Gyógyszerhatástan 1.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 28

Praktika: 0

Seminare: 28

Insgesamt: 56

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGG-GH1-T
 • 4 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

OGG-GK2-T teljesített , OGO-BA2-T teljesített , OGO-EL2-T teljesített

Vizsgakurzus:

ja

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 100

Thematik

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges farmakológiai ismeretek megalapozása a farmakodinámia és farmakokinetika általános törvényszerűségeire, valamint a vegetatív idegrendszerre és a kardiovaszkuláris rendszerre vonatkozóan. Hangsúlyozandó, hogy a gyógyszerhatások és azok mechanizmusának megértéséhez elengedhetetlen az élettani alapok ismerete.

Vorlesungen

 • 1. Bevezetés a neurofarmakológiába. A vegetatív idegrendszer általános jellemzése - Dr. Barthó Loránd
 • 2. Kolinergreceptor-agonisták - Dr. Barthó Loránd
 • 3. Kolinészteráz-gátlók I. - Dr. Barthó Loránd
 • 4. Kolinészteráz-gátlók II. - Dr. Barthó Loránd
 • 5. Muszkarinreceptor-antagonisták I. - Dr. Barthó Loránd
 • 6. Muszkarinreceptor-antagonisták II. - Dr. Barthó Loránd
 • 7. Perifériás izomrelaxánsok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 8. Perifériás izomrelaxánsok II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 9. A katekolaminok szintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 10. A katekolaminok szintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 11. Adrenergreceptor-agonisták I. - Dr. Barthó Loránd
 • 12. Adrenergreceptor-agonisták II. - Dr. Barthó Loránd
 • 13. Adrenergreceptor-antagonisták I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 14. Adrenergreceptor-antagonisták II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 15. A kalciumcsatornák farmakológiája I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 16. A kalciumcsatornák farmakológiája II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 17. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek I. - Dr. Poór Miklós
 • 18. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek II. - Dr. Poór Miklós
 • 19. Diuretikumok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 20. Diuretikumok II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 21. Pozitív inotrop hatású és egyéb szerek a szívelégtelenség kezelésére I. - Dr. Börzsei Rita Judit
 • 22. Pozitív inotrop hatású és egyéb szerek a szívelégtelenség kezelésére II. - Dr. Börzsei Rita Judit
 • 23. Antianginás szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 24. Antianginás szerek II. Regionális keringésfokozók - Dr. Pethő Gábor István
 • 25. Antihipertenzív szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 26. Antihipertenzív szerek II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 27. Antiaritmiás szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 28. Antiaritmiás szerek II. - Dr. Pethő Gábor István

Praktika

Seminare

 • 1. Bevezetés a gyógyszerhatástanba I.
 • 2. Bevezetés a gyógyszerhatástanba II.
 • 3. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
 • 4. Az agonista-receptor interakció jellemzése I.
 • 5. Az agonista-receptor interakció jellemzése II.
 • 6. Az agonista-receptor interakció jellemzése III.
 • 7. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége
 • 8. Tachyphylaxia és tolerancia
 • 9. Kombinatív gyógyszerhatások I.
 • 10. Kombinatív gyógyszerhatások II.
 • 11. A gyógyszerek transzportmechanizmusai
 • 12. A gyógyszerek felszívódása I.
 • 13. A gyógyszerek felszívódása II.
 • 14. A gyógyszerek megoszlása
 • 15. A gyógyszerek biotranszformációja I.
 • 16. A gyógyszerek biotranszformációja II.
 • 17. A gyógyszerek biotranszformációja III.
 • 18. A gyógyszerek kiválasztása
 • 19. A farmakokinetikai paraméterek I.
 • 20. A farmakokinetikai paraméterek II.
 • 21. Helyi érzéstelenítők I.
 • 22. Helyi érzéstelenítők II.
 • 23. A vegetatív ganglionokra ható szerek
 • 24. A vegetatív idegrendszer farmakológiai modulációjának elméleti alapjai
 • 25. A vegetatív idegrendszerre ható szerek hatásának számítógépes modellezése I.
 • 26. A vegetatív idegrendszerre ható szerek hatásának számítógépes modellezése II.
 • 27. A vegetatív idegrendszerre ható szerek megbeszélése I.
 • 28. A vegetatív idegrendszerre ható szerek megbeszélése II.

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

A Neptun Meet Street-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Skript

Nincs

Empfohlene Literatur

Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2019.
B. G. Katzung (ed.): Basic and Clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2018.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A félév 10. hete után a hallgatók az első 10 oktatási hét szemináriumi tananyagát felölelő írásbeli beszámolón vesznek részt. A beszámolón legalább 50%-os teljesítmény szükséges ahhoz, hogy a hallgató vizsgára bocsátható legyen. Aki nem éri el a minimális szintet, a szorgalmi időszak végéig egy alkalommal írásbeli beszámoló formájában javíthat. Ha a végleges (javítási lehetőség utáni) eredmény is 50% alatti, a hallgató vizsgára nem bocsátható.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

A távolmaradás pótlására nincsen lehetőség.

Prüfungsfragen

Tanulmányi követelmények: A vizsgák szóbeliek, a számonkért anyagot az előadásokon és szemináriumokon elhangzó ismeretek képezik.
Vizsgakérdések:
1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás, dózis-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság
3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia
4. Kombinatív gyógyszerhatások
5. A gyógyszerek transzportmechanizmusai
6. A gyógyszerek felszívódása
7. A gyógyszerek eloszlása
8. A gyógyszerek metabolizmusa
9. A gyógyszerek kiürülése
10. A farmakokinetika alapfogalmainak definíciója, számítása és gyakorlati jelentősége: első- és nulladrendű kinetika, kompartmentek, biológiai hasznosíthatóság, megoszlási térfogat, clearance, abszorpciós és eliminációs felezési idő, egyensúlyi plazmakoncentráció, fenntartó és telítő dózis
11. Kolinergreceptor-agonisták. Kolinészteráz-gátlók
12. Muszkarinreceptor-antagonisták
13. Perifériás izomrelaxánsok. A vegetatív ganglionokra ható szerek
14. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek
15. Adrenergreceptor-agonisták
16. Adrenergreceptor-antagonisták
17. Helyi érzéstelenítők
18. A kalciumcsatornák farmakológiája
19. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek
20. Diuretikumok
21. Pozitív inotrop hatású és egyéb szerek a szívelégtelenség kezelésére
22. Antianginás szerek. Regionális keringésfokozók
23. Antihipertenzív szerek
24. Antiaritmiás szerek

A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések.

Prüfer

 • Dr. Barthó Loránd
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Barthó Loránd
 • Dr. Faisal Anna Zelma
 • Dr. Fliszár-Nyúl Eszter
 • Dr. Mohos Violetta Karolin
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós