Haladó szintű traumatológiai manuális készségfejlesztő kurzus

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 4 hours

practices: 8 hours

seminars: 0 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OOE-HTK-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Prerequisites:

OOA-NEA-T teljesített , OOP-SPR-T teljesített , OOK-TRA-T teljesített

Course headcount limitations

min. 4 – max. 12

Topic

A kreditpontos kurzus alapvető célja a traumatológiai képzés során korábban elsajátított manuális alapkészségek további fejlesztése és haladó szintű traumatológiai beavatkozások gyakorlása.
A kurzus I. szakaszában a kitűzött cél a gipszelés-technikai alaptudás felfrissítése mellett újabb, speciális gipszelési módok gyakorlati elsajátítása (gyakorlati modul), illetve az elsajátítandó speciális gipszrögzítések alkalmazási területeinek megismerése (elméleti modul). Mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés fontos részét képezi a modern, üvegszálas és thermoplasztikus (hőhatásra formázható) gipsztechnikák bemutatása és a hallgatók általi gyakorlása.
A kreditpontos kurzus II. szakaszában a kiterjedt, roncsolt lágyrészsérülések műtéti kezelési lehetőségeinek részletes (a traumatológiai alapképzés követelményét meghaladó szintű) ismertetésére (elméleti modul); valamint az elméletben elhangzottak manuális készségfejlesztő gyakorlat keretén belüli alkalmazására kerül sor. A hallgatók sertés végtagon modellezett roncsolt sebzésen gyakorlatban fejleszthetik tovább sebészi készségeiket (gyakorlati modul).
Az elméleti tananyagot a hallgatók online elérhető, az oktatók által előzetesen összeállított "felkészítő előadások", illetve a kurzus során elhangzó előadások és szemináriumok során sajátíthatják el.
Ezt követően a hallgatók 12 órás gyakorlati képzésen vesznek részt, mely során minden résztvevő hallgató számára lehetőséget biztosítunk az adott gipsztechnikák és sebellátási módszerek oktatók által felügyelt gyakorlására. A kurzus I. gyakorlati részében a korábban megtanult (gipszsín, körkörös felhasított gipsz, teljes körkörös gipsz) és az újonnan ismertetett speciális indikációjú vagy a hagyományos calcium-foszfáttól eltérő alapanyagú gipszelési technikák (Bennett-gipsz, Achilles-ín sérülést rögzítő gipsz, Desault-gipsz, Böhler-gipsz, valamint üvegszálas és thermoplasztikus gipszek) bemutatására és gyakorlására kerül sor. A kurzus II. gyakorlati részében sertés végtagon sebkimetszésre, sebtisztításra, sebalapig történő preparálásra és feltárásra, a roncsolt lágyrészek eltávolítására és az épen maradt lágyrészek sebészi rekonstrukciójára kerül sor; mindezek mellett lehetőség van a rekonstruált lágyrészek részleges fedésének gyakorlására (bőr)lebeny átültetés alkalmazásával.

Lectures

 • 1. Konzervatív töréskezelés története. Speciális gipszrögzítési technikák indikációi és alkalmazásuk határai. - Dr. Wiegand Norbert
 • 2. Korszerű gipszrögzítési technikák részletes ismertetése. Bracek, orthesisek használata. - Dr. Nőt László Gergely
 • 3. Sebellátási elvek. Korszerű sebellátási módszerek kiterjedt lágyrészroncsolódás esetén. - Dr. Lázár István
 • 4. Lágyrészhiányok fedésének lehetőségei. Lebenyplasztikák. - Dr. Patczai Balázs

Practices

 • 1. Gipszelési alaptechnikák felelevenítése és gyakorlása
 • 2. Speciális gipszek felhelyezésének gyakorlása. (Deasult-gipsz, Böhler-gipsz, Bennett-gipsz, etc)
 • 3. Modern, üvegszálas és thermoplasztikus (hőhatásra formázható) gipszelési technikák gyakorlása.
 • 4. Elméleti (25 kérdéses teszt gipszrögzítés témaköréből) és gyakorlati vizsga (gipszfelhelyezés)
 • 5. Sebellátás alapjainak felelevenítése és gyakorlása sertés végtagon.
 • 6. Kiterjedt lágyrészkárosodással járó sebek ellátásának gyakorlása
 • 7. Lágyrészhiányok fedése - egyszerűbb lebenyek (Wolfe-Krauze plasztika) preparálása sertés végtagon.
 • 8. Elméleti (25 kérdéses teszt sebellátás témaköréből) és gyakorlati vizsga (roncsolt seb ellátásának bemutatása).

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Renner: Traumatológia, Medicina Könyvkiadó Zrt

Literature developed by the Department

online elérhető, a kurzus oktatói által készített, összefoglaló jellegű felkészítő tananyag

Notes

-

Recommended literature

Konzervatív töréskezelés, Springer, 1998
Oxford Handbook of Orthopaedics and Trauma, Oxford Medical Handbooks
Campbell's Operative Orthopaedics, 12th edition, Elsevier
Green's Operative Hand Surgery, Elsevier
http://www.aotrauma.org
http://www.aaos.org

Conditions for acceptance of the semester

A kurzus elvégzéséhez elengedhetetlen a traumatológiai képzés során oktatott alapvető traumatológiai beavatkozások (sebellátás, gipszek formái, gipsztechnika) ismerete, ezért a kurzuson való részvétel feltétele a traumatológia szigorlat eredményes letétele.

Mid-term exams

-

Making up for missed classes

Az elméleti képzés idejéről (előadás, szeminárium) 2 óra hiányzás elfogadott. A gyakorlati képzés során a távolmaradás pótlása nem lehetséges, ezért ilyen esetben a kurzus ismételt felvétele szükséges.

Exam topics/questions

Az elméleti írásbeli vizsga az adott előadásokon és szemináriumokon elhangzott elméleti anyagból összeállított, 25 kérdéses többszörös választásos teszt.
A gyakorlati vizsga az I. részt követően a gyakorolt gipsztípusok egyikének (Bennett-gipsz, plantarfelxios gipsz, Desault-gipsz, Böhler-gipsz) szakszerű felhelyezése, a II. részt követően a korábban gyakorolt roncsolt, zúzott seb ellátásának demonstrálása. Mindkét gyakorlati vizsga 3 tagú, oktatókból álló vizsgabizottság jelenlétében történik.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Bukovecz Tibor
 • Dr. Dandé Árpád Levente
 • Dr. Pankaczi Zsófia
 • Dr. Patczai Balázs
 • Dr. Patonai Zoltán
 • Dr. Wiegand Norbert