Klinikai szakmai blokkgyakorlat 3.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 60

Seminare: 0

Insgesamt: 60

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOE-KB3-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Voraussetzungen:

OOE-KB2-T teljesített

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 120

Erreichbar als Campus-Kurs für 120 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Thematik

A tantárgy az általános orvos szakos hallgatók számára (7. szemesztertől a 12. szemeszterig), oktatókórházaink és klinikai osztályaink bevonásával több betegágy melletti, orvosi diagnosztikai valamint laboratóriumi gyakorlati lehetőséget kíván biztosítani a klinikai és szigorló modul során, ezzel igazodva a hazai és nemzetközi elvárásokhoz. A tanulmányokhoz kapcsolódóan, összesen 4 alkalommal (Klinikai Szakmai Blokkgyakorlat 1-4.), szemeszterenként két hét gyakorlat tölthető le a szorgalmi időszak során. A gyakorlat letölthető ugyanazon a gyakorlóhelyen (2 hét) vagy különbözőn is (1-1 hét). Amennyiben valaki többször felveszi a kurzust (Blokkgyakorlat 1, 2, 3, 4), választhatja ismét ugyanazt a gyakorlóhelyet vagy különbözőt is. A kurzus során az anamnézis felvétel, a fizikális vizsgálat, a speciális vizsgálatok eredményeinek értékelése mellett a hallgatók részt vesznek az orvosi megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konzíliumokon és asszisztensként a diagnosztikai, műtői, beavatkozási programokban. A gyakorlat helyszínét az akkreditált gyakorlóhelyek közül a hallgató preferenciája és az egyes gyakorlóhelyek adott időszakra megadott fogadókészsége alapján lehet kiválasztani. A gyakorlatot a szorgalmi időszak során a szorgalmi időszak utolsó két hetének kivételével bármikor le lehet tölteni, vizsgaidőszakban nem. A gyakorlat időpontja magába foglalhatja a tavaszi szünet időszakát. A szigorló év során a blokkgyakorlat bármikor letölthető, itt nem különböztetünk meg szorgalmi és vizsgaidőszakot. Azonban a szigorló éven szerepelő kötelező szakmai gyakorlatok időtartamát ezzel a kurzussal csökkenteni nem lehet, a hallgatónak a szigorló évben szereplő gyakorlatától eltérő képzést kell választania.
A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra szóló igazolása alapján a klinikai modulban szemeszterenként maximum 14,3%-kal csökkentendő. A gyakorlat időpontját úgy kell megválasztani, hogy nem egyenletes óraeloszlású tantárgyak esetében a blokkgyakorlat miatt a fentinél nagyobb arányú hiányzás nem számolható el.
A szigorló modulban blokkgyakorlat miatti engedélyezett hiányzás más tantárgyban nem számolható el.
A klinikai szakmai blokkgyakorlatot a következő osztályokon és laboratóriumokban lehet letölteni: sebészet, érsebészet, mellkassebészet, szívsebészet, idegsebészet, baleseti sebészet, transzplantációs sebészet, intenzív terápia, aneszteziológia, sürgősségi betegfelvételi osztály, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, gyermeksebészet, bőrgyógyászat, szájsebészet, angiológia, anyagcsere, belgyógyászat, diabetológia, endokrinológia, immunológia, kardiológia, nefrológia, onkológia, pulmonológia, trópusi betegségek, geriátria, infektológia, gasztroenterológia, hematológia, háziorvostan – munka és foglalkozásegészségügy, radiológia, izotópdiagnosztika, neurológia, pszichiátria, gyermekgyógyászat, reumatológia, laboratóriumi medicina, mikrobiológia, patológia, genetika, igazságügyi orvostan.
Egyedi elbírálás alapján más diagnosztikus és gyógyító munkahelyek is szóba jöhetnek.
Legalább heti 30 óra és legalább heti 4 nap gyakorlat rendes munkaidőben történő letöltését kell igazolni a gyakorlatrész elfogadásához. Ügyelet, a gyakorlat helyszínén érvényesülő munkaszüneti nap vagy ünnepnap, tudományos munka nem számít bele a gyakorlati időbe.
A gyakorlat engedélyezését „Befogadó nyilatkozat” kitöltésével és leadásával kell kérni a tantárgyfelelőstől legkésőbb az adott félév szorgalmi időszakának 4. hetének végéig (szigorlók esetében is), és legkésőbb 1 héttel a tervezett gyakorlat megkezdése előtt (leadás módja: elektronikusan heirich.hanna@pte.hu email címre kell elküldeni).
A gyakorlat sikeres letöltéséről szóló igazolást az adott osztály vezetője, részlegvezetője vagy vezető oktatója állítja ki a gyakorlat utolsó napján. Az igazolást a gyakorlatot vezető szakorvos olvasható nevével, aláírásával, orvosi pecsétjével, az osztály olvasható pecsétjével a NEPTUN MeetStreet rendszerben kell feltölteni a gyakorlat után közvetlenül, legkésőbb azonban a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekén, szigorlók esetében is, a 4 esetismertetéssel együtt. Szükség esetén az igazolást a hallgató elektronikus úton legkésőbb a szemeszter utolsó hetének csütörtökén megküldi az összes többi tantárgy felelősének, ahol a hiányzások korrekciója szükséges.
A gyakorlat külföldön is elvégezhető, amennyiben a hallgató a fogadó ország nyelvéből nyelvvizsgával rendelkezik, vagy angol középfokú nyelvvizsgája és megfelelő helyi nyelvismerete van.
A gyakorlat során az orvosi titoktartás, a PTE SzMSz vonatkozó szabályain túlmenően be kell tartani a gyakorlóhely adatvédelmi, munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi, intézményi titoktartási szabályait, valamint munkarendjét.

