Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Kiss István

Prof. Dr. Kiss István

PhD

egyetemi tanár , intézetigazgató

Orvosi Népegészségtani Intézet

Telefon: 36394, 31464

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A karcinogenezis folyamatában részt vevő gének allélpolimorfizmusai, az e tekintetben fennálló egyéni eltérések jelentősen befolyásolhatják a daganatkialakulás kockázatát. Olyan újabb genetikai tényezőket igyekszünk azonosítani az allélmegoszlások daganatos és kontroll csoportok közötti összehasonlításával, amelyek egyéni daganatkockázatunkat befolyásolják.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A kábítószer-fogyasztás/kábítószerhelyzet és az aktuális jogi környezet közötti kapcsolatot vizsgáljuk, a hazai szabályozást összevetve más országokéval valamint a magyarországi szabályozás időbeli változását, alakulását is elemezzük (pl. kriminalizálás vagy elterelési lehetőségek).

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

E témán belül elsősorban a különböző típusú zsírsavak karcinogenezisre gyakorolt hatását, illetve egyes növényi eredetű kémiai anyagok (tiszta formában vagy különböző keverékekben /pl. étrendkiegészítők/) potenciális daganatmegelőző hatását vizsgáljuk. A vizsgálatok állatkísérletekben kémiai karcinogénekkel indukált vagy átoltott daganatokon történnek, az in vitro vizsgálatok pedig többek között génexpresszió-változásokat céloznak meg, valamint az apoptotikus vagy éppen sejtproliferatív hatást mérik, illetve epigenetikus markereket alkalmaznak (pl. DNS-metilációs mintázatok).

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A vastagbéldaganatok a második legfontosabb daganatos halálokot képezik Magyarországon. Olyan genetikai tényezőket igyekszünk azonosítani az allélmegoszlások daganatos és kontroll csoportok közötti összehasonlításával, amelyek e daganat kialakulásának kockázatát befolyásolják. A high-risk személyek vagy csoportok azonosítása segíthet ún. személyre szabott prevenciós programok kidolgozásánál, és így a vastagbélrák előfordulási gyakorisága a jövőben hatékonyabban csökkenthető.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A rendszerváltozás óta a hazai joggyakorlatban folyamatosan fejlődik, pontosabbá válik az emberi élet jogi szabályozása. Az ide vonatkozó kérdések (pl. az eutanázia egyes formái) gyakran konkrét esetek, akár bírósági döntések kapcsán merülnek fel. Több esetben fordultak már az Alkotmánybírósághoz is egyes alapelvek tisztázása érdekében. A téma keretében ezen alkotmánybírósági döntések elemzését, vizsgálatát végezzük el.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

Részvétel különböző iskolai, munkahelyi és egyéb színterekben végzett egészségnevelési programokban, azok kidolgozásától kezdve (szükségletek felmérése, képzési anyag összeállítása) a programok gyakorlati végrehajtásáig.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

Számos karcinogén hatású tényező nem okoz mutációkat a DNS-ben (nem genotoxikus), de hatását mégis az expozíció után hosszú idővel (akár a következő generációban) is kifejtheti. Mint az utóbbi időben egyre inkább bebizonyosodott, ebben nagy szerepe lehet az úgynevezett epigenetikus módosulásoknak, hatásoknak. A „gének feletti” öröklődés legismertebb mechanizmusa a DNS metilációs mintázatainak megváltozása, ami az érintett gének kifejeződésnek megváltozását eredményezheti. E témában különböző potenciálisan karcinogén (vagy ellenkezőleg, kemopreventív) anyagok hatását vizsgáljuk egyes gének metilációjára.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A hazai piacon számos étrendkiegészítő készítmény kapható. A jelenlegi szabályozás azonban meglehetősen szűk körben engedélyezi, hogy ezen készítményeknek a gyártó (vagy forgalmazó) egészségi hatásokat tulajdonítson. A hihetetlenül szerteágazó piacon kapható termékek közül jó néhány rászolgál a tudományos érdeklődésre, mert olyan anyagokat tartalmaz, amikről betegségmegelőző hatásokat írtak le. Jelen téma keretében egyes étrendkiegészítők – vagy azok bizonyos hatóanyagai – karcinogenezisre gyakorolt molekuláris szintű hatásait vizsgáljuk in vitro és állatkísérletekben.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A genetikailag módosított élelmiszereknek elsősorban a potenciális karcinogén hatásait vizsgáljuk, in vitro (génexpresszió-változások, apoptózisra gyakorolt hatás), illetve állatkísérletekben (hosszú távú karcinogén hatás).

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A molekuláris biológiai alapú daganatkutatás jelentős előrelépéseket tesz az egyénre szabott kockázatbecslés, szűrés, terápia és a biomarker fejlesztés területén. A mikroRNS-ek molekuláris technológiai alkalmazhatósága egyre szélesebb spektrumot ölel fel a tumor predikció, diagnosztika, utánkövetés és prevenció vonatkozásaiban. A szöveti mikroRNS reguláció változásainak pontos feltérképezése és nyomon követése magában rejti biomarkerként történő alkalmazásuk lehetőségét nőgyógyászati daganatok vonatkozásában, információt szolgáltatva a korai diagnózis felállításához ill. a betegség várható lefolyásának várható alakulásáról.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István

A daganatkialakulás környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatásának eredménye. A környezeti karcinogén hatások az egyéni érzékenységünk (ami genetikailag meghatározott) függvényében érvényesülnek. Humán eset-kontroll vizsgálatokban próbáljuk meg feltárni a külső karcinogén tényezők (táplálkozási, illetve környezeti expozíciók) és egyes genetikai faktorok (pl. metabolizáló enzimek, tumor szuppresszor gének, DNS reparációs gének allélpolimorfizmusai) közötti kapcsolatot.