Membrán nanocsőhálózatok kutatócsoport

A csoportról

Munkacsoportunk a sejtnyúlványok egy újonnan felfedezett családjával, az ún. membrán nanocsövekkel foglalkozik. Ezen nyúlványok átmérője a milliméter milliomod részének megfelelő tartományba esik, ezért vizsgálatukhoz elsősorban modern mikroszkópos technikákat használunk (lézer-pásztázó konfokális mikroszkóp, TIRFM, SIM, STED). Az eddigi megfigyelések alapján ezek a nyúlványok képesek távoli, egymással közvetlenül nem érintkező sejteket fizikailag, direkt módon is összekapcsolni, lehetővé téve, hogy az így összekötött sejtek a csöveken keresztül különböző anyagokat juttassanak át egymásnak, például nukleinsavakat, fehérjéket, sejtorganellumokat, kemoterápiás szerekkel szembeni rezisztencia faktorokat, vagy kórokozókat (pl: vírusokat /influenza, HIV, SARS-CoV-2/, baktériumokat). Arra keressük a választ, hogy milyen molekuláris folyamatok irányítják a csövek kialakulását, az azokban zajló transzportfolyamatokat, illetve, hogy képesek lehetünk-e a jövőben nanocsövek segítségével az immunválasz befolyásolására, hatékonyabbá tételére, vagy gyógyszerek célzott bejuttatására.

Kutatási és TDK témák

  1. Szuper-rezolúciós mikroszkópia a sejtek közötti kommunikáció vizsgálatára
  2. Új direkt kommunikációs útvonalak sejtek között: nanocsövek vizsgálata mikroszkópiai módszerekkel
  3. A membrán nanocsövek citoszkeletális összetételének és transzportfolyamatokban betöltött szerepének vizsgálata

Módszerek és műszerek

Mikroszkópos technikák (szuperrezolúciós mikroszkópok, konfokális mikroszkóp)
Fehérjeexpresszió és tisztítás: Bio-Rad BioLogic LP
Sejt- és szövetkultúra tenyésztés
Immunfluoreszcencia

Munkatársak

Dr. Szabó-Meleg Edina (egyetemi adjunktus, kutatócsoport vezető, MTMT)
Halász Henriett (PhD hallgató)
Dr. Hanna Dániel (PhD hallgató)
Dr. Hetényi Roland (PhD hallgató)
Tárnai Viktória (TDK hallgató)
Tsunematsu Masashi (TDK hallgató)
Wu Wenyu (TDK hallgató)

Publikációk

The growth determinants of B cell tunneling nanotube
Lipid composition of B cell nanotubes  
Transport processes via B cell nanotubes
Nanotubes in capsulotomy
The effect of TR100 anti-cancer compound on membrane nanotubes
Immunsejtek közötti nanocsövek (6-37. oldal)     
A nanocsövek orvosbiológiai jelentősége (25. oldal)