Farmakognózia 2. - elmélet

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 28

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 28

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGG-O2E-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

OGG-O1E-T teljesített , OGG-O2G-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

ja

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 50

Thematik

A farmakobotanikai alapismeretek birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi farmakoterápiában (ezen belül különösen a fitoterápiában) és prevencióban alkalmazott gyógynövényeket ill. drogokat. Fel kell ismerniük a legfontosabb, Magyarországon forgalmazott teadrogokat és erős hatású drogokat, de megfelelő tájékozottságot kell mutatniuk az import drogok vagy drogfrakciók (illóolajok, zsíros olajok), kivonatok kémiai és minőségi jellemzőiről is, továbbá minden hivatalos drog legalapvetőbb felhasználási területeiről. Szükséges tudniuk a gyógynövényekre vonatkozó általános ismereteket (pl. ipari alkalmazás, kutatás, természetgyógyászat és homeopathia kritikai értékelése, termesztés és fajtakérdés, géntechnológia, fitoterápia lehetőségei), továbbá megfelelő jártasságot kell tanúsítaniuk az alapvető gyakorlati foglalkozásokon elsajátított vizsgálati módszerek alkalmazásáról és a praxisban felmerülő kérdések megoldási készségéről (különös tekintettel a szakirodalmi és internetes tájékozódásra). A két féléves tárgy 2. félévében a drogok részletes tárgyalására kerül sor.

Vorlesungen

 • 1. Alkaloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 2. Purin-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 3. Ornitin-, lizin és fenilalanin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 4. Ornitin-, lizin és fenilalanin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 5. Triptofán- és hisztidin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 6. Triptofán- és hisztidin-eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 7. Fenoloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 8. Fenoloidok általános jellemzése és csoportosítása. - Dr. Horváth Györgyi
 • 9. Flavonoidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 10. Flavonoidokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 11. Kumarin-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 12. Kumarin-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 13. Antranoid-, naftokinon-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 14. Antranoid-, naftokinon-származékokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 15. Polifenolokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 16. Polifenolokat tartalmazó drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 17. Előadás ZH. - Dr. Horváth Györgyi
 • 18. Fenilpropanoid- és terpenofenol-tartalmú drogok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 19. Mérgező növények. - Dr. Farkas Ágnes
 • 20. Mérgező növények. - Dr. Farkas Ágnes
 • 21. Gyógynövények fitokémiai és biológiai szűrővizsgálatai. - Dr. Horváth Györgyi
 • 22. Gyógynövények fitokémiai és biológiai szűrővizsgálatai. - Dr. Horváth Györgyi
 • 23. Gyógynövénykutatás a XXI. században I.: Növényi vírusgátlók. - Dr. Horváth Györgyi
 • 24. Gyógynövénykutatás a XXI. században I.: Növényi vírusgátlók. - Dr. Horváth Györgyi
 • 25. Gyógynövénykutatás a XXI. században II.: Fitoösztrogének. - Dr. Horváth Györgyi
 • 26. Gyógynövénykutatás a XXI. században II.: Fitoösztrogének. - Dr. Horváth Györgyi
 • 27. Gyógynövénykutatás a XXI. században III.: vércukorszint csökkentő hatású új növényi hatóanyagok. - Dr. Horváth Györgyi
 • 28. Gyógynövénykutatás a XXI. században III.: vércukorszint csökkentő hatású új növényi hatóanyagok. - Dr. Horváth Györgyi

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Szendrei Kálmán, Csupor Dezső (szerk.): Gyógynövénytár, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2009, 2012

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Skript

Horváth Györgyi: Drogreakciók. Oktatási segédanyag a Farmakognózia gyakorlatokhoz III. éves gyógyszerészhallgatók részére, Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2008.
Papp Nóra: Gyógynövények hatóanyagai és szerkezeti képletei, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2011

Empfohlene Literatur

Tóth László: Gyógynövények; Drogok; Fitoterápia. I. és II. kötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010
Szőke Éva, Kéry Ágnes, Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009
Csupor Dezső: Fitoterápia. Növényi szerek a gyógyászatban, JATE Press, Szeged, 2007
Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a terápiában, Galenus Kiadó, Budapest, 2006
Dános Béla: Farmakobotanika, gyógynövényismeret, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

1 db félévközi ZH elfogadható szintű (min. 60%) megírása. Elégtelen eredmény esetén csak 1 javítási lehetőséggel. - Elégtelen gyakorlati jeggyel szóbeli vizsga nem lehetséges.
Ha valaki a Farmakognózia 1. és 2. tantárgyaknál a gyakorlatok során megírandó 4 db drogbeszámolót min. 90%-ra teljesíti (4 x 90%), felmentést kap a szigorlaton a drogbeugró alól.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Előadás pótlásra lehetőség nincs.

Prüfungsfragen

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
Szóbeli vizsga: 2 tétel húzása kötelező. Előtte drogfelismerési beugró teljesítése kötelező. Sikertelen beugró esetén nem folytatható tovább a szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgaeredmény: beugró + szóbeli felelet + előadás ZH + gyakorlati jegy
A szigorlat elején 5 ismeretlen drog felismerését, jellemzését követően kerülhet sor a szóban ismertetendő tételek kihúzására.
Vizsgatételek: megegyeznek az előadástematikával.

Prüfer

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Horváth Györgyi

Praktika, Seminarleiter/innen