Magyar orvosi nyelv

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Number of hours/semester

lectures: 12 hours

practices: 0 hours

seminars: 0 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OFF-N88-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 5 – max. 50

Topic

A szaktárgyakat kiegészítő, minden orvos számára fontos, általános ismereteket ad. Az alapvető nyelvi kérdések mellett a magyar orvosi nyelv elvi, helyesírási, írásmódi stb. szempontjait; az orvos–beteg párbeszéd nyelvi összefüggéseit; a magyar orvosi szaknyelv használatának színtereit, kommunikációban betöltött szerepét mutatja be.

Lectures

 • 1. A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvosi gyakorlatban - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • 2. A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvosi gyakorlatban - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • 3. A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége. A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul, fordítás magyarra és az idegen szavak használata - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • 4. A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége. A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul, fordítás magyarra és az idegen szavak használata - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • 5. Idegen szavak használata okkal, ok nélkül. Az orvos és beteg közötti helyzethez alkalmazkodó orvosi nyelvhasználat jellegzetességei - Dr. Kránicz Rita Márta
 • 6. Idegen szavak használata okkal, ok nélkül. Az orvos és beteg közötti helyzethez alkalmazkodó orvosi nyelvhasználat jellegzetességei - Dr. Kránicz Rita Márta
 • 7. A betegközpontú írott és szóbeli tájékoztató szövegek jellemzői - Halász Renáta
 • 8. A betegközpontú írott és szóbeli tájékoztató szövegek jellemzői - Halász Renáta
 • 9. Orvos-beteg találkozás a világhálón - Szántóné Dr. Csongor Alexandra
 • 10. Orvos-beteg találkozás a világhálón - Szántóné Dr. Csongor Alexandra
 • 11. Telefonos orvos-beteg konzultációk nyelvi sajátosságai - Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • 12. Írásbeli teszt - Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Irodalom: Bősze Péter: Magyar Orvosi Nyelv – egyetemi tételkötet: Semmelweis Egyetem. Medicina
Könyvkiadó, Bp., 2019.

Literature developed by the Department

Notes

Recommended literature

Ajánlott irodalom: Bősze Péter (szerk.): A magyar orvosi nyelv tankönyve. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2009.
http://www.orvosinyelv.hu/-n található cikkek

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Írásbeli vizsga, az előadássorozat utolsó alkalmán.
Teszt: feleletválasztó tesztkérdések
A vizsga témakörei: Bősze Péter: Magyar Orvosi Nyelv – Egyetemi tételkötet: Semmelweis Egyetem (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019.) tankönyvének azon fejezetei, melyek az előadások tárgyát képezik.

Making up for missed classes

Tantárgyfelelőssel egyeztetve, szóbeli beszámoló.

Exam topics/questions

Az előadások tematikájából kiemelt, az egyes előadók által meghatározott 12 db kérdés.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars