Tevékenységek

Tevékenységek

 

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete (HuMSIRC) a magyar medikusok érdekében alapított társadalmi szervezet. Az egyesület tevékenységének két fő része van:

Nemzetközi csereprogramok szervezése:

• Cseregyakorlatok
• Csere-TDK
• CP munka

Prevenciós tevékenység:

• Közegészségügyi csoport (SCOPH): 
  - Drog-, dohányzás-, alkohol-, prevenció 
  - Rák-prevenció
  - Egészségfejlesztés
  - Obezitás prevenció
  - Teddy Maci Kórház

• AIDS és szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséve foglakozó csoport (SCORA)

 

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete a nemzetközi orvostanhallgatói szervezet - International Federation of Medical Students’ Associations, IFMSA - tagjaként végzi hazánkban a nemzetközi csereprogramok szervezését. Ezen keresztül immár lassan két évtizede biztosítunk lehetőséget arra, hogy magyar medikusok külföldön, külföldi hallgatók pedig hazánkban tölthessék szakmai gyakorlatukat, végezhessék kutatómunkájukat.

Cseregyakorlatra pályázhatnak a III., IV., V. és VI. éves hallgatók, csere TDK programra pedig már II. évtől lehet jelentkezni. Évről-évre változik a megpályázható országok listája, de évente általában 40-50 embernek nyílik lehetősége elutazni átlag 20 európai és Európán kívüli ország valamelyikébe. A beérkezett pályázatok elbírálása egységes pontrendszer alapján történik A HuMSIRC-munka (CP-zés, prevenciós kurzuson, Teddy Maci Kórház, egészségnap, AIDS világnap rendezvényein való részvétel, prevenciós órák tartása, önkéntes betegápolás stb.) mellett kiemelt hangsúlyt kap az átlag, a nyelvtudás, a TDK-munka (csere TDK program esetében ez a legfontosabb), mentőzés is.

A prevenciós csoportok Pécs és környékének általános-, és középiskoláiban tartanak osztályfőnöki órák kertében a diákoknak felvilágosító előadásokat. Ezzel együtt olyan készségeket szerezhetnek, melyeket az élet más területén is sikerrel alkalmazhatnak. A programokban közös, hogy orvostanhallgatók tartanak előadásokat, beszélgetnek a diákokkal, kihasználva a kortársoktatás módszerének előnyeit, és próbára téve saját meggyőző erejüket. A prevenciós csoportok az oktatási intézmények figyelmébe ajánlják a programokat és felkéréseiknek, tesznek eleget. Különleges program a Teddy Maci Kórház, melyet hazánkban mi honosítottunk meg.