Vorlesungen

Praktika

 • 1. Gyakorlat
 • 2. ..
 • 3. ..
 • 4. ..
 • 5. ..
 • 6. ..
 • 7. ..
 • 8. ..
 • 9. ..
 • 10. ..
 • 11. ..
 • 12. ..
 • 13. ..
 • 14. ..
 • 15. ..
 • 16. ..
 • 17. ..
 • 18. ..
 • 19. ..
 • 20. ..
 • 21. ..
 • 22. ..
 • 23. ..
 • 24. ..
 • 25. ..
 • 26. ..
 • 27. ..
 • 28. ..
 • 29. ..
 • 30. ..
 • 31. ..
 • 32. ..
 • 33. ..
 • 34. ..
 • 35. ..
 • 36. ..
 • 37. ..
 • 38. ..
 • 39. ..
 • 40. ..
 • 41. ..
 • 42. ..
 • 43. ..
 • 44. ..
 • 45. ..
 • 46. ..
 • 47. ..
 • 48. ..
 • 49. ..
 • 50. ..
 • 51. ..
 • 52. ..
 • 53. ..
 • 54. ..
 • 55. ..
 • 56. ..
 • 57. ..
 • 58. ..
 • 59. ..
 • 60. ..

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Skript

Empfohlene Literatur

A gyakorlat témájának megfelelő kötelező és választható tantárgyak oktatási anyagai.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

N/A

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Hiányzás pótlására ugyanazon a gyakorlóhelyen, szokásos orvosi munkaidőben további gyakorlat letöltésével kerülhet sor. A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra szóló igazolása alapján szemeszterenként maximum 14,3%-al csökkentendő.

Prüfungsfragen

A hallgatók gyakorlati teendői:
1.A gyakorlat munkanapokon, az osztály/laboratórium szokásos munkaidejében töltendő, napi 6-8 órában.
2. Aktív részvétel szükséges az osztály vagy laboratórium szakmai referátumain, graduális és posztgraduális továbbképző rendezvényein. A gyakorlati képzést optimális esetben témareferátumok, betegbemutatások és konzultációk segítik.
3. A hallgató felügyelet mellett az összes rezidensi, gyakornoki, osztályos orvosi, diagnosztikai teendőbe bevonandó a helyi szakmai, munkavédelmi és jogi szabályoknak megfelelően (pl.: vérvételek, vizitek, vizitrendelés szerinti feladatok elvégzése, diagnosztikai vizsgálatok végzése, osztályra érkező betegek felvétele, referálás a szakorvosnak, osztályvezetőnek, zárójelentés előkészítése, stb.). A hallgató az egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat felügyelet mellett, önállóan végzi, és lehetőség szerint elkíséri betegeit speciális vizsgálatokra, beavatkozásokra (pl. endoszkópiák, biopsziák, képalkotó vizsgálatok, műtétek, stb.) is.
4. A hallgatónak a gyakorlat során minden héten el kell készíteni legalább 2 beteg vagy eset részletes betegdokumentációját (összesen 4 esetleírás feltöltése szükséges)

a) anonimizált formában, a dátum, az osztály a tutor és a hallgató adatainak feltüntetésével, a hallgató és a tutor által aláírva).
b) Ennek tartalmaznia kell az anamnézist (panaszok)
c) részletes fizikális vizsgálatot az adott osztályon kezelt betegnél vagy részletes diagnosztikus vizsgálatot egy-egy vizsgálati személy vagy minta vonatkozásában
d) diagnosztikus és terápiás kezelési tervet,
e) a vizsgálatok eredményének valamint a klinikai betegséglefolyásnak megfelelő írásos összefoglaló értékelést.
f) Terjedelem: betegenként legalább 1, legfeljebb 4 db A/4-es gépelt oldal egy pdf-ben feltöltve. Az esetismertetéseket és az igazolást együtt a tárgy NEPTUN MeetStreet oldalára kell feltölteni max. 1 Mbyte scannelt pdf formátumban legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekéig. (a dátum, az osztály a tutor és a hallgató adatainak feltüntetésével, a hallgató és a tutor által aláírva, pecsételve).
g) Amennyiben az esetleírások formai és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, úgy a tárgy nem teljesített. Nem elfogadható: bármilyen képformátum (jpeg, jpg, png, e-amilben csatolmány), bármilyen egyéb kiterjesztés (IPhone alkalmazások)
összefoglalva: 1 esetleírás 1 scannelt pdf (1-4 oldalig)
5. A hallgató a gyakorlat során személyesen elvégzett/látott tevékenységek teljesítéséről hivatalos igazolást kap (gyakorlati összesen 8 készség igazolása szükséges), melyek tényét a Klinikai Készségek Leckekönyvében a tantárgyfelelős ismeri el a bemutatott igazolás alapján.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Halmosi Róbert