Új szerzemények

Új szerzeményeinkkel kapcsolatban további információt Corvina online katalógusunkban találhatnak

Az összes 18 - most a(z) 1. - 18. rekordot látja.
új szerzemények
Leírás: Fogtechnikus szakmai ismeret I : Részleges és teljes kivehető műanyag alaplemezes fogpótlások / Pósáné Szűcs Erika. - Budapest : Medicina Könyvkiadó
Zrt, 2014. - 95 p ; 25 cm.
Leírás: Sebészet : traumatológiai, szülészeti és urológiai alapismeretekkel kiegészítve : tankönyv és tudománytörténet / szerk. Sándor József ; [szerzők: Ács Nándor et al.] ; [az illusztrációkat kész. Ángyán Gergely]. - Budapest : Semmelweis K.,
2023. - XLI, 669 p. : ill. ; 30 cm.
Leírás: Orvosi terminológia / Takáts Zsuzsanna. - 5., bőv. kiad.. - Pécs : Szerző, 2022. - 195 p. : ill. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 192-193.
Leírás: Precíziós medicina / Szeberényi József ; ill. Potzné Árvai Zita. - Budapest : Medicina, 2019. - 132 p. : ill., főként színes ; 24 cm.
Bibliogr.
Leírás: CAD/CAM technológia a fogászatban / szerk. Balogh Zsolt, Hajdu Zoltán. - Budapest : Dental Press Hungary, [2007]. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm.
(Fogtechnika sorozat, ISSN 1787-1948)
Leírás: Tüdőgyógyászat : zsebkönyv vizsgára készülőknek / főszerk. Müller Veronika ; társszerk. Bohács Anikó [et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2022. - XIX, 295 p. : ill., részben színes ; 20 cm.
Bibliogr.
Leírás: Farmakológia és klinikai farmakológia : egyetemi tankönyv / főszerkesztők Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinandy Péter ; szerkesztők Pintér Erika, Szilvássy Zoltán, Varró András. - 4. javított kiadás. - Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., 2020. - 1087, [1] p. : ill. ; 29 cm.
Biblogr. tartalmaz.
Leírás: EKG érthetően : az akciós potenciáltól a betegágyig : munkafüzet / szerk. Simon András, Tornóci László. - Budapest : Semmelweis, 2015. - [233] p. : ill.,
részben színes ; 32x24 cm.
Leírás: A szülészet-nőgyógyászat tankönyve / Papp Zoltán. - 7., frissített kiad.. - Budapest : Semmelweis Kiadó, 2023. - XVII, 716 p. : ill., részben színes ; 30 cm.
10  Leírás: Angol orvosi szaknyelv : gyakorlókönyv a szóbeli szaknyelvi vizsgára : közös Európai referenciakeret : B1 szint (alapfok) : B2 szint (középfok) : C1 szint (felsőfok) / [szerk. Hegedűs Anita] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Profex Nyelvvizsgaközpont. - Pécs : PTE Profex Nyelvvizsgaközpont, 2020. - 197 p. ; 25 cm. + CD.
11  Leírás: Betegségmegelőzés a gyermekgyógyászatban / szerk. Szamosi Tamás ; [a könyv szerzői Erdélyi Dániel János et al.]. - Budapest : MedicinaKönyvkiadó Zrt.,
2023. - 290 p. : ill. ; 20 cm.
Bibliogr. a fejezetek végén.
12  Leírás: Általános és bioszervetlen kémia / Gergely Pál, Erdődi Ferenc, Vereb György ; szerk. Gergely Pál. - 6. kiad.. - Budapest : Semmelweis Kiadó, 2005. - 326 p. : ill. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. [313]-315.
13  Leírás: Kognitív viselkedésterápia szorongó és depressziós gyermekeknek és serdülőknek : eszköztár klinikusoknak / Eduardo L. Bunge [et al.] ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : Oriold és Társai, 2022. - 340 p. : ill. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 333-337.
14  Leírás: Pszichiátria jegyzet orvostanhallgatóknak / [szerk. Réthelyi János] ; [közread. a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika]. - 3. bőv.
kiad.. - Budapest : Oriold, 2022. - 455 p. : ill., színes ; 24 cm.
Bibliogr.
15  Leírás: Orvosi parazitológia / Sréter Tamás. - Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., 2023. - 304 p. : ill. ; 29 cm.
16  Leírás: Orvosi patobiokémia / szerk. Mandl József; Csala Miklós ; [a kötet szerzői Bánhegyi Gábor et al.]. - 2. kiad.. - Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt.,
2023. - 544 p. : ill. ; 29 cm.
17  Leírás: Angol orvosi szaknyelv : gyakorlókönyv az írásbeli szaknyelvi vizsgára : közös európai referenciakeret, B1 szint alapfok, B2 szint középfok, C1 szint felsőfok / [közread. a] PTE Profex Nyelvvizsgaközpont ; [szerk. Hegedűs Anita et al.]. - Pécs : PTE Profex Nyelvvizsgaközpont, 2020. - 268 p. ; 25 cm.
18  Leírás: Aneszteziológiai ismeretek aneszteziológus szakasszisztensek számára / szerkesztette Belsőné Fehér-Csanádi Mária. - Szolnok : [s.n.], 2022. - 394 p. : ill. ; 30 cm.
Bibliográfia: p. 386-392.
új szerzemények