Belgyógyászat: pulmonológia

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 12

Praktika: 16

Seminare: 0

Insgesamt: 28

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOK-PUL-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

OOP-BPR-T teljesített , OOK-GT2-T teljesített , OOP-KO2-T teljesített

Vizsgakurzus:

nein

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 180

Thematik

A gyakoribb tüdőbetegségek klinikumának megismertetése és a ritkábban előforduló kórképek tárgyalása differenciál diagnosztikus szempontból. Az invazív és nem invazív tüdőgyógyászati diagnosztikus eljárások bemutatása. Az akut és a krónikus betegségek gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségei.
Előadásokon mutatja be a legfontosabb pulmonológiai betegségeket és tárgyalja a diagnosztika és a terápia kérdéseit. Gyakorlati oktatás során betegbemutatással szemlélteti a betegségeket ill. konkrét esetek kapcsán ismerteti a pulmonológiában használatos terápiás eljárásokat. Biztosítja a Klinikai készségek leckekönyvében meghatározott gyakorlati tevékenységeket.

Vorlesungen

 • 1. Tüdőgyulladás, tüdőtályog, bronchiectasia - Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika
 • 2. Tüdőrák. Epidemiologia, tünettan, kórlefolyás és diagnózis - Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika
 • 3. A tüdőrák kezelése - Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika
 • 4. Asthma bronchiale - Dr. Soós Szilvia
 • 5. COPD. Emphysema pulmonum - Dr. Soós Szilvia
 • 6. Tüdőgümőkór - Dr. Ruzsics István
 • 7. Interstitialis tüdőbetegségek - Dr. Balikó Zoltán
 • 8. A mediastinum és pleura betegségei - Dr. Ruzsics István
 • 9. Pulmonális hypertonia - Dr. Balikó Zoltán
 • 10. OSAS - Dr. Balikó Zoltán
 • 11. Pulmonális embolia. - Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika
 • 12. Légzési elégtelenség - Dr. Ruzsics István

Praktika

 • 1. Betegágy mellett - tüdődaganatos beteg
 • 2. Betegágy mellett - légzési elégtelenség
 • 3. Betegágy mellett - tüdőgyulladásban szenvedő beteg
 • 4. Betegágy mellett - tüdőembolia esetén
 • 5. Betegágy mellett - COPD beteg
 • 6. Allergológia
 • 7. Szubintenzív
 • 8. Ultrahang vizsgálat
 • 9. Asztmás beteg kivizsgálása
 • 10. Légzésfunkció I.
 • 11. Légzésfunkció II.
 • 12. Betegágy mellett - COPD-s beteg
 • 13. Betegágy mellett - haemoptoé esetén
 • 14. Mellkaspunctio, perthoracalis tűbiopszia
 • 15. Diagnosztikus bronchológia
 • 16. Diagnosztikus bronchológia

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Skript

Empfohlene Literatur

Balikó Z. – Sárosi V. : Pulmonológia Egyetemi tankönyv, Medicina Kiadó, 2020.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy időszakon belül írásbeli vizsgát négy alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyíújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Ha tervezhető, akkor előző héten kérjük jelenteni és beillesztjük valamelyik csoporthoz, ha nem tervezhető, akkor utólag adunk lehetőséget a pótlásra.

Prüfungsfragen

Vizsgakérdések (új)
1.) A mellkasi szervek képalkotó vizsgálatai: a CT, MRI, UH és izotóp vizsgálatok indikációi
2.) A bronchológiai vizsgálatok technikája és indikációi
3.) Mediastinoscopia, pleuroscopia, VATS és a perthoracalis tűbiopsia technikája, indikációi
4.) A mellkasi folyadékgyülemek differenciál diagnosztikája.
5.) A haemoptoe differenciál diagnosztikája és ellátása
6.) A dyspnoe differenciál diagnosztikája
7.) A légzésfunkciós vizsgálatok, a ventiláció és a diffúzió zavarai
8.) Farmakospirometria, bronchiális provokációs tesztek
9.) A vérgázanalysis kivitelezése, a leletek kiértékelése.
10.) Az asthma bronchiale definiciója, klasszifikációja, patogenezise, patológiája.
11.) Az asthma bronchiale tünettana, differenciál diagnosztikája és prognózisa. Az allergológiai vizsgálatok szerepe és technikája.
12.) Az asthma bronchiale kezelésének irányelvei
13.) Az akut asztmás roham ellátása
14.) A krónikus obstruktív tüdőbetegségek definíciója, felosztása, epidemiológiája, patogenezise
15.) A COPD terápiája, megelőzésének módszerei, prognózisa.
16.) Az otthon szerzett pneumóniák otthoni és kórházba kerülő esetek etiológiája és ellátása.
17.) A nosocomiális pneumóniák osztályozása, etiológiája és terápiája.
18.) Tüdőgennyedések: bronchiectasia, tüdőtályog, cystás fibrózis.
19.) A tuberkulin próba technikája és értékelése. Az interferon gamma teszt.
20.) A tüdőtuberkulózis epidemiológiája, etiológiája és kórlefolyása.
21.) A tüdőtuberkulózis kezelésének alapelvei, az elsődleges és a másodlagos antituberkulotikumok.
22.) Extrapulmonális tuberkulózisok. Az atípusos mycobacteriumok által okozott megbetegedések és kezelésük.
23.) A leggyakoribb gombák okozta bronchopulmonális kórképek.
24.) A tüdőembolia epidemiológiája, klinikai tünetei és terápiája.
25.) A tüdőoedema tünetei, okai (bal szívfél elégtelenség, ARDS) és a kezelésük alapelvei.
26.) A pulmonális hypertonia felosztása, klinikai tünetei, diagnosztikája és terápiája a kiváltó okok szerint.
27.) A hörgőrák epidemiológiája, patogenezise, klinikai tünetei és vizsgáló módszerei.
28.) A hörgőrák szövettani felosztása, a stádiumbeosztás elvei és terápiás következményei. A szövettani típus jelentősége a terápiaválasztásban.
29.) A bronchuscarcinoma paraneoplasztikus szindrómái.
30.) A pleura, a rekesz és a mediastinum betegségei.
31.) Az intersticiális tüdőbetegségek felosztása, diagnózisa és a terápia alapjai.
32.) Az exogén allergiás alveolitis klinikai formái, diagnózisa és terápiája.
33.) A Boeck sarcoidosis apidemiológiája, patogenezise, klinikai tünetei, klinikai manifesztációi és terápiája.
34.) A pneumothorax etiológiája, tünettana, terápiája.
35.) A légzési elégtelenség formái, okai, diagnosztikája és ellátása. A nem invazív gépi lélegeztetés.
36.) Az alvási apnoe szindróma tünetei, diagnosztikája és kezelése.

Prüfer

 • Dr. Balikó Zoltán
 • Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika
 • Dr. Ruzsics István
 • Dr. Soós Szilvia
 • Dr. Szilágyiné Dr. Kacsó Anita Harmat
 • Dr. Török Zsófia Laura

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika
 • Dr. Ruzsics István
 • Dr. Simon Ildikó
 • Dr. Soós Szilvia
 • Dr. Szilágyiné Dr. Kacsó Anita Harmat