY12. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.653848

Kállai, J., Vincze, G., Török, I. A., Hargitai, R., Rózsa, S., Hartung, I., … Herold, R. (2021). Cognitive Gain or Handicap: Magical Ideation and Self-Absorption in Clinical and Non-clinical Participants. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY12. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.613074

Kaszás, B., & Tiringer, I. (2021). A Szelekció–Optimalizáció–Kompenzáció Rövid Kérdőív magyar adaptációja. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA22(4), 352–375. http://doi.org/10.1556/0406.22.2021.012

Láng, A., Birkás, B., Zsidó, A. N., Ipolyi, D., & Meskó, N. (2021). It Takes Two to Tango: Development, Validation, and Personality Correlates of the Acceptance of Sugar Relationships in Older Men and Women Scale (ASR-OMWS). FRONTIERS IN PSYCHOLOGY12. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.592138

Matuz, A., van der Linden, D., Kisander, Z., Hernádi, I., Kázmér, K., & Csathó, Á. (2021). Enhanced cardiac vagal tone in mental fatigue : Analysis of heart rate variability in Time-on-Task, recovery, and reactivity. PLOS ONE16(3). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0238670

Meskó, N., Birkás, B., & Láng, A. (2021). Editorial: Biopsychosocial Approaches to Transactional Sex. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY12. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.729276

Meskó, N., Zsidó, A. N., Láng, A., & Karádi, K. (2021). Sex and Relationship Differences on the Short Love Attitude Scale: Insights from the Hungarian Adaptation. Sexuality & Culture25(4), 1249–1272. http://doi.org/10.1007/s12119-021-09830-z

Pintér, Z., Kardos, D., Varga, P., Kopjár, E., Kovács, A., Than, P., … Schlégl, Á. T. (2021). Effectivity of near-peer teaching in training of basic surgical skills – a randomized controlled trial. BMC MEDICAL EDUCATION21(1). http://doi.org/10.1186/s12909-021-02590-2

Polner, B., Hupuczi, E., Kéri, S., & Kállai, J. (2021). Adaptive and maladaptive features of schizotypy clusters in a community sample. SCIENTIFIC REPORTS11(1). http://doi.org/10.1038/s41598-021-95945-0

Teleki, S. Á., Zsidó, A. N., Lénárd, L., Komócsi, A., Kiss, E. C., & Tiringer, I. (2021). A pszichoszociális tényezők szerepe koszorúér-betegséggel élő személyek fizikai aktivitásának folyamatában. CARDIOLOGIA HUNGARICA51, 314–319. http://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2021.51.5.314

2020

Balogh, E., Wagner, Z., Faubl, N., Riemenschneider, H., Voigt, K., Terebessy, A., … Kiss, I. (2020). Increasing Prevalence of Electronic Cigarette Use among Medical Students. Repeated Cross-Sectional Multicenter Surveys in Germany and Hungary, 2016-2018. SUBSTANCE USE & MISUSE55(13), 2109–2115. http://doi.org/10.1080/10826084.2020.1790011

Balogh, R., Imre, N., Papp, E., Kovács, I., Heim, S., Karádi, K., … Kálmán, J. (2020). Dementia in Hungary: general practitioners’ routines and perspectives regarding early recognition. EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE26(1), 7–13. http://doi.org/10.1080/13814788.2019.1673723

Birkás, B., Meskó, N., Zsidó, A. N., Ipolyi, D., & Láng, A. (2020). Providing Sexual Companionship for Resources : Development, Validation, and Personality Correlates of the Acceptance of Sugar Relationships in Young Women and Men Scale (ASR-YWMS). FRONTIERS IN PSYCHOLOGY11. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01135

Birkás, B., Pátkai, G., & Csathó, Á. (2020). The Mediating Role of the Dark Triad Between Life History Strategy and Perceived Stress Factors. PSYCHOLOGICAL REPORTS123(2), 252–265. http://doi.org/10.1177/0033294118818095

Bocskai, T., Kovács, M., Szakács, Z., Gede, N., Hegyi, P., Varga, G., … Lujber, L. (2020). Is the bispectral index monitoring protective against postoperative cognitive decline? A systematic review with meta-analysis. PLOS ONE15(2). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0229018

Elek, Z., Rónai, Z., Réthelyi, J., Kiss, E. C., Tiringer, I., Hupuczi, E., … Kállai, J. (2020). Bio-Psychologically Based Resilience Traits in a Group of Healthy Undergraduate Students: The Role of NRG1 Gene. International Journal of Cognition and Behaviour3(1). http://doi.org/10.23937/2690-3172/1710006

Erőss, B., Molnár, Z., Szakács, Z., Zádori, N., Szakó, L., Váncsa, S., … Hegyi, P. (2020). Personalised health education against health damage of COVID-19 epidemic in the elderly Hungarian population (PROACTIVE-19) : protocol of an adaptive randomised controlled clinical trial. TRIALS21(1). http://doi.org/10.1186/s13063-020-04733-0

Fekete, J., Pótó, Z., Varga, E., Csulak, T., Zsélyi, O., Tényi, T., & Herold, R. (2020). Persons With Schizophrenia Misread Hemingway: A New Approach to Study Theory of Mind in Schizophrenia. FRONTIERS IN PSYCHIATRY11. http://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00396

Gács, B., Birkás, B., & Csathó, Á. (2020). Time perspectives and pain: Negative time perspective profile predicts elevated vulnerability to pain. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES153. http://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109616

Gyuris, P., Kozma, L., Kisander, Z., Láng, A., Ferencz, T., & Kocsor, F. (2020). Sibling Relations in Patchwork Families : Co-residence Is More Influential Than Genetic Relatedness. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY11. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00993

Hargitai, R., Rózsa, S., Hupuczi, E., Birkás, B., Hartung, I., Hartungné Somlai, E., … Kállai, J. (2020). Énkép egyértelműség mérése és korrelátumai. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE75(4), 557–580. http://doi.org/10.1556/0016.2020.00033

Horváth, Á., Ferentzi, E., Bogdány, T., Szolcsányi, T., Witthöft, M., & Köteles, F. (2020). Proprioception but not cardiac interoception is related to the rubber hand illusion. CORTEX: A JOURNAL DEVOTED TO THE STUDY OF THE NERVOUS SYSTEM AND BEHAVIOR132, 361–373. http://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.08.026

Marek, E., Faubl, N., & Nemeth, T. (2020). Intercultural Competence of Medical Students in Hungary. INTERCULTURAL COMMUNICATION STUDIES29(1), 22–47.

Marek, E., Kalmár, R., Faubl, N., Orsós, Z., & Németh, T. (2020). Előítéletek és hatásaik az egészségügyi ellátásban. Egy felmérés tanulságai. ORVOSI HETILAP161(19), 789–796. http://doi.org/10.1556/650.2020.31694

Rózsa, S., Vincze, G., Török, I. A., Hupuczi, E., Hargitai, R., Martin, L., … Kállai, J. (2020). A Mágikus Fogalomképzés Skála hazai változatának kialakítása. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA21(4), 401–441. http://doi.org/10.1556/0406.21.2020.018

Rózsa, S., Hargitai, R., Láng, A., Hartung, I., Martin, L., Tamás, I., … Kállai, J. (2020). A médiaeszközök világába való belemerülés: adaptív és nem adaptív következmények. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA21(4), 349–373. http://doi.org/10.1556/0406.21.2020.017

Sadaeng, W., Márta, K., Mátrai, P., Hegyi, P., Tóth, B., Németh, B., … Gerber, G. (2020). γ-Aminobutyric Acid and Derivatives Reduce the Incidence of Acute Pain after Herpes Zoster- A Systematic Review and Meta-analysis. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN26(25), 3026–3038. http://doi.org/10.2174/1381612826666200605120242

Simon, A., Kósa, I., Vassányi, I., Andrássy, G., Erdei, F., Kohut, L., … Tiringer, I. (2020). Statinadherencia akut koszorúér-esemény után. CARDIOLOGIA HUNGARICA50(5), 330–336. http://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2020.50.5.330

Simon, A., Tiringer, I., Szabó, N., Lugosi, P., & Veress, G. (2020). Szívinfarktust elszenvedett idős betegek rehabilitációja. Meddig rehabilitálható a szívbeteg? METABOLIZMUS18(3), 220–225.

SOMOSKÖVI, I., RADNAI, M., DERGEZ, T., RADÁCSI, A., TIRINGER, I., & NAGY, Á. K. (2020). A depresszió és a szorongás, valamint a temporomandibularis diszfunkció feltételezett összefüggésének vizsgálata [Evaluation of the suspected relationship between anxiety, depression and temporomandibular disfunction]. FOGORVOSI SZEMLE113(2), 57–66. http://doi.org/10.33891/FSZ.113.2.57-66

Tiringer, I. (2020a). Kommunikáció pszichésen traumatizáló terápiás helyzetekben. LEGE ARTIS MEDICINAE30(12), 607–613.

Tiringer, I., Nagy, A., Teleki, S., Žilinski, N., & Szabados, E. (2020a). Egy standardizált betegedukációs program lehetőségei az osztályos kardiológiai rehabilitációban. CARDIOLOGIA HUNGARICA50(5), 348–357. http://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2020.50.5.348

Tiringer, I., Nagy, A., Teleki, S., Žilinski, N., & Szabados, E. (2020b). Tapasztalatok egy manualizált csoportos edukációs programmal az osztályos kardiológiai rehabilitációban. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA21(1), 86–110. http://doi.org/10.1556/0406.21.2020.001

Varga, Z., Pótó, Z., Czopf, L., & Füzesi, Z. (2020). Do we need special pedagogy in medical schools? - Attitudes of teachers and students in Hungary : a cross-sectional study. BMC MEDICAL EDUCATION20(1). http://doi.org/10.1186/s12909-020-02385-x

Vizvari, Z., Toth, A., Sari, Z., Klincsik, M., Kuljic, B., Szakall, T., … Odry, P. (2020). Measurement system with real time data converter for conversion of I2S data stream to UDP protocol data. HELIYON6(4). http://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03760

Wu, Y., Levis, B., Sun, Y., Krishnan, A., He, C., Riehm, K. E., … Thombs, B. D. (2020). Probability of major depression diagnostic classification based on the SCID, CIDI and MINI diagnostic interviews controlling for Hospital Anxiety and Depression Scale - Depression subscale scores : An individual participant data meta-analysis of 73 primary studies. JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH129. http://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2019.109892

Zsido, A. N., Matuz, A., Inhof, O., Darnai, G., Budai, T., Bandi, S., & Csatho, A. (2020). Disentangling the facilitating and hindering effects of threat-related stimuli - A visual search study. BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY111(4), 665–682. http://doi.org/10.1111/bjop.12429

2019

Bandi, S., Csókási, K., Kállai, J., Tiringer, I., Martin, L., & Kiss, E. C. (2019). Nehézségekkel szembeni ellenálló képesség (reziliencia) és az életstratégia összefüggése fiatal felnőttek populációjában. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE74(4), 425–446. http://doi.org/10.1556/0016.2019.74.4.1

Heim, S., Busa, C., Pozsgai, É., Csikós, Á., Papp, E., Pákáski, M., … Karádi, K. (2019). Hungarian general practitioners’ attitude and the role of education in dementia care. PRIMARY HEALTH CARE RESEARCH AND DEVELOPMENT20. http://doi.org/10.1017/S1463423619000203

Hock, M., Farkas, N., Tiringer, I., Gitta, S., Németh, Z., & Farkas, B. (2019). Validation and translation of the Hungarian version of the Female Sexual Function Index (FSFI-H). INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL30(12), 2109–2120. http://doi.org/10.1007/s00192-019-04049-x

Imre, N., Balogh, R., Papp, E., Kovács, I., Heim, S., Karádi, K., … Pákáski, M. (2019b). Knowledge of general practitioners on dementia and mild cognitive impairment: a cross-sectional, questionnaire study from Hungary. EDUCATIONAL GERONTOLOGY45(8), 495–505. http://doi.org/10.1080/03601277.2019.1660137

Kállai, J. (2019). A komputer által létrehozott virtuális valóság pszichológiai mechanizmusai: téri reprezentációs sajátosságok. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE74(2), 181–200. http://doi.org/10.1556/0016.2019.74.2.4

Kállai, J., Rózsa, S., Hupuczi, E., Hargitai, R., Birkás, B., Hartung, I., … Simon, M. (2019). Cognitive fusion and affective isolation. PSYCHIATRY RESEARCH271, 178–186. http://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.045

Kovács, M., Makkos, A., Pintér, D., Juhász, A., Darnai, G., Karádi, K., … Kovács, N. (2019). Screening for problematic Internet use may help identify impulse control disorders in Parkinson’s disease. BEHAVIOURAL NEUROLOGY2019. http://doi.org/10.1155/2019/4925015

Lőrincz, K. N., Bóné, B., Tóth, M., Horváth, R., Kovács, N., Komoly, S., … Gyimesi, C. (2019). Epilepszia sebészeti beavatkozások eredményei a Pécsi Epilepszia Centrumban 2005-2016 között. ORVOSI HETILAP160(7), 270–278. http://doi.org/10.1556/650.2019.31321

Marek, E., Schmél, D., Katz, Z., Faubl, N., Németh, T., Berényi, K., & Szilárd, I. (2019). Gyógyítás és interkulturalitás. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS60(4), 6–21. http://doi.org/10.24365/ef.v60i4.493

Martin, L., Hargitai, R., Hupuczi, E., Rózsa, S., Birkás, B., Varga, J., … Kállai, J. (2019). A Védekezési Stílus Kérdőív (Defense Style Questionnaire, DSQ-40) faktorainak érvényessége és megbízhatósága. PSYCHIATRIA HUNGARICA34(1), 19–33.

Matuz, A., Van, der L. D., Topa, K., & Csathó, Á. (2019). Cross-modal conflict increases with time-on-task in a temporal discrimination task. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY10. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02429

Nagy, Á., Garzuly, F., Padányi, G., Szűcs, I., Feldmann, Á., Murnyák, B., … Kálmán, B. (2019). Molecular Subgroups of Glioblastoma - an Assessment by Immunohistochemical Markers. PATHOLOGY AND ONCOLOGY RESEARCH25(1), 21–31. http://doi.org/10.1007/s12253-017-0311-6

Nagy, A., Szabados, E., Tiringer, I., & Csathó, Á. (2019). Szívrajzok, mint a funkcionális kapacitás és a koronária-intervenciók óta eltelt idő mutatói. CARDIOLOGIA HUNGARICA49(1), 24–30. http://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2019.49.1.24

Rózsa, S., Hupuczi, E., Martin, L., Birkás, B., Hartung, I., Hargitai, R., … Kállai, J. (2019). A Tellegen Abszorpciós Skála részletes pszichometriai elemzése. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA20(1), 35–77. http://doi.org/10.1556/0406.20.2019.003

Szőke, K., Tistyán, L., & Füzesi, Z. (2019). Közösségi részvételre alapozott egészségtervezés (Community-Based Health Planning in Hungary). EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS60(3), 21–28.

Teleki, S., Zsidó, A. N., Komócsi, A., Lénárd, L., Kiss, E. C., & Tiringer, I. (2019). The role of social support in the dietary behavior of coronary heart patients : an application of the health action process approach. PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE24(6), 714–724. http://doi.org/10.1080/13548506.2018.1550259

Viktória, P., Alexandra, M., Boróka, G., Ágnes, N., Beatrix, P., Pongrác, Á., … Ákos, V. (2019). Preliminary study on pre-treatment physical activity and quality of life in infertility. EXERCISE AND QUALITY OF LIFE: JOURNAL OF SCIENCE IN SPORTS11(2), 5–17. http://doi.org/10.31382/eqol.191201

Zsido, A. N., Csatho, A., Matuz, A., Stecina, D., Arato, A., Inhof, O., & Darnai, G. (2019). Does Threat Have an Advantage After All? - Proposing a Novel Experimental Design to Investigate the Advantages of Threat-Relevant Cues in Visual Processing. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY10. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02217