Belgyógyászat: kardiológia

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 14

Praktika: 28

Seminare: 0

Insgesamt: 42

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOK-KAR-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN1-T teljesített , OOK-PH1-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

nein

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5

Thematik

A tárgy általános elméleti és gyakorlati alapokat kíván szolgáltatni a modern kardiológiai diagnosztika és terápia mindennapi orvosi gyakorlatban történő alkalmazásához. Hangsúlyozni kívánjuk a kölcsönhatásokat, differenciál diagnosztikai problémákat más belgyógyászati betegségek vonatkozásában.
Az általános orvosi gyakorlat egyik legnagyobb beteganyagát a cardiovascularis betegségekben szenvedők teszik ki. A tárgy tematikája felöleli az anamnézis és betegvizsgálat speciális szempontjait, a legfontosabb kardiológiai betegségek bemutatását, a non-invazív és invazív kardiológiai diagnosztika alapjait, s a korszerű terápiás lehetőségeket.

Vorlesungen

 • 1. Bevezetés a kardiológiába. Noninvazív kardiológiai diagnosztika I.: Elektrokardiológia (EKG, terheléses EKG, Holter EKG, transztelefonikus EKG) - Dr. Tóth Kálmán
 • 2. Noninvazív kardiológiai diagnosztika II.: Képalkotók (Echocardiographia, nukleáris vizsgálatok, szív MR, coronaria CT) - Dr. Cziráki Attila
 • 3. Invazív kardiológiai diagnosztika: Coronarographia, IVUS, FFR - Dr. Horváth Iván Gábor
 • 4. Ritmuszavarok és gyógyszeres kezelésük - Dr. Tóth Kálmán
 • 5. Invazív klinikai elektrofiziológia, diagnosztika, ablációk, eszközös kezelések (pacemakerek, CRT, ICD)(Dr. Herczku Cs./Dr. Kónyi A.) - Dr. Herczku Csaba
 • 6. Hypertonia - Dr. Czopf László József
 • 7. Krónikus szívelégtelenség - Dr. Habon Tamás
 • 8. Végstádiumú szívelégtelenség, eszközös kezelések, szívtranszplantáció - Dr. Alexy Tamás
 • 9. Stabil coronaria betegség. Cardiovascularis preventio - Dr. Tóth Kálmán
 • 10. Akut coronaria szindrómák. Percutan coronaria intervenció (PCI) - Dr. Horváth Iván Gábor
 • 11. A szív gyulladásos betegségei. Szívbillentyű betegségek - Dr. Cziráki Attila
 • 12. Onkokardiológia, Covid fertőzés cardiovascularis vonatkozásai - Dr. Halmosi Róbert
 • 13. Cardiomyopathiák - Dr. Halmosi Róbert
 • 14. Kardiológiai rehabilitáció - Dr. Szabados Eszter

Praktika

 • 1. Kardiológiai fizikális vizsgálat és anamnézis felvétel
 • 2. Kardiológiai fizikális vizsgálat és anamnézis felvétel
 • 3. EKG elemzés
 • 4. EKG elemzés
 • 5. Betegbemutatás. Eszközös vizsgálatok
 • 6. Betegbemutatás. Eszközös vizsgálatok
 • 7. Betegbemutatás. Ritmuszavarok
 • 8. Betegbemutatás. Ritmuszavarok
 • 9. Betegbemutatás. Szívelégtelenég
 • 10. Betegbemutatás. Szívelégtelenég
 • 11. Betegbemutatás. Ischaemiás szívbetegség
 • 12. Betegbemutatás. Ischaemiás szívbetegség
 • 13. Betegbemutatás/MediSkill gyakorlat
 • 14. Betegbemutatás/MediSkill gyakorlat
 • 15. Betegbemutatás/MediSkill gyakorlat
 • 16. Betegbemutatás/MediSkill gyakorlat
 • 17. Betegbemutatás
 • 18. Betegbemutatás
 • 19. Coronarographia, PCI
 • 20. Coronarographia, PCI
 • 21. Elektrofiziológia, pacemaker
 • 22. Elektrofiziológia, pacemaker
 • 23. Betegbemutatás
 • 24. Betegbemutatás
 • 25. Témakörök ismétlése
 • 26. Témakörök ismétlése
 • 27. Gyakorlatos számonkérés
 • 28. Gyakorlatos számonkérés

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Merkely B., Becker D.: Szív- és érgyógyászat 1-2., Semmelweis Kiadó, 2020.
Szegedi N.: Kardiológia zsebkönyv (szak)vizsgára készülőknek, Semmelweis Kiadó, 2019.
Csanádi Zoltán, Czuriga Dániel: A szív és a verőerek betegségei, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019.

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika és Szívgyógyászati Klinika oktatási segédanyagai (PotePedia weboldal)
Előadások és Kardiológia jegyzet (TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001)

Skript

Empfohlene Literatur

Tulassay Zs.: A belgyógyászat alapjai, Medicina könyvkiadó, 2016.
Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Elsevier, 2018.
Houghton AR, Gray D: Az EKG helyes értelmezése, Medicina, 2005.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 5 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adja a végleges érdemjegy 20%-át.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

A gyakorlatokról max. 15% hiányzás lehetséges a félév alatt (15-25% hiányzás esetén egyedi méltányosságért lehet folyamodni). Gyakorlat pótlása azonos témakörből másik csoportnál lehetséges maximum 2 alkalommal.
Az összes kontaktóráról (előadás+gyakorlat) szintén max. 15% hiányzás megengedett (15-25% hiányzás esetén egyedi méltányosságért lehet folyamodni).
Ezt meghaladó hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható.

Prüfungsfragen

Tesztkérdések témakörei:
1. Az EKG elemzés alapelvei
2. Speciális kardiológiai vizsgálómódszerek I: Stress tesztek, Holter EKG monitorozás, TTEKG és ABPM vizsgálat
3. Speciális kardiológiai vizsgálómódszerek II: Echocardiographia, nukleáris kardiológiai vizsgálatok, computer tomographia, szív MR
4. Speciális kardiológiai vizsgálatok III: Invazív vizsgálatok és eljárások (elektrofiziológia, szívkatéterezés és coronarographia)
5. A rhythmuszavarok mechanizmusai
6. Sinus és pitvari rhythmuszavarok
7. AV csomót és járulékos nyalábot érintő rhythmuszavarok
8. Kamrai rhythmuszavarok
9. AV blokkok és kamrai szintű ingerületvezetési zavarok
10. Cardialis eredetű syncopék és hirtelen szívhalál
11. Antiarrhythmiás gyógyszerek
12. Pacemakerek és az implantálható cardioverter defibrillátor
13. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) epidemiológiája és rizikófaktorai, primer prevenció
14. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) fontosabb megjelenési formái
15. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) diagnosztikája
16. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) gyógyszeres kezelése
17. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) nem gyógyszeres kezelése (PCI és CABG)
18. Az acut coronaria szindróma (ACS) típusai és diagnosztikája
19. Az ST elevatioval járó acut coronaria szindróma (STEMI) kezelése
20. Az ST elevatioval nem járó acut coronaria szindróma (NSTEMI) kezelése
21. Az acut myocardialis infarctus (AMI) legfontosabb szövődményei és azok kezelése
22. Acut myocardialis infarctus (AMI) utáni prognózis becslés és szekunder prevenció
23. A hypertonia epidemiológiája, típusai, rizikófaktorai és pathogenesise
24. A hypertonia korszerű kezelése
25. A szívelégtelenség epidemiológiája, rizikófaktorai és kialakulásának pathomechanizmusa
26. A szívelégtelenség klinikai szindrómái
27. A krónikus szívelégtelenség gyógyszeres kezelése
28. A szívelégtelenség eszközös és nonpharmacologiás kezelése
29. Az acut szívelégtelenség korszerű kezelése
30. A cardiomyopathiák osztályozása
31. A dilatativ cardiomyopathia
32. Hypertrophiás, restrictiv és arrhythmogén jobb kamrai cardiomyopathia
33. A myocarditis és a rheumás láz
34. A pericardium betegségei és a szívtamponád
35. Az infectiv endocarditis
36. A mitralis billentyű betegségei
37. Az aorta billentyű betegségei
38. Kombinált és kettős billentyűbetegségek
39. A pulmonalis embolia és a primer pulmonalis hypertonia
40. Anticoagulatio és fibrinolyticus kezelés cardiovascularis betegségekben
41. Thrombocyta aggregatio gátló kezelés cardiovascularis betegségekben
42. Laboratóriumi diagnosztika a kardiológiában, biomarkerek
43. Terhesség és szívbetegség
44. A kardiológiai rehabilitáció
45. Multicentrikus, nemzetközi klinikai vizsgálatok szerepe a szívbetegségek therapiájában (rhythmuszavarok, acut coronaria szindróma kezelés, szekunder prevenció, stb.)

Prüfer

 • Dr. Cziráki Attila
 • Dr. Czopf László József
 • Dr. Faludi Réka
 • Dr. Gál Roland
 • Dr. Gaszner Balázs
 • Dr. Goják Ilona
 • Dr. Habon Tamás
 • Dr. Halmosi Róbert
 • Dr. Horváth Iván Gábor
 • Dr. Husznai Róbert Gábor
 • Dr. Kenyeres Péter
 • Dr. Késmárky Gábor Róbert
 • Dr. Koltai Katalin
 • Dr. Komócsi András
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Kupó Péter
 • Dr. Lenkey Zsófia
 • Dr. Magyar Klára
 • Dr. Magyari Balázs
 • Dr. Márton Zsolt I
 • Dr. Németh Ádám
 • Dr. Nógrádi Ágnes Beatrix
 • Dr. Rábai Miklós
 • Dr. Sándor Barbara
 • Dr. Sárszegi Zsolt
 • Dr. Szabados Eszter
 • Dr. Tóth Kálmán

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Biró Katalin
 • Dr. Czopf László József
 • Dr. Endrei Dóra Ilona
 • Dr. Ezer Péter
 • Dr. Faludi Réka
 • Dr. Gál Roland
 • Dr. Gaszner Balázs
 • Dr. Goják Ilona
 • Dr. Habon Tamás
 • Dr. Hajdu Máté
 • Dr. Halmosi Róbert
 • Dr. Husznai Róbert Gábor
 • Dr. Kenyeres Péter
 • Dr. Késmárky Gábor Róbert
 • Dr. Kittka Bálint Pál
 • Dr. Koltai Katalin
 • Dr. Komócsi András
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Kupó Péter
 • Dr. Lenkey Zsófia
 • Dr. Magyar Klára
 • Dr. Magyari Balázs
 • Dr. Márton Zsolt I
 • Dr. Meiszterics Zsófia
 • Dr. Németh Ádám
 • Dr. Nógrádi Ágnes Beatrix
 • Dr. Porpáczy Adél
 • Dr. Rábai Miklós
 • Dr. Sándor Barbara
 • Dr. Sárszegi Zsolt
 • Dr. Simon Mihály
 • Dr. Szabados Eszter
 • Dr. Tótsimon Kinga