In vivo kétfoton mikroszkóp

A kétfoton-effektus egy olyan folyamat, amely során két foton egyidejű elnyelésével kerül gerjesztett állapotba valamely festékmolekula. A Nano-Bio-Imaging Core Facillity-ben elérhető mikroszkópban a mintára fókuszált infravörös lézerimpulzus gyújtópontjában akkora fényintenzitást állítunk elő, hogy a látható tartományban elnyelő fluoreszcens festékünket a kétfoton effektus segítségével tudjuk gerjeszteni. A 2-foton effektus következtében a festék csak a fókuszpont körülötti kis térfogatban (~ 1 µm3) gerjesztődik. A kétfoton-gerjesztés nem érinti a minta fokális térfogaton kívül eső részeit, így csökkentve asejtpusztító hatásokat, amelyek limitálják a lézersugárral végzett in vivo vizsgálatokat. Kivállóan alkalmazható Ca2+-képalkotáshoz és nagy térfogatú fluorescens morfometriai vizsgálatokhoz is mind in vivo, mind in vitro mintán, valamint a két foton lézer felhasználásával célzott fotoeliminációs, fotoaktivációs eljárásokhoz.

Előnyei: akár 800-1200 µm mélységben is mérhetünk; fokális gerjesztés; nagy detektálási látőszög és szabadabban állítható objektív, amely alá bármilyen felépítmény könnyen szerelhető; a gerjesztőlézer hullámhossza hangolható; kHz-es mintavételezés érhető el és pásztázó eljárással akár három-dimenziós kép is készíthető.

  • Mikroszkóp: Femto2D-SMART 2-foton mikroszkóp
  • Lézer: Mai Tai HP (690-1040 nm)
  • In vivo kétfoton mikroszkóp