Kutatás

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a normál és kóros immunválaszban szerepet játszó sejtes és molekuláris kölcsönhatások vizsgálata folyik különböző módszertani alapokon. A fő kutatási területek:

  • A szervezet konzervatív molekuláris struktúráinak immunológiai felismerése.
  • Autoantigének szerepe a fiziológiás és pathológiás autoimmunitásban.
  • A glukokortikoidok szerepe a T sejt aktiváció és differenciálódás során.
  • Egér nyirokszövetek funkcionális morfológiai vizsgálata.
  • Egér B sejtek korai differenciálódása.
  • A veleszületett immunitás vizsgálata gerinctelen modellben.
  • Új immunológiai és nukleinsav technikák fejlesztése.

A tudományos publikációk legjelentősebb részét az eredeti közlemények képezik, melyek folyamatosan jelennek meg a nemzetközi és hazai szaklapokban. Ezek mellett a felkért könyvfejezetek írása és a nemzetközi konferenciákon történő rendszeres előadások jelentik azokat a szakmai fórumokat, ahol az Intézeti tudományos eredmények bemutatásra kerülnek (az Intézet publikációs listáját lásd a www.immbio.hu cím alatt). Az Intézeti munkák más szerzők által történt idézése (citációs index) évről-évre növekszik a nemzetközi adatbankok adatai szerint.