Az egység összes munkatársa

Dr. Füredi Nóra Judit

Dr. Füredi Nóra Judit

Ph.D.

egyetemi tanársegéd

Anatómiai Intézet

Telefon: 31627

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Füredi Nóra Judit

Társtémavezető: Dr. Gasznerné dr. KOrmos Viktória

Napjainkban mind a depresszió, mind pedig az elhízás népbetegségnek számít, melyek hosszútávú szövődményei halálhoz vezethetnek. A centrális projekciójú Edinger-Westphal mag (cpEW) szerepe a stressz-válasz regulálásában és a hangulatzavarokban tudományosan is alátámasztott. Ismert, hogy ezen agyterületen a táplálékfelvétel szabályozásában szerepet játszó több hírvivő és azok receptorai is kifejeződnek, azonban a pontos funkcionális összefüggés a táplálékfelvétel és a stressz válasz lokális szabályozásában máig ismeretlen. A cpEW mag ilyen funkciójának megértése patkánymodellben új utat nyithat a depresszió és az elhízás kapcsolatának megértéséhez és azok terápiájához. A TDK munka célja, a fent említett összefüggések tisztázása, a funkciók megértéséhez szükséges morfológiai és kísérleti munka elvégzése.

Témavezető: Dr. Füredi Nóra Judit

Társtémavezető: Dr. Ujvári Balázs

A COVID-19 pandémia új távlatokat nyitott az oktatásban, beleértve az anatómia és szövettan tantárgyak online oktatását is. A TDK téma fő célja a boncteremi oktatásban használt, oktatóink és hallgatóink által preparált, formalin fixált készítmények és tetemek virtuális modellekké történő alakítása. A munka során a több kameraállásból fényképezett készítményeket 3D rendeléssel hozzuk létre, melyeket virtuális bonctermekben vizsgálhatnak a diákok. Célunk az így elkészített modellek annotálása, esetleges virtuális „boncolása”, ezzel megkönnyítve az anatómia és szövettan tanulását és a háromdimenziós látásmód fejlesztését.

 

Témavezető: dr. Füredi Nóra, egyetemi tanársegéd

Társtémavezető: dr. Ujvári Balázs, egyetemi tanársegéd