Szaknyelvi előkészítő kurzus német nyelven B1 szinten 1.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 24 hours

total of: 24 hours

Subject data

 • Code of subject: OFF-L07-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 5 – max. 15

Topic

Írásbeli és szóbeli német nyelvű alapozó kurzus B1 szinten.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Vorstellung
 • 2. Fachliche Vorstellung
 • 3. Zahlen
 • 4. Sprachen und Länder
 • 5. Sprachen und Länder
 • 6. Unterrichtsfächer
 • 7. Instituten und Kliniken
 • 8. Instituten und Kliniken
 • 9. Essen und Trinken
 • 10. Gesunde Ernährung
 • 11. Tagesablauf
 • 12. Tagesablauf an der Uni/Klinik
 • 13. Reisen
 • 14. Reisemedizin
 • 15. Wiederholung
 • 16. Schriftliches und mündliches Abfragen
 • 17. Wohnungseinrichtungen
 • 18. Wohnungseinrichtungen, Krankenzimmer
 • 19. Die Gesundheit
 • 20. Prävention
 • 21. Wiederholung
 • 22. Wiederholung
 • 23. ABSCHLUSSTEST
 • 24. ABSCHLUSSTEST

Reading material

Obligatory literature

Anne Buscha und Szilvia Szita: Begegnungen A1+, Deutsch als Fremdsprache

Literature developed by the Department

Notes

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

2 írásbeli dolgozat.
A pótlás lehetőségéről a kurzus vezetője esetenként dönt.

Making up for missed classes

A kurzusvezetője esetenként határozza meg

Exam topics/questions

A kurzus által meghatározott témakörökben
Szókincs, nyelvtan, íráskészség, olvasott szöveg értése

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Sárkányné Dr. Lőrinc Anita
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka