Támogatás a COVID-19 betegséggel és a poszt-COVID szindrómával kapcsolatos kutatásokra

2022. augusztus 5.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Tématerületi Kiválósági Program 2021 -Egészség” alprogramjának keretében 1,5 milliárd forint támogatást nyert a Pécsi Tudományegyetem „A HECRIN Konzorcium COVID-19 betegséggel, poszt-COVID szindrómával kapcsolatos humán klinikai és preklinikai kutatásai”című projektjére.

Mint dr. Kovács L. Gábor professzor, a projekt vezetője elmondta, a Szentágothai János Kutatóközpontban működő virológiai kutatócsoport azonnal hozzákezdett a hazai és régiós diagnosztikai vizsgálatokhoz. Munkájukat nagyban segítette, hogy a magyar kormány 2020 márciusának a közepén életre hívta a Koronavírus Kutatási Akciócsoportot, melynek vezetésével dr. Jakab Ferenc pécsi virológus professzort bízta meg. Az akciócsoport elsődleges feladata a hazai kutatások összefogása, koordinálása, valamint a vírusfertőzés leküzdésére és a fertőzöttek kezelésére irányuló specifikus kezelések kidolgozása volt. Annak ellenére, hogy a kutatások jelentős része a Szentágothai János Kutatóközpont különleges, 4-es biológiai biztonsági szintű laboratóriumában zajlott, igen jelentős volt a hazai és nemzetközi kollaborátorok szerepvállalása is. A vizsgálatokban több biotechnológiai cég és számos kutatócsoport vett részt, összesen mintegy 20 együttműködő partnerrel.

A tématerületi kutatások célja olyan kutatói indíttatású, humán klinikai vizsgálatok előkészítése, amelyek segítik a COVID-19 betegséggel és a poszt-COVID-szindrómával kapcsolatos gyógyításokat. A szakemberek többek között elvégzik a SARS-CoV-2 koronavírushoz kapcsolódó laboratóriumi, preklinikai és klinikai vizsgálatokat, valamint a kórházi kezelést nem igénylő, a COVID-19 fertőzés idegrendszeri és pszichológiai következményeinek a vizsgálatát is, kvantitatív, MR-módszerek segítségével.

Forrás:

PTE

Fotó:

Csortos Szabolcs/UnivPécs