Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

TDK konferencia

TDK konferencia

A PTE ÁOK minden évben megrendezi házi TDK konferenciáját, amelyen a tudományos munkát végző hallgatók bemutathatják eredményeiket.

A legközelebbi konferencia részleteit, valamint előző konferenciák programfüzeteit és eredményeit az alábbi honlapon találja:

tdk-konf.aok.pte.hu

 

TDK Konferencia 2018

 

A 2017/2018-as tanévben 2018. április 5-6. között került megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar közös TDK Konferenciája. A karok vezetősége és a szervezők örömére sok absztrakt került feltöltésre, majd bemutatásra.

 

A Gyógyszerésztudományi Kar hét intézete képviseltette magát a konferencián: a Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet 5, a Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 3, Farmakognóziai Intézet 2, a Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet 2, a Gyógyszerhatástani Tanszék 2, a Gyógyszerészi Biológiai Tanszék 1, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1 előadásban ismertette az intézetben folyó tudományos diákköri munka eredményeit.

 

Az Általános Orvostudományi Kar elméleti intézeteiben folyó intenzív diákkörös tevékenységet ismertette az Anatómiai Intézet 12, az Élettani Intézet 8, a Transzlációs Medicina Intézet 6, a Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 4, a Biofizikai Intézet 3,  a Bioanalitikai Intézet 3, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 2, az Igazságügyi Orvostani Intézet 2, a Műveleti Medicina Tanszék 2, az  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium 2, az Orvosi Népegészségtani Intézet 2 valamint a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 1 TDK hallgatója. 

 

A klinikumban végzett tudományos diákköri munka idén kiemelkedő számban került bemutatásra. A Fogászati és Szájsebészeti Klinika 13, a Szívgyógyászati Klinika 10, az I. sz. Belgyógyászati Klinika 6,  a Gyermekgyógyászati Klinika 5, a Pathológiai Intézet 5, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 4, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 4, a Neurológiai Klinika          4,a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 3, az Ortopédiai Klinika 3, az Idegsebészeti Klinika 2, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2,Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum 1, a Radiológiai Klinika 1, a Sebészeti Klinika 1, az Urológiai Klinika 1előadás keretein belül prezentáltak TDK hallgatók.

 

A Pécsi Tudományegyetem karai régóta működnek együtt különféle kutatási programok révén, az itt folyó tudományos diákköri tevékenységet a Műszaki és Informatikai Kar Műszaki Informatika Tanszék 1, valamint PTE-TTK és PTE-ÁOK Élettani Intézetekből érkező 1 TDK hallgató ismertette.

Tudományos Diákköri Konferencia 2016


A Tudományos Diákköri Konferencia az évtizedes hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került április 14-15. között. Idén a Nemzeti Tehetségprogram pályázatának köszönhetően egy igen magas színvonalú konferenciát sikerült szerveznünk.

A bizottság nagy örömére idén 126 előadás absztraktját töltötték fel a hallgatók, mely az eddigi éveknek majdnem a duplája. Köszönhetően a tudományos diákköri mentorok aktív munkájának az Általános Orvostudományi Kar 13 elméleti intézetének, 19 klinikájának legfrissebb tudományos eredményeit ismertették a diákkörös hallgatók. A frissen alakult Gyógyszerésztudományi Kar 4 intézetétől érkeztek előadó hallgatók, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karáról és Természettudományi Karáról összesen 5 előadás került bemutatásra. Az elméleti intézetek közül az Anatómiai Intézet 13, a Transzlációs Medicina Intézet 8, a Biofizikai Intézet 6, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 5, az Élettani Intézet 4, az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet szintén 4 előadással képviseltette magát. A Klinikai Központ intézményei közül a Fogászati és Szájsebészeti Klinika 7, az I. sz. Belgyógyászati Klinika 6, a Szívgyógyászati Klinika 6, a Pathológiai Intézet 5, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, a Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, a Neurológiai Klinika, a Radiológiai Klinika, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika és a Reumatológiai és Immunológiai Klinika diákkörös hallgatói pedig 3-3 előadást tartottak.
Az idei évben 19 szekcióban mérettek meg az előadók, az egyetemi oktatók közül 91 zsűritag vállalt bírálóbizottsági szerepkört. A szekciók beosztása Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióbeosztásának mintájára történt, így segítve elő, hogy a jövő évben Pécsett megrendezésre kerülő XXXIII. OTDK-n minél több szekcióban képviseltethesse magát a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos diákköri delegációja. Az idei házi konferenciáról az országos megmérettetésre az első és második helyezést elnyertek rendelkeznek biztos kvótával. A jövő évi házi konferencia első és második helyezést elnyerő hallgatói is biztos helyet nyernek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által előre meghatározott kari kvótából a fennmaradó helyekre az idén és jövőre Különdíjat és harmadik helyezést elnyert hallgatók közül a TDK-Bizottság, a szekciók Bírálóbizottságainak javaslati alapján választ hallgatókat. Az országos konferenciára eddig és a jövő évben díjat nyert hallgatók felkészítésére a jövő tanévben a Tudományos Diákköri Szalon keretein belül kerül sor. Itt az eddigiekhez hasonlóan nemcsak szakmai bírálók véleményezik az előadást, hanem ahhoz a konkrét tudományághoz nem szorosan kötődő oktatók is tagjai lesznek a bizottságoknak. A TDK-Szalon felkészítő tevékenységének eredményessége az idei konferencia helyezettjei között már megmutatkozott, a Tudományos Diákköri Konferencián öt I. és négy II. helyezett hallgató előadásai kerültek előzetesen a TDK Szalonon bemutatásra. A Tudományos Diákköri Konferencia eredményhirdetésén adták át az Astellas Pharma Kft. által felajánlott, PhD- és TDK-hallgatóknak szánt Kutatási Támogatási Díjat, melyet dr. Atlaszné Váczy Alexandra PhD-hallgató és Környei Bálint Soma TDK-hallgató nyertek el az idei évben.

Vass Réka