Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 24 hours

total of: 24 hours

Subject data

 • Code of subject: OOF-DMB-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OOA-BI2-T teljesített , OOA-EL2-T teljesített

Course headcount limitations

min. 3 – max. 10

Topic

A kurzus célja, hogy elsősorban klinikai szempontokat figyelembe véve megismertesse a korszerű diagnosztikai és terápiás módszerek fizikai alapjait, amelyek megalapozzák vagy kiegészítik a klinikai ismereteket. A szemináriumokon, ahol erre lehetőség nyílik, gyakorlati bemutatókat is tartunk.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Bevezetés
 • 2. Diagnosztikai módszerek felosztása.
 • 3. Izotópok, radioaktív sugárzások. Radioaktív sugárzások biológiai hatásai.
 • 4. A sugárterápia alapelvei és megvalósítása.
 • 5. Abszorpciós fotometria
 • 6. Fluoreszcencia spektroszkópia
 • 7. A röntgensugárzás tulajdonságai, előállítása, detektálása, abszorpciója. A diagnosztikai röntgenberendezések működése.
 • 8. Computer tomográfia (CT). CT kép manipuláció (ablakozás, 3D rekonstrukció, virtuális endoszkópia)
 • 9. Gamma-kamera, SPECT.
 • 10. A pozitronemissziós tomográfia (PET) alapjai és alkalmazásai.
 • 11. A lézerfény tulajdonságai, abszorpciója és hatása a szövetekre.
 • 12. A lézer bőrgyógyászati, szemészeti, sebészeti alkalmazásasi. Fotodinámiás terápia.
 • 13. Az ultrahang előállítása és fizikai tulajdonságai.
 • 14. Az ultrahang diagnosztikai és terápiás alkalmazása.
 • 15. Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése.
 • 16. Az áramlási citométer diagnosztikai alkalmazásai.
 • 17. Mágneses rezonancia módszerek fizikai alapjai, NMR.
 • 18. MRI
 • 19. Mérések végzése oktatói röntgenkészülékkel.
 • 20. Mérések végzése oktatói röntgenkészülékkel.
 • 21. Computer tomográfiás vizsgálatok oktatói CT berendezéssel.
 • 22. Computer tomográfiás vizsgálatok oktatói CT berendezéssel.
 • 23. Számonkérés
 • 24. Számonkérés

Reading material

Obligatory literature

-

Literature developed by the Department

-

Notes

-

Recommended literature

Damjanovich Sándor, FidyJudit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006
Kane, S.A.: Introduction to Physics in Modern Medicine, Taylor & Francis, London, 2003

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

-

Making up for missed classes

-

Exam topics/questions

-

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Hild Gábor
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Telek Elek
 • Dr. Ujfalusi Zoltán