Működési rend

A Nano-Bio-Imaging Core Facility szolgáltatásait az együttműködési megállapodásban rögzített feltételek mellett és az ott megállapított ellentételezésért vehetik igénybe a PTE kutatói, külsős felhasználók és piaci szereplők is.

Amennyiben valaki saját maga kívánja elkészíteni mikroszkópos felvételeit, köteles a műszerfelelős által nyújtott oktatásban részt venni.

Az engedélyek megújítása évente történik.

Olyan személy, aki nem kapott írásos engedélyt a műszerhasználatra, nem működtetheti a Központ mikroszkópjait. (Felügyelet mellett részt vehet a mérés lebonyolításában, de nem használhatja önállóan a Központ berendezéseit).

Műszerfoglalás