Tudományos Diákköri Ösztöndíj

Tudományos Diákköri Ösztöndíj

 

A pályázatokat a TDT Elnöksége értékeli és ezek alapján dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. A díjazottak egy tanéven át havi ösztöndíjban részesülnek, amelynek összegét a Dékán határozza meg.

2021

 

Kedves TDK Hallgatók!

A PTE ÁOK Tudományos Diákköri Tanácsa kihirdeti a 2021/2022. I. szemeszterben a Tudományos Diákköri Ösztöndíjat.

A csatolt táblázat kitöltésével lehet jelezni, hogy melyik kategóriákban, mennyi pont elszámolását kéri a pályázó.

Minden tevékenységhez igazoló dokumentum másolatát is kérjük csatolmányban:

  • Demonstrátori Tevékenység igazolására a DDK vezetőség által kiállított dokumentum
  • Szervezői tevékenység esetében a szervező társaság igazolása
  • Tanulmányi átlag esetén a TO által kiállított dokumentum
  • Szakkollégiumi tagság esetén a szakkollégium által kiállított dokumentum
  • Nyelvtudásnál nyelvvizsgabizonyítvány másolata
  • Konferencia való részvétel esetében az oklevél másolata, ennek hiányában a szervező társaság által kiállított igazolás
  • Dékáni Pályamunka esetében oklevél másolata, ennek hiányában a Dékáni Hivatal által kiállított igazolás
  • Publikációk esetében a megjelent közlemény másolata, illetve folyóirat neve, száma, oldala
  • Közéleti-, Oktatói-, Kulturális-, Sportteljesítmény pályázásakor a tevékenységeket max. egy A4-es dokumentumban kérjük részletezni, amit majd a TDT vezetősége egyénileg fog elbírálni.

A pályázatokat a pteaoktdk@gmail.com címre várjuk, CSAK ELEKTRONIKUS formában.

Beküldési határidő: 2021.10.07 Csütörtök 16:00

 

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás

Űrlap (ha nem nílik meg, próbálkozzon MS-Edge böngészővel)

 

2020

A 2020. évi TDK Ösztöndíjat a következő Hallgatók nyerték el:

 

Lillik Veronika

Vicena Viktória

Kató Dorottya

Berke Gergő

Homoki Orsolya

Trencséni Eszter

Tóth Tünde

Orlovácz Katalin

Nagy Mátyás

Pytel Bence

Kiss Orsolya

Bosnyák Inez

Hargitai Emma

Fazekas Balázs

Filipánits Kristóf

Orgoványi Máté

Devecseri Gertrúd

 

Gratulálunk a szép teljesítményhez!