Belgyógyászat: haematológia

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 14

Praktika: 28

Seminare: 0

Insgesamt: 42

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOK-HAE-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített , OOK-PH1-T teljesített

Vizsgakurzus:

nein

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 200

Thematik

Az előadások és gyakorlatok a legfontosabb haematológiai betegségeket, továbbá a véralvadás rendellenességeit tárgyalják. A képzés célja, hogy az általános orvos felismerje az egyes haematológiai és véralvadási betegségeket. El tudja dönteni, hogy melyek ellátása az ő kompetenciája és melyek azok, amelyek miatt szakorvosi vizsgálatra vagy sürgős klinikai felvételre kell a beteget beutalni. A hazakerült betegnek javasolt kezelések hatásait és mellékhatásait ismerje, így a szakorvossal együttműködve elősegítse a gyógyulás folyamatát.

Vorlesungen

 • 1. A vérképzés. - Dr. Alizadeh Hussain
 • 2. A vörösvérsejt-képézés rendellenességei: vashiányos és megaloblastos anaemiák. - Dr. Tóth Orsolya
 • 3. Veleszületett és szerzett haemolyticus anaemiák. - Dr. Alizadeh Hussain
 • 4. Immunthrombocytopenia (ITP), mikroangiopathiás haemolyticus anaemiák (TTP, HUS). - Dr. Nagy Ágnes
 • 5. Szerzett vérzékenység - Dr. Nagy Ágnes
 • 6. Autológ és allogén őssejttranszplantáció - Dr. Szomor Árpád
 • 7. Acut leukaemiák. Myelodysplasticus syndroma - Dr. Alizadeh Hussain
 • 8. Veleszületett vérzékenységek. - Dr. Nagy Ágnes
 • 9. Malignus lymphomák, nyirokcsomó betegségek - Dr. Szomor Árpád
 • 10. Monoclonalis gammopathiák, Myeloma multiplex - Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • 11. Chronicus myeloproliferatív megbetegedések (CML, PV, ET, OMF) - Dr. Szomor Árpád
 • 12. CLL, low-grade non-Hodgkin lymphomák - Dr. Szomor Árpád
 • 13. Haemostasis, thrombophilia, VTE prophylaxis - Dr. Nagy Ágnes
 • 14. Antikoaguláns és thrombocyta gátló kezelés - Dr. Alizadeh Hussain

Praktika

 • 1. Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép és csontvelő kenetek microscopos vizsgálata.
 • 2. Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép és csontvelő kenetek microscopos vizsgálata.
 • 3. Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Periferiás kenetek értékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése.
 • 4. Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Periferiás kenetek értékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése.
 • 5. Haemolyticus anaemiás beteg vizsgálata. Laboratóriumi leletek értékelése, a kezelés megbeszélése.
 • 6. Haemolyticus anaemiás beteg vizsgálata. Laboratóriumi leletek értékelése, a kezelés megbeszélése.
 • 7. ITP, TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei.
 • 8. ITP, TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei.
 • 9. Acut leukaemiák diagnosztikája, kezelése.
 • 10. Acut leukaemiák diagnosztikája, kezelése.
 • 11. Krónikus myeloproliferatív betegségek, myelodysplasiás syndroma osztályozása, kezelése.
 • 12. Krónikus myeloproliferatív betegségek, myelodysplasiás syndroma osztályozása, kezelése.
 • 13. Krónikus leukémiák, diagnosztika, kezelés.
 • 14. Krónikus leukémiák, diagnosztika, kezelés.
 • 15. Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése.
 • 16. Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése.
 • 17. Myeloma multiplex és autolog őssejttranszplantáció.
 • 18. Myeloma multiplex és autolog őssejttranszplantáció.
 • 19. A haemaferezis laboratórium és őssejttranszplantáció részleg megtekintése, az őssejtgyűjtés, a kondicionáló kezelés és a transzplantáció folyamatának megbeszélése.
 • 20. A haemaferezis laboratórium és őssejttranszplantáció részleg megtekintése, az őssejtgyűjtés, a kondicionáló kezelés és a transzplantáció folyamatának megbeszélése.
 • 21. Haemostasis, Thrombocyták fibrinolysis és vizsgáló módszereik. Diffúz intravascularis coaguláció.
 • 22. Haemostasis, Thrombocyták fibrinolysis és vizsgáló módszereik. Diffúz intravascularis coaguláció.
 • 23. Veleszületett és szerzett vérzékenységben szenvedők kezelése és gondozása. Immunthrombocytopenia.
 • 24. Veleszületett és szerzett vérzékenységben szenvedők kezelése és gondozása. Immunthrombocytopenia.
 • 25. Thrombophiliák. A vénás thromboembolia megelőzése és kezelése. A postthromboticus syndroma. Diffúz intravascularis coaguláció.
 • 26. Thrombophiliák. A vénás thromboembolia megelőzése és kezelése. A postthromboticus syndroma. Diffúz intravascularis coaguláció.
 • 27. Az anticoagulans kezelés ellenőrzés. Heparin indukált thrombocytopenia. Fibrinolytikus kezelés indikációi és kivitelezése. Thrombocytagátló kezelés
 • 28. Az anticoagulans kezelés ellenőrzés. Heparin indukált thrombocytopenia. Fibrinolytikus kezelés indikációi és kivitelezése. Thrombocytagátló kezelés

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Előadás vázlat az előadótól.

Skript

Empfohlene Literatur

Lehoczky D., Rák K. (szerk.): Klinikai hematológia, Medicina, 2006.
Matolcsy A., Udvardy M., Kopper L. (szerk.): Haematológiai Betegségek Atlasza, Medicina, 2006.
Tulassay Zs. (szerk.): A belgyógyászat alapjai, Medicina, 2006. (a 'Haematológia' fejezet)
R. Hoffman (szerk.): Hematology, Churchill- Livingstone, 2005.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 5 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

A hiányzások igazolása szükséges.

Prüfungsfragen

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 4 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.
Tesztkérdések témakörei:
1. A normális haemopoezis.
2. Haemopoetikus növekedési faktorok szerepe a csontvelői vérképzésben.
3. Vashiányos anaemia. Differenciál diagnózis, kezelés.
4. Megaloblastos anaemiák.
5. Veleszületett haemolytikus anaemiák.
6. Szerzett haemolytikus anaemiák.
7. Thalassaemiák és haemoglobinopathiák.
8. Aplastikus anaemia, csontvelő elégtelenség.
9. A csontvelő transzplantáció és formái.
10. Acut leukaemiák: differenciál diagnózis, kezelés.
11. Chronicus myeloproliferativ betegségek differenciál diagnózisa (CML, OMF, PV, ET').
12. Chronicus myeloid leukaemia: klinikai lefolyás, kezelés.
13. Polycythaemia vera: differenciál diagnózis, kezelés.
14. Myelodysplasticvs syndroma: diagnózis, kezelés.
15. Hodgkin-kór (Staging és kezelés).
16. Non-Hodgkin lymphomák (Staging és kezelés).
17. Myeloma multiplex: diagnózis, kezelés.
18. Vascularis és thrombocyta eredetű vérzékenységek diagnosztikája és kezelése.
19. Coagulophatiák (haemophiliák, von Willebrand betegség). Kezelés, profilaxis, gondozás.
20. Veleszületett és szerzett alvadási inhibitor csökkenés (antithrombin III., -protein C és S defektusok).
21. Thromboemboliás betegségek diagnosztikája, hajlamosító tényezők, kezelés.
22. Az acut és chronicus anticoagulans kezelés lehetőségei és kontrollja vénás thromboemboliában.
23. Fibrinolyticus kezelés indikációi, formái (acut myocardiális infarctusban és vénás thromboemboliákban).
24. Thrombocytagátló kezelés

Prüfer

 • Dr. Alizadeh Hussain
 • Dr. Kohl Zoltán
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Nagy Ágnes
 • dr. Pammer Judit Éva
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Tóth Orsolya

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Alizadeh Hussain
 • dr. Cseh Anna Mária
 • Dr. Kohl Zoltán
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Nagy Ágnes
 • dr. Pammer Judit Éva
 • Dr. Szakács Zsolt
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Tóth Orsolya