Gyógyszerhatástan 2. - gyakorlat

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 28

Seminare: 0

Insgesamt: 28

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGG-D2G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

OGG-D1E-T teljesített

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 100

Thematik

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges gyógyszertani ismeretek megalapozása a helyi hormonok, a légző- és emésztőrendszer, valamint a gyógyszerabúzus vonatkozásában.

Vorlesungen

Praktika

 • 1. Hisztamin, H1-receptor-antagonisták
 • 2. H2-receptor-antagonisták
 • 3. Szerotonin. Szerotoninreceptor-agonisták
 • 4. Szerotoninreceptor-antagonisták. A migrén terápiája.
 • 5. Az eikozanoidok farmakológiája
 • 6. Simaizomgörcs-oldók, a simaizmokra ható egyéb szerek
 • 7. A légzőrendszerre ható szerek I.
 • 8. A légzőrendszerre ható szerek II.
 • 9. A légzőrendszerre ható szerek III.
 • 10. A légzőrendszerre ható szerek IV.
 • 11. Az emésztőrendszerre ható szerek I.
 • 12. Az emésztőrendszerre ható szerek II.
 • 13. Az emésztőrendszerre ható szerek III.
 • 14. Az emésztőrendszerre ható szerek IV.
 • 15. Az emésztőrendszerre ható szerek V.
 • 16. Az emésztőrendszerre ható szerek VI.
 • 17. Általános érzéstelenítők I.
 • 18. Általános érzéstelenítők II.
 • 19. A degeneratív központiidegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek I.
 • 20. A degeneratív központiidegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek II.
 • 21. Központi idegrendszeri izgatók I.
 • 22. Központi idegrendszeri izgatók II. Nootrop szerek
 • 23. A gyógyszerabúzus I.
 • 24. A gyógyszerabúzus II.
 • 25. A gyógyszerabúzus III.
 • 26. A gyógyszerabúzus IV.
 • 27. A gyógyszerek káros hatásai és azok mechanizmusai I.
 • 28. A gyógyszerek káros hatásai és azok mechanizmusai II.

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

A Neptun Meet Street-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Skript

Empfohlene Literatur

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.
Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2020.
B. G. Katzung (ed.): Basic and clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2018.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A hallgatók a félévközi teljesítményük alapján gyakorlati jegyet kapnak, amely bekerül a Neptunba félévközi jegyként, és amelynek legalább elégséges szintje az elméleti vizsga előfeltétele. A félév 11. hete körül a hallgatók az első 10 oktatási hét gyakorlatain elhangzó tananyagból tett írásbeli beszámoló alapján kapják a gyakorlati jegyet, amelyen minimálisan 50%-ot el kell érni az elégségeshez. Aki elégtelent kap, vagy javítani akar, a szorgalmi időszak végéig egy alkalommal megteheti (ebben az esetben is az elégséges jegy feltétele a pontok legalább 50%-ának megszerzése). Végleges (javítási lehetőség utáni) elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató elméleti vizsgára nem bocsátható, a félév "nem értékelhető" besorolást kap a Neptunban.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

A távolmaradás pótlására az adott héten a másik csoportnál van lehetőség.

Prüfungsfragen

1. Hisztamin, H1- és H2-receptor-antagonisták
2. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták
3. Az eikozanoidok farmakológiája. Simaizomgörcs-oldók, a simaizomra (beleértve a méhizomzatot is) ható egyéb szerek
4. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek
5. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek, köhögéscsillapítók, köptetők, nyákoldók
6. A peptikus fekély kezelésére használt szerek
7. Hánytatók, hányáscsillapítók, prokinetikus szerek, májműködésre ható szerek, enzimpótlók
8. Hashajtók, obstipánsok, a gyulladásos bélbetegségek kezelésére használt szerek
9. A degeneratív központi idegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek
10. Általános érzéstelenítők

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Barthó Loránd
 • Dr. Kriszta Gábor
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós
 • Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina