Az egység összes munkatársa

Dr. Varga Csaba

Dr. Varga Csaba

PhD

egyetemi tanár , intézetigazgató helyettes

Orvosi Népegészségtani Intézet

Telefon: 38105

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Varga Csaba

A Kárpát-medence termál- és gyógyvizeinek szervesanyag-tartalmát frakcionálás után biológiai tesztekben vizsgáljuk. Eddig a gyógyhatást pusztán a szervetlenion-tartalomhoz kötötték, azonban ennek mindmáig semmilyen bizonyítéka nincs. Lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk a töményített szerves frakciók viselkedését feltárni, hatékonyságát állatkísérletben, toxicitását ökotoxicitási és genotoxicitási vizsgálatokban tisztázni. Kutatásainknak irodalmi előzménye nincs, így teljesen új témának tekinthető.

Témavezető: Dr. Varga Csaba

A környezeti eredetű genotoxikus anyagok és mutagének kimutatására alkalmas sejtszintű módszer gyakorlatilag bármilyen környezeti elemből származó minta, bármilyen eukarióta sejten történő vizsgálatát lehetővé teszi. A módszer a DNS egy-, vagy kétszálas töréseit képes detektálni tárgylemeznyi agarózgélre felvitt sejtszuszpenzió és mikroelektroforézis segítségével. A fluoreszcens festés és -mikroszkóp, valamint a számítógépes képanalízis segítségével az egyes sejtekről felvett mérések statisztikailag feldolgozhatók.