Retina kutatócsoport

in vivo kísérletek (egér, patkány modelleken)

 

Kutatásunk során különféle retina degenerációval járó kórképet (pl: ischemia, glucoma, retinopathia) modellezünk, amikben egyrészt a humán szervezetben is nagy mennyiségben előforduló, ismert neuroprotektív fehérje, a hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) retinát védő szerepét és annak szignalizációs mechanizmusait próbáljuk feltérképezni. Másrészt pedig egy olyan terápiás módszer kidolgozásán dolgozunk, melynél az exogén módon (szemcsepp vagy intravitreális injekció) alkalmazott PACAP képes a betegség következtében kialakuló retina degenerációs károsodás mértékét csökkenteni vagy esetlegesen kivédeni. A PACAP-on kívül számos egyéb retinnakárosodást befolyásoló faktort is vizsgálunk. A fejlődő humán retina szerkezetét is vizsgáljuk, valamint a PACAP hatását retinoblastomában is in vitro. A PACAP retinára kifejtett hatásán kívül teszteljük a szaruhátyára, valamint a könnytermelésre kifejtett hatásokat.

Jelenleg futó témáink

 • Különböző PACAP fragmensek, rokon peptidek, valamint analógok retinára kifejtett hatása
 • PACAP hatásának vizsgálata endotoxin indukálta retinagyulladásban
 • PACAP hatásának vizsgálata glaucoma modellen
 • PACAP hatásának vizsgálata Parkinson-kórban
 • PACAP hatásának vizsgálata koraszülött retinopáthia (ROP), valamint ROP+hyperglikémia modellen
 • PACAP hatásának vizsgálata ischémiás (BCCAO) modellen
 • PACAP hatásának vizsgálata diabéteszes retinopathiában
 • PACAP retinára gyakorolt hatásának vizsgálata az öregedés folyamatában
 • PARP gátlók retinoprotektív hatása
 • Dohányfüst hatása a retina károsodás mértékére
 • Ingergazdag környezet védő hatása retinális károsodásokban
 • Humán retina szerkezet vizsgálata fejlődés közben

A kísérlethez rutinszerűen alkalmazott műszerek és módszerek: ERG, OCT, fény- és sztereo mikroszkóp, hypoxiás kamra, citokin array, apoptózis kitek, western blot, immunhisztokémiai jelölések, hisztológiai vizsgálatok, proteomika.

Résztvevő kutatók

 • Dr. Atlasz Tamás, egyetemi docens
 • Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár
 • Szabó Edina, egyetemi tanársegéd
 • Váczy Alexandra, egyetemi tanársegéd
 • Dr. Kvárik Tímea, rezidens orvos
 • Dr. Mammel Barbara, rezidens orvos
 • Dr. Werling Dóra, rezidens orvos
 • Dr. Fábián Eszter, egyetemi adjunktus
 • Dr. Rivnyák Ádám – egyetemi tanársegéd

Résztvevő TDK hallgatók

 • Kővári Petra
 • Farkas Kinga
 • Liziczai Eszter
 • Mayer Flóra
 • Patkó Evelin
 • Molitor Dorottya
 • Horányi Eszter Flóra

Válogatott publikációk a témában

 1. Werling D, Banks WA, Salameh TS, Kvarik T, Kovacs LA, Vaczy A, Szabo E, Mayer F, Varga R, Tamas A, Toth G, Biro Zs, Atlasz T*, Reglodi D*. Passage through the ocular barriers and beneficial effects in retinal ischemia of topical application of PACAP1-38 in rodents. Int J Mol Sci. 2017;18(2). pii: E406. (IF:3,226) (equal contribution)
 2. Atlasz T, Vaczy A, Werling D, Kiss P, Tamas A, Kovacs K, Fabian E, Kvarik T, Mammel B, Danyadi B, Lokos E, Reglodi D. Neuroprotective effects of PACAP in the retina. In: Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, edited by Dora Reglodi and Andrea Tamas. Springer Nature, New York. pp. 501-527.
 3. Kvarik T, Mammel B, Reglodi D, Kovacs K, Werling D, Bede B, Vaczy A, Fabian E, Toth G, Kiss P, Tamas A, Ertl T, Gyarmati J, Atlasz T. PACAP is protective in a rat model of retinopathy of prematurity. J Mol Neurosci 2016; 60: 179-185 (IF: 2,229)
 4. Nakamachi T, Ohtaki H, Seki T, Yofu S, Kagami N, Hashimoto H, Shintani N, Baba A, Mark L, Lanekoff I, Kiss P, Farkas J, Reglodi D, Shioda S. PACAP suppresses dry eye signs by stimulating tear secretion. Nature Communications 2016; 7:12034 (IF: 12,124).
 5. Werling D, Reglodi D, Banks WA, Salameh TS, Kovacs K, Kvarik T, Vaczy A, Kovacs L, Mayer F, Danyadi B, Lokos E, Tamas A, Toth G, Biro Zs, Tamas A, Atlasz T. Ocular delivery of PACAP1-27 protects the retina from ischemic damage in rodents. Invest Ophthalmol Vis Sci 2016; 57:6683-6691
 6. Szabadfi K, Estrada C, Fernandez-Villalba E, Tarragon E, Setalo Gy, Izura V, Reglodi D, Tamas A, Gabriel R, Herrero MT. Retinal aging in the diurnal Chilean rodent (Octodon degus): histological, ultrastructural and neurochemical alterations of the vertical information processing pathway. Front Cell Neurosci 2015; 9:126 (IF: 4,609)
 7. Danyadi B, Szabadfi K, Reglodi D, Mihalik A, Danyadi T, Kovacs Zs, Batai I, Tamas A, Kiss P, Toth G, Gabriel R. PACAP application improves functional outcome of chronic retinal ischemic injury in rats – evidence from electroretinographic measurements. J Mol Neurosci 2014; 54: 293-299 (IF: 2,343).
 8. Szabadfi K, Szabo A, Kiss P, Reglodi D, Setalo Gy, Tamas A, Toth G, Gabriel R. PACAP promotes neuron survival in early experimental diabetic retinopathy. Neurochem Int 2014; 64: 84-91 (IF 3,092)
 9. Vaczy A, Reglodi D, Somoskeoy T, Kovacs K, Lokos E, Szabo E, Tamas A, Atlasz T. The protective role of PAC1-receptor agonist maxadilan in BCCAO-induced retinal degeneration. J Mol Neurosci 2016; 60: 186-194. (IF: 2,229)
 10. Werling D, Reglodi D, Kiss P, Toth G, Szabadfi K, Tamas A, Biro Zs, Atlasz T. Investigation of PACAP fragments and related peptides in chronic retinal hypoperfusion J Ophthalmology 2014:563812. (IF: 1,425).
 11. Fabian E, Reglodi D, Mester L, Szabo A, Szabadfi K, Tamas A, Toth G, Kovacs K. Effects of PACAP on intracellular signaling pathways in human retinal pigment epithelial cells exposed to oxidative stress. J Mol Neurosci 2012; 48: 493-500 (IF: 2.891)
 12. Szabadfi K, Atlasz T, Kiss P, Danyadi B, Tamas A, Helyes Zs, Hashimoto H, Shintani N, Baba A, Toth G, Gabriel R, Reglodi D. Mice deficient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) are more susceptible to retinal ischemic injury in vivo. Neurotox Res 2012; 21: 41-48. (IF: 2.865)
 13. Mester L, Kovacs K, Racz B, Solti I, Atlasz T, Szabadfi K, Tamas A, Reglodi D. Pitutary adenylate cyclase activating polypeptide is protective against oxidative stress in human retinal pigment epithelial cells. J Mol Neurosci 2011; 43: 35-43. (IF. 2.504)
 14. Szabo A, Danyadi B, Bognar E, Szabadfi K, Fabian E, Kiss P, Mester L, Manavalan S, Atlasz T, Gabriel R, Toth G, Tamas A, Reglodi D*, Kovacs K. Effect of PACAP on MAP kinases, Akt and cytokine expressions in rat retinal hypoperfusion. Neurosci Lett 2012; 523: 91-98. (IF: 2.026)
 15. Mester L, Szabo A, Atlasz T, Szabadfi K, Reglodi D, Kiss P, Racz B, Tamas A, Gallyas F, Sumegi B, Hocsak E, Gabriel R, Kovacs K. Protection against chronic hypoperfusion-induced retinal neurodegeneration by PARP inhibition via activation of PI3-kinase Akt pathway and suppression of JNK and p38 MAP kinases. Neurotox Res 2009; 18: 68-76. 
 16. Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Babai N, Kőszegi Z, Tamás A, Reglődi D, Gábriel R. PACAP-mediated neuroprotection of neurochemically identified cell types in MSG-induced retinal regeneration. J Mol Neurosci 2008; 36: 97-104. (IF: 2.061)
 17. Gaál V, Márk L, Kiss P, Kustos I, Tamás A, Kocsis B, Lubics A, Németh V, Németh A, Lujber L, Pytel J, Tóth G, Reglődi D. Investigation of the effects of PACAP on the composition of tear and endolymph proteins. J Mol Neurosci 2008; 36: 321-329. (IF: 2.061)
 18. Atlasz T, Babai N, Kiss P, Reglődi D, Tamás A, Szabadfi K, Tóth G, Hegyi O, Lubics A, Gábriel R. Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide is protective in bilateral carotid occlusion-induced retinal lesion in rats. Gen Comp Endocrinol 2007; 153: 108-114. (IF: 2,562)
 19. Atlasz T, Babai N, Reglődi D, Kiss P, Tamás A, Bari F, Domoki F, Gábriel R. Diazoxide is protective in the rat retina against ischemic injury induced by bilateral carotid occlusion and glutamate-induced degeneration. Neurotox Res 2007; 12: 105-111. (IF: 5.234)
 20. Rácz B, Gallyas F Jr, Kiss P, Tamás A, Lubics A, Lengvári I, Rőth E, Tóth G, Hegyi O, Verzár Zs, Fabricsek Cs, Reglődi D. Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) on the PKA-Bad-14-3-3 signaling pathway in glutamate-induced retinal injury in neonatal rats. Neurotox Res 2007; 12: 95-104.(IF: 5.234)
 21. Rácz B, Gallyas F Jr., Kiss P, Tóth G, Hegyi O, Gasz B, Borsiczky B, Ferencz A, Rőth E, Tamás A, Lengvári I, Lubics A, Reglődi D. The neuroprotective effects of PACAP in monosodium glutamate-induced retinal lesion involves inhibition of proapoptotic signaling pathways. Regul Pept 2006; 137: 20-26. (IF: 2,442)