Prevenciós tevékenység

Prevenciós tevékenység

 

Teddy Maci Kórház

A program Svédországból indult, melyet hazánkban 2002-ben, Pécsett honosítottuk meg. Azóta országszerte számos alkalommal rendeztünk Teddy Maci Kórházat, melyeken összesen már több ezer gyerek vett részt. A program az IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) nemzetközileg elismert pojectje (Teddy Bear Hospital), ami jelenleg Magyarországon kívül még 33 országban működik világszerte.
Lényege : óvodás és kisiskolás gyermekekkel megismertetni a gyógyítást oly módon, hogy ők maguk azt nem élik meg. A helyszín általában egy színesen berendezett sátor vagy terem, ahol lehetőség van arra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és inkább játék legyen a gyógyítás.
A Teddy Maci Kórház módszere: szerepjáték. A gyerekek, mint „teddy doktorok” viselkednek, míg a „beteget” egy kedvenc játékuk képviseli (lehet plüssállat vagy baba is). A játék a gyerekek által kitalált módon „betegedett meg” (pl. eltöri a farkát, a torka fáj). Ezt a betegséget a Teddy Maci Kórházban orvostanhallgatók segítségével gyógyítják meg. A gyógyítás a gyerekekkel közösen történik, ők maguk nem képezik a vizsgálat tárgyát. A játék, mint tükör, így kívülről mutatja be a gyógyítást.
A Maci Kórház célja az, hogy ha nem is lehet a gyerekek félelmét teljesen elvenni a gyógyító munkától, a fehér köpenytől, a játékkal valamennyire csökkentsük azt. A „kezelés” során módunkban áll a gyerekekkel elbeszélgetni és a bizalmukat valamennyire megnyerni a jövő orvosai számára. Így talán elérhetjük azt, hogy ne az utolsó percben forduljanak orvoshoz, ha már baj van. Igyekszünk az egészségnevelést (helyes életmód) már itt elkezdeni. Másrészről az orvostanhallgatók itt szerezhetnek tapasztalatot arról, hogy gyerekekkel foglalkozni igazán más, mint felnőttekkel.

 

Program az AIDS és a nemi úton terjedő betegségek megelőzésére

A prevenciós medicina, a betegségek megelőzését előtérbe helyező orvostudomány, egyre inkább előtérbe kerül a világ fejlett országaiban, így hazánkban is növekszik az igény az ilyen jellegű szemléletre. 2000-ben sikerült elindítanunk egy új, szintén a megelőzést célzó programot, mely az AIDS és a nemi úton terjedő betegségekkel (kiemelten a HPV-vel) foglalkozik. Ez a felvilágosítás annyiban speciális, hogy a fertőzésre vonatkozó általános ismereteken túl, olyan információkat is kell közvetítenie, amelyek a szexuális élettel foglalkoznak.

2009-ben csatlakoztunk az A-HA! Országos Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Programhoz, amelyet a Szülészeti-Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság gyermek- és ifjúság-egészségügyi szekciója alkotott meg 2002-ben.

A program jelentősége

Hazánkban az AIDS és nemi betegségek incidenciája a korai és megfelelő felvilágosításnak köszönhetően nem olyan magas, mint keleti szomszédainknál, és nincs jelentős különbség a nyugati országokhoz képest sem. A program célja, hogy ezt a kedvező statisztikát fenntartsa, illetve javítson rajta. Sajnos közismert tény, hogy a drogélvezet egyre nagyobb méreteket ölt Magyarországon is, ami újabb potenciális veszélyforrás az AIDS terjedésének. Programunk másik célja a nem kívánt terhességek számának csökkentése. Ez a téma mindenképpen felmerül, mert ha nemi betegségek prevenciójával foglalkozunk (annak is leghatékonyabb módszerei, pl.: az óvszer használata), azonnal szembe találjuk magunkat az előbb említett témával is. Sajnos erre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, mert e téren hazánk helyzete világviszonylatban közel sem mondható jónak. Közel 55. 000 terhesség-megszakításra kerül sor évente (Magyarországon 100 élveszülésre 55. 6 terhesség-megszakítás jut).

A program célja

A programban előadóként résztvevő egyetemi hallgatók (3. 4. 5. 6. éves orvostanhallgatók) egy, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara által kreditpontokkal elismert kurzus keretében készülnek fel feladatukra, mely kurzus mentora a Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika professzora Dr. Szabó István. Az A-HA! Program keretein belül is lehetőség van prevenciós foglalkozásokat tartani, nem csak iskolákban, hanem egyéb rendezvényeken, fesztiválokon egyaránt. A kortársoktatók közös tematika szerint a tantervi órarendbe illeszkedve kell, hogy oktassanak. Hallgatóink az iskolákban szervezett egész napos egészségnapokon is aktívan részt vesznek, ahol a diákok számára interaktív és játékos módon adják át az információt, ezzel is eltérve a hétköznapi oktatástól. Elsődleges célunk tehát, hogy a fiatalságot megfelelő módon tájékoztassuk az AIDS-szel, nemi betegségekkel, nemi egészséggel kapcsolatos tényekről, és felvilágosítsuk a betegségek veszélyeiről és - ami a legfontosabb - ezek megelőzési lehetőségeiről.

Rákprevenció

Egyesületünk tevékenységeinek egyike a rákprevenció. Hosszú évek óta tartunk tumorprevenciós órákat, veszünk részt egészségnapokon iskolákban.

A daganatos megbetegedések a fejlett országokban, így Magyarországon is a vezető halálokok között a második helyet foglalják el. Az idejekorán felismert rosszindulatú betegségek többsége gyógyítható, illetve hosszú ideig megfelelő életminőség biztosítása mellett kezelhető, ezért fontosnak tartjuk a lakosság széles körű tájékoztatását a megelőzéssel és korai felismeréssel kapcsolatban. Ennek alapja a megfelelő tájékoztatás, amit a fiatal korosztálynál kell elkezdeni, hogy a káros szokásoktól minnél előbb megszabadulhassanak, és így tudatosan válasszák az egészséges életmódot.

Tumorprevenciós órák:

Előadásainkat általában 3-5. éves orvostanhallgatók tartják, akik egyetemi tanulmányaik során már elegendő ismeretanyagra tettek szert, hogy e témában megfelelő színvonalú tájékoztatást nyújtsanak. Elképzeléseink között szerepel egy kiemelten rákprevenciós kreditpontos kurzus létrehozása, hogy előadóink még felkészültebbé válhassanak. Különböző tumoros megbetegedésekről készült fotókkal igyekszünk illusztrálni, érdekesebbé tenni az előadást, rávilágítunk a daganatos betegségek sokszínűségére, gyakran pozitív kimenetelére. (A rák nem a halál szinonimája!)

Demonstációként használjuk az ÁNTSZ-től kapott tumoros emberi szervpreparátumokat, illetve olyan daganatos emlő- és here szimulátorokat, melyeken a diákok gyakorolhatják az önvizsgálatot. A megtartott órákért HuMSIRC pontok járnak, melyek felhasználhatók az egyesületen belül.

Tumorprevenciós Napok:

Minden évben megrendezésre kerül Szegeden a Tumorprevenciós Napok című program- és előadássorozat, amelyre mind a négy Orvosi Egyetemről érkeznek hallgatók és előadók. Ez a rendezvény általában 2 napos, és az érdekes előadások meghallgatása mellett jut idő Szeged gyönyörű belvárosának és éjjeli életének felfedezésére is. Emellett új barátokat és HuMSIRC pontokat is lehet szerezni.

Dohányzás és drogprevenció

A HuMSIRC Pécsi Helyi Bizottsága keretein belül, a drog prevenciós képzés 2002-ben kezdődött meg. Mentora: Prof. Dr. Fekete Sándor, a Pécsi Tudomány Egyetem, Általános Orvosi Karának Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika igazgató helyettese. Magát a képzést felkért egyetemi előadók és a Rendőrség (BMRFK) tartja meg.

Az előadássorozat tíz alkalomból áll, elvégzéséért három HuMSIRC pont jár. A részt vett hallgatók számára széleskörű tudást biztosítunk a jövőbeli prevenciós munkájukhoz. A hallgatók a drogot, mint társadalmi problémát, több szemszögből is megfigyelhetik a különböző előadások alkalmával úgymint, farmakológiai, pszichiátriai és magatartástudományi megközelítésben.

A kábítószerek mellett különösen fontos a dohányzásnak, mint egészségkárosító tevékenységnek a megelőzése a fiatalabb korosztályon belül, hiszen ennek elterjedése hazánkban is rohamosan gyorsul, holott fokozott terhet ró a magyar egészségügyre

A Rendőrség (BMRFK) jóvoltából megismerhetik a jelenlegi drogtörvényt, és megtekinthetik a Drog táskát. Mindezek mellett megtudhatják azt is, mi a valós helyzet a „drogpiacon”, mik a közkedvelt kábítószerek.

A Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet a különböző kábítószerek hatásmechanizmusáról és veszélyeiről tart széles körű tájékoztatást.

Az egyetemi előadók mellett Kovács Attila, a Pécsváradi Rehabilitációs Központ (Változó ház) igazgatója mutatja be a szenvedélybetegek rehabilitációját, a társadalomba való beilleszkedésüket és azok nehézségeit.

Obesitas prevenció

Az elhízás, beleértve a gyermekkori elhízást is, napjainkban népbetegséggé vált, jelentős rizikófaktora számos kórállapot kialakulásának, az életminőség romlásának, ezáltal nagymértékben növelve az egészségügy kiadásait.

Szövődményei lehetnek a 2-es típusú cukorbetegség, koleszterinszint emelkedése, magas vérnyomás, metabolikus szindróma, a máj elzsírosodása, epekövesség, csípő és térd túlterhelése miatti ortopédiai betegségek, obstructiv alvási apnoe, depresszió, önértékelési problémák.

Leghatásosabb kezelése a prevenció!

Az obesitas korunk népbetegségének mondható, melynek előfordulása egyre fokozódik, és „járványszerű" méreteket ölt a fejlett országokban, valamint egyes fejlődő országokban is egyre inkább problémát jelent. Hazánkban a népesség több mint fele súlyproblémákkal küzd.

Ehhez a jelentős növekedéshez vezetett a fogyasztói társadalom által diktált túlfogyasztási kényszer - ami az egészségtudatosság hiányával, egészségtelen élelmiszerek túlzott reklámozásával kombinálódik - valamint a korábbiaknál lényegesen kisebb fizikai aktivitás (ülőmunka, számítógép, vizuális túlkínálat: TV, videó).

Kezelése komplex feladat: magába foglalja a megfelelő kalóriaszegény diétát, a fizikai aktivitás, sport fokozását, mindennapi szokássá tételét, tehát az életmód tartós változtatását.

A leghatásosabb kezelés természetesen a kialakulás megelőzése, azaz a primer prevenció. Ebbe kapcsolódhatnak be a lelkes orvostanhallgatók prevenciós, felvilágosító órák tartásával óvodákban, iskolákban, valamint egészségnapokon való részvétellel.

Elindítjuk „Az elhízás, a modern kor járvány” c. kurzust, melyen megalapozható az ilyen órák tartásához szükséges ismeretanyag. A kurzus elvégzéséért, illetve a megtartott előadások után a MOE PHB (HuMSIRC) pontokat ad, amelyek a HuMSIRC által szervezett külföldi, nyári cseregyakorlatos pályázatoknál hasznosíthatók.

 

Prevenciós tevékenység végzésére irányuló felkérést a vizsgaidőszakban nem minden esetben tudunk vállalni.