Gyakorlati biomatematika

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 12

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGF-GBM-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 20

Erreichbar als Campus-Kurs für 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Thematik

Az orvos, gyógyszerész és biotechnológiai tudományok és kutatásmódszertan egyre inkább támaszkodik az adatbázisok használatára és kezelésére, valamint a leíró és induktív statisztika eszköztárára. A kurzus során az adatbáziskezelő és statisztikai programok alapjai és alkalmazási lehetőségei kerülnek bemutatásra. A hallgatók számítógépes gyakorlatok során szerezhetnek tapasztalatot és készséget a szoftverek használatában (pl. Microsoft Excel, RStudio, GPower, Microcal Origin, Minitab). Kiemelt hangsúlyt fektetünk a korszerű, motiváló oktatási módszerek alkalmazására (flipped learning, tematikus hallgatói prezentációk és projektek, saját kutatási eredmények és esettanulmányok megbeszélése) annak érdekében, hogy a hallgatók széles körű tudásra, valamint hands-on tapasztalatra tegyenek szert az adatbáziskezelés és statisztikai analízis matematikai és szoftveres eszköztárában. A kurzus olyan gyakorlati matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek és jártasság elsajátítására biztosít lehetőséget, ami a természettudományos gondolkodást segíti és hasznos lehet diplomamunka, szakdolgozat, vagy más tudományos prezentáció elkészítése során.

Vorlesungen

 • 1. Bevezetés: adatok, adatmenedzsment, a statisztika alapelvei. - Dr. Bugyi Beáta
 • 2. Programok, szoftveres felületek bemutatása. - Dr. Bugyi Beáta
 • 3. A leíró statisztika alapelvei, alkalmazások. - Dr. Bugyi Beáta
 • 4. Adatok, adatmenedzsment. - Zalai Zsófia
 • 5. Adatok, adatbázisok. - Zalai Zsófia
 • 6. Az induktív statisztika alapelvei, alkalmazások. - Dr. Bódis Emőke
 • 7. Korreláció-, és regresszióanalízis. - Dr. Bódis Emőke
 • 8. Modellek, becslés és előrejelzés. - Dr. Bukovics Péter
 • 9. Szakirodalomból származó esettanulmányok, saját kutatási eredmények bemutatása és megbeszélése 1. Műhelymunka. - Dr. Bukovics Péter
 • 10. Szakirodalomból származó esettanulmányok, saját kutatási eredmények bemutatása és megbeszélése 2. Műhelymunka. - Dr. Bukovics Péter
 • 11. Hallgatói prezentációk, projektek. - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • 12. Összefoglalás. Projektprezentáció. - Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz

Praktika

Seminare

 • 1. Bevezetés: adatok, adatmenedzsment, a statisztika alapelvei.
 • 2. Programok, szoftveres felületek bemutatása.
 • 3. A leíró statisztika alapelvei, alkalmazások.
 • 4. Adatok, adatmenedzsment.
 • 5. Adatok, adatbázisok.
 • 6. Az induktív statisztika alapelvei, alkalmazások.
 • 7. Korreláció-, és regresszióanalízis.
 • 8. Modellek, becslés és előrejelzés.
 • 9. Szakirodalomból származó esettanulmányok, saját kutatási eredmények bemutatása és megbeszélése 1. Műhelymunka.
 • 10. Szakirodalomból származó esettanulmányok, saját kutatási eredmények bemutatása és megbeszélése 2. Műhelymunka.
 • 11. Hallgatói prezentációk, projektek.
 • 12. Összefoglalás. Projektprezentáció.

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján: https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10/oktatasi-anyagok

Skript

Empfohlene Literatur

Statistics Openstax, ISBN-10: 1-947172-05-0, ISBN-13: 978-1-947172-05-0
Allan G. Bluman: Elementary statistics, ISBN 978–0–07–338610–2
Myra L- Samuels, Jeffrey A. Witmer, Andrew A. Schaffner: Statistics for the life sciences, ISBN-13: 978-1-292-10181-1
James Stewart, Troy Day: Biocalculus, ISBN-13: 978-1-133-10963-1
J. Pezzullo: Biostatistics for dummies, 2013, Wiley, ISBN 978-1-118-55399-2

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A félévközi jegy kialakításának módja az alábbi számonkérések eredményének átlaga alapján történik:
a hallgatók által írt dolgozat eredménye (időpont: várhatóan a 12. oktatási hét),
a hallgatók által bemutatott prezentációk, esettanulmányok.
Az érdemjegy javítására a TVSZ-ben megadott lehetőségek biztosítottak.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

A tantárgyfelelőssel egyeztetett módon.

Prüfungsfragen

A vizsgaidőszakban nem kerül sor számonkérésre.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Bódis Emőke
 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Bukovics Péter
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Zalai Zsófia