Biomatematika 2.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 28

Praktika: 28

Seminare: 0

Insgesamt: 56

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGA-BM2-T
 • 4 kredit
 • Gyógyszerész
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

OGA-BM1-T > 0 teljesített

Vizsgakurzus:

nein

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1

Thematik

A biostatisztika alapfogalmainak és módszereinek megismertetése; ezek fizikai, kémiai biológiai feladatok megoldásában való alkalmazási lehetőségének bemutatása; a grafikus szemléletmódra, az önálló gondolkodásra, önálló problémamegoldásra való szoktatás. A kurzus a matematikai ismeretek alapfokú és általános elsajátítására koncentrál, a speciális alkalmazások bemutatására a szaktárgyak keretében kerül sor.
Főbb területek: Adatok kezelése számítógéppel, adatok áttekintése és jellemzése grafikus és számszerű eszközökkel, a valószínűség és a statisztikai következtetés/döntés, az orvostudományban és orvosi gyakorlatban leggyakrabban használt statisztikai alapmódszerek. Fő cél a statisztikai gondolkodásmód megismertetése és egyszerű feladatok megoldása.

Vorlesungen

 • 1. Leíró statisztika 1: adatok, adatok jellemzése - Dr. Bugyi Beáta
 • 2. Leíró statisztika 1: adatok, adatok jellemzése - Dr. Bugyi Beáta
 • 3. Leíró statisztika 2: adatok megjelenítése, diagramok, grafikonok értelmezése - Dr. Bugyi Beáta
 • 4. Leíró statisztika 2: adatok megjelenítése, diagramok, grafikonok értelmezése - Dr. Bugyi Beáta
 • 5. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások, diszkrét valószínűségi változók (binomiális eloszlás) - Dr. Bugyi Beáta
 • 6. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások, diszkrét valószínűségi változók (binomiális eloszlás) - Dr. Bugyi Beáta
 • 7. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások, folytonos valószínűségi változók (normál, standard normál eloszlás) - Dr. Bugyi Beáta
 • 8. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások, folytonos valószínűségi változók (normál, standard normál eloszlás) - Dr. Bugyi Beáta
 • 9. A hipotézisvizsgálat általános elvei - Dr. Bugyi Beáta
 • 10. A hipotézisvizsgálat általános elvei - Dr. Bugyi Beáta
 • 11. Z próba - Karádi Kristóf Kálmán
 • 12. Z próba - Karádi Kristóf Kálmán
 • 13. Összefoglalás 1, 1. zh - Karádi Kristóf Kálmán
 • 14. Összefoglalás 1, 1. zh - Karádi Kristóf Kálmán
 • 15. T próba - Karádi Kristóf Kálmán
 • 16. T próba - Karádi Kristóf Kálmán
 • 17. F próba, varianciaanalízis - Dr. Bukovics Péter
 • 18. F próba, varianciaanalízis - Dr. Bukovics Péter
 • 19. Nemparaméteres próbák - Dr. Bukovics Péter
 • 20. Nemparaméteres próbák - Dr. Bukovics Péter
 • 21. Korrelációanalízis - Dr. Bukovics Péter
 • 22. Korrelációanalízis - Dr. Bukovics Péter
 • 23. Regresszióanalízis - Dr. Bukovics Péter
 • 24. Regresszióanalízis - Dr. Bukovics Péter
 • 25. Statiszitkai szoftverek, programok - Dr. Bugyi Beáta
 • 26. Statiszitkai szoftverek, programok - Dr. Bugyi Beáta
 • 27. Összefoglalás 2, 2. zh - Dr. Bukovics Péter
 • 28. Összefoglalás 2, 2. zh - Dr. Bukovics Péter

Praktika

 • 1. Leíró statisztika 1: adatok, adatok jellemzése
 • 2. Leíró statisztika 1: adatok, adatok jellemzése
 • 3. Leíró statisztika 2: adatok megjelenítése, diagramok, grafikonok értelmezése
 • 4. Leíró statisztika 2: adatok megjelenítése, diagramok, grafikonok értelmezése
 • 5. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások. Diszkrét valószínűségi változó. Binomiális eloszlás.
 • 6. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások. Diszkrét valószínűségi változó. Binomiális eloszlás.
 • 7. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások. Folytonos valószínűségi változó. Normál, standard normál eloszlás.
 • 8. Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások. Folytonos valószínűségi változó. Normál, standard normál eloszlás.
 • 9. A hipotézisvizsgálat általános elvei
 • 10. A hipotézisvizsgálat általános elvei
 • 11. Z próba
 • 12. Z próba
 • 13. T próba
 • 14. T próba
 • 15. F próba
 • 16. F próba
 • 17. ANOVA
 • 18. ANOVA
 • 19. Khi2 próba
 • 20. Khi2 próba
 • 21. Nemparaméteres próbák
 • 22. Nemparaméteres próbák
 • 23. Korrelációanalízis
 • 24. Korrelációanalízis
 • 25. Regresszióanalízis
 • 26. Regresszióanalízis
 • 27. Összefoglalás
 • 28. Összefoglalás

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Megtalálható a Biofizikai Intézet honlapján:
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10/oktatasi-anyagok

Skript

Megtalálható a Biofizikai Intézet honlapján:
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10/oktatasi-anyagok

Empfohlene Literatur

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Két félévközi zárthelyi dolgozat.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

A tantárgyfelelőssel egyeztetve.

Prüfungsfragen

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
A vizsgaidőszakban az elméletes jegy megszerzése írásbeli vizsga során történik.
A jegykialakítás módja:
< 60% elégtelen (1)
60 – 69% elégséges (2)
70 – 79% közepes (3)
80 – 89% jó (4)
> 90% jeles (5)

A vizsgakérdések témakörei:
Leíró statisztika; adatok jellemzése, megjelenítése, táblázatok, diagramok, grafikonok értelmezése
Valószínűség, valószínűségi változók, eloszlások
A hipotézisvizsgálat alapelvei
Paraméteres és nemparaméteres próbák
Korreláció-, és regresszióanalízis

Prüfer

 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Bukovics Péter
 • Kilián Balázsné Raics Katalin
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Bukovics Péter
 • Kilián Balázsné Raics Katalin
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet