Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Szendi Katalin

Dr. Szendi Katalin

Telefon: 36396

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Szendi Katalin

Az ásványvízfogyasztás Magyarországon az elmúlt 20 évben számottevő mértékben növekedett, 2012-ben elérte a 116 liter/fő/év mennyiséget, így népegészségügyi szempontból jelentőssé vált. Az ásványvízfogyasztás nagymértékű emelkedése magával vonta a műanyagpalackok gyártásának növekedését is, mely többek között azt a kérdést is felveti, hogy a PET (polietilén-tereftalát) palackokban tárolt ásványvíz van-e valamilyen hatással az egészségre.
A gyártás során használt, illetve a PET palackból lebomló anyagok beoldódhatnak az ásványvízbe, ezáltal a PET palackok potenciálisan egészségkárosítók. Lehetséges szennyezőanyag a formaldehid (IARC 1. osztályba tartozó humán karcinogén), az acetaldehid (IARC szerint 2B osztályú karcinogén, valamint ismert teratogenitása is), vagy a PET palackokból kioldódó adalékanyagok, például ftálsavészterek illetve ftálsavszármazékok. A ftalátok állatkísérletben májrákot okozhatnak, here- és májkárosítónak bizonyultak, ezen kívül teratogének lehetnek. Emberekre vonatkozóan felvetették endokrindiszruptor szerepüket. Ennek oka lehet még az antimonnal való szennyezettség, vagy a vizek biszfenol-A tartalma.
Ezen kívül természetes ásványvizek esetében a mélyben keletkező vegyületek (pl. az aromás, ún. BTEX-ek: benzol, toluol, etilbenzol és xilol) is megemlítendők.
Célunk a különböző körülmények között tartott ásványvizek potenciálisan toxikus, genotoxikus hatásának kimutatása, illetve a kioldódó anyagok elemzése, meghatározása kémiai módszerrel.

Témavezető: Dr. Szendi Katalin

Az egészségnevelés primer prevencióban betöltött kiemelkedő szerepe vitathatatlan, azonban a módszerek folyamatos fejlesztése, az életkori, társadalmi és szociális aktualitásoknak megfelelő adaptációja teszi teljessé és kellően hatékonnyá. Az egészségnevelési színterekre fókuszált módszertan kidolgozása és folyamatos aktualizálása jelentős kihívást jelent a megelőzés terén elhivatottak számára is, ugyanakkor a fókuszált, problémacentrikus gondolkodásmóddal egy új struktúra válik kidolgozhatóvá. A módszertan fejlesztése a gyakorlatban történő folyamatos visszajelzések alapján tökéletesíthető leghatékonyabban. A fenti téma iránt érdeklődő és azzal foglalkozó TDK hallgató mind a módszertan fejlesztésében, mind a megvalósításában - többek között általános és középiskolás tanulók rendszeres oktatásával is - mind az eredmények értékelésében részt vesz.

A téma legfőbb célkitűzése a hatékony ismeretátadási módszerfejlesztés mellett a fiatalkori egészségszemlélet kialakítása, a megfelelő attitűdváltozás elérése. Olyan folyamatos egészségnevelési módszerfejlesztés, mely az egészség mindennapi gyakorlatba történő beépülését eredményezi, nemcsak a passzív tudás kialakítását.

Témavezető: Dr. Szendi Katalin

A védőoltások a modern egészségügy legsikeresebb programjai közé tartoznak, melyek jelentős mértékben csökkentették számos súlyos fertőző betegség előfordulását. A mai felgyorsult világban a szakemberek képtelenek felvenni a versenyt a médiával. Számos tévhit kering a köztudatban a védőoltásokkal kapcsolatban. E hiedelmek legtermékenyebb táptalaja a félig művelt, laikus közönség, akik elhiszik a média által közvetített, áltudomány-területek keltette illúziókat. Ezzel azonban igen veszélyes új utakat nyitnak meg a fertőző betegségek terjedéséhez. A téma keretén belül lehetőség nyílik a védőoltást megtagadók esetén bekövetkező, hazai joggyakorlat szerinti következmények elemzésére és az újonnan felbukkanó betegségek követésére is.