Fizika-biofizika 1.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 28

Praktika: 28

Seminare: 0

Insgesamt: 56

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGA-FI1-T
 • 4 kredit
 • Gyógyszerész
 • Alapozó modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

keine

Vizsgakurzus:

ja

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5

Thematik

A tantárgy célja bemutatni a biológiai rendszerek felépítésének és működésének fizikai alapjait. Az előadások témakörei atom és magfizika, termodinamika, transzportfolyamatok, molekuláris és szupramolekuláris rendszerek, bioelektromos jelenségek és biológiai mozgás.
Azoknak a hallgatóknak akik nem fizika emelt érettségit tettek ajánljuk a Gyógyszerész Biofizikai Szemináriumok tantárgy felvételét. Ez ugyanis a diákok segítségére van a tananyag elsajátításában.

Vorlesungen

 • 1.   Bevezető előadás - Dr. Lukács András Szilárd
 • 2. Gáztörvények: izoterm, izobár, izochor állapotváltozás. (Parciális nyomás értelmezése) - Dr. Lukács András Szilárd
 • 3. Kinetikus gázelmélet - Dr. Lukács András Szilárd
 • 4. Munka, energia, I. főtétel - Dr. Lukács András Szilárd
 • 5. Entalpia: állapotváltozás entalpiája, reakció entalpia, kötési entalpia. Hess törvény - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 6. Hőkapacitás állandó térfogat és állandó nyomás esetében. A hő mérése. Kalorimetria - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 7. Entrópia állapotváltozások esetében. Az entrópia molekuláris (statisztikus) értelmezése - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 8. II. Főtétel - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 9. Membrántranszport (passzív, aktív, facilitált) - Pécsi Ildikó
 • 10. Ioncsatornák, membránpotenciál - Pécsi Ildikó
 • 11. Citoszkeleton - Pécsi Ildikó
 • 12. Motorfehérjék - Pécsi Ildikó
 • 13. Folyadékáramlás - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 14. Diffúzió, ozmózis - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 15. A metabolizmus energetikája. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 16. Fehérjeszerkezet. A folding termodinamikája - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 17. Látás - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 18. Hallás - Dr. Ujfalusi Zoltán
 • 19. Rezgések: harmonikus rezgések Hullámok: interferencia, diffrakció. Állóhullámok - Dr. Lukács András Szilárd
 • 20. Elektromágneses hullámok. Az elektromágneses spektrum. Polarizált fény. - Dr. Lukács András Szilárd
 • 21. Röntgen - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 22. Röntgendiffrakció - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 23. Atommodellek, Rutherford kísérlet, Bohr modell. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 24. Fényelektromos hatás, Frank-Herz kísérlet. - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 25. Schrödinger egyenlet - Dr. Lukács András Szilárd
 • 26. Kvantumszámok. A hidrogénatom energianívói - Dr. Lukács András Szilárd
 • 27. Részecske a dobozban - Dr. Lukács András Szilárd
 • 28. Molekuláris orbitálok - Dr. Lukács András Szilárd

Praktika

 • 1. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 2. Bevezetés. Munka- és balesetvédelmi oktatás
 • 3. Egyenáramú mérések
 • 4. Egyenáramú mérések
 • 5. Váltóáramú mérések
 • 6. Váltóáramú mérések
 • 7. Elektromos vezetőképesség. Refraktometria
 • 8. Elektromos vezetőképesség. Refraktometria
 • 9. Színképvizsgálat
 • 10. Színképvizsgálat
 • 11. Polarimetria
 • 12. Polarimetria
 • 13. Pótmérés, szeminárium
 • 14. Pótmérés, szeminárium
 • 15. Folyadékok viszkozitása
 • 16. Folyadékok viszkozitása
 • 17. Felületi feszültség
 • 18. Felületi feszültség
 • 19. Fajlagos felület, duzzadás
 • 20. Fajlagos felület, duzzadás
 • 21. Centrifugálás
 • 22. Centrifugálás
 • 23. Elektroforézis
 • 24. Elektroforézis
 • 25. Pótmérés, szeminárium
 • 26. Pótmérés, szeminárium
 • 27. Pótmérés, szeminárium
 • 28. Pótmérés, szeminárium

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Megtalálhatóak a tárgy TEAMS csatornáján valamint az Intézet honlapján (https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10)

Skript

Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, 2021,Pécs

Empfohlene Literatur

P. W. Atkins: Fizikai-kémia

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

A félév elfogadásának feltétele az összes gyakorlat elvégzése és az azokról készített jegyzőkönyvek elfogadása a gyakorlatvezető által. Legfeljebb 2 gyakorlatról való hiányzás megengedett. A gyakorlatról való késés nem megengedett, a késés hiányzásnak minősül.
A félév során a hallgatók dolgozatot írnak, amelynek eredménye alapján mentességet kaphatnak a kollokvium adott részei alól.

Semesteranforderungen

A hallgatók minden gyakorlat során egy beugrót írnak, amely a gyakorlatra való felkészültéségüket méri. A gyakorlati vizsgára a félév végén kerül sor. Sikertelen vizsga esetén két pótvizsga lehetőség van.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Az elmulasztott gyakorlatok pótlására pótgyakorlatokat biztosítunk. A hallgatók csak saját csoportjuk gyakorlatán pótolhatnak, egy pótgyakorlat során csak egy gyakorlat pótolható.

Prüfungsfragen

Megtalálhatóak a tárgy TEAMS csatornáján valamint az Intézet honlapján (https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10)

Prüfer

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Grama László
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Szabó-Meleg Edina
 • Pécsi Ildikó

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Halász Henriett
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Madarász Tamás
 • Pécsi Ildikó
 • Tempfliné Pirisi Katalin Erzsébet