Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-DMB-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-BI2-T teljesített , OOA-EL2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 10 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy elsősorban klinikai szempontokat figyelembe véve megismertesse a korszerű diagnosztikai és terápiás módszerek fizikai alapjait, amelyek megalapozzák vagy kiegészítik a klinikai ismereteket. A szemináriumokon, ahol erre lehetőség nyílik, gyakorlati bemutatókat is tartunk.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés
 • 2. Diagnosztikai módszerek felosztása.
 • 3. Izotópok, radioaktív sugárzások. Radioaktív sugárzások biológiai hatásai.
 • 4. A sugárterápia alapelvei és megvalósítása.
 • 5. Abszorpciós fotometria
 • 6. Fluoreszcencia spektroszkópia
 • 7. A röntgensugárzás tulajdonságai, előállítása, detektálása, abszorpciója. A diagnosztikai röntgenberendezések működése.
 • 8. Computer tomográfia (CT). CT kép manipuláció (ablakozás, 3D rekonstrukció, virtuális endoszkópia)
 • 9. Gamma-kamera, SPECT.
 • 10. A pozitronemissziós tomográfia (PET) alapjai és alkalmazásai.
 • 11. A lézerfény tulajdonságai, abszorpciója és hatása a szövetekre.
 • 12. A lézer bőrgyógyászati, szemészeti, sebészeti alkalmazásasi. Fotodinámiás terápia.
 • 13. Az ultrahang előállítása és fizikai tulajdonságai.
 • 14. Az ultrahang diagnosztikai és terápiás alkalmazása.
 • 15. Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése.
 • 16. Az áramlási citométer diagnosztikai alkalmazásai.
 • 17. Mágneses rezonancia módszerek fizikai alapjai, NMR.
 • 18. MRI
 • 19. Mérések végzése oktatói röntgenkészülékkel.
 • 20. Mérések végzése oktatói röntgenkészülékkel.
 • 21. Computer tomográfiás vizsgálatok oktatói CT berendezéssel.
 • 22. Computer tomográfiás vizsgálatok oktatói CT berendezéssel.
 • 23. Számonkérés
 • 24. Számonkérés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Damjanovich Sándor, FidyJudit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006
Kane, S.A.: Introduction to Physics in Modern Medicine, Taylor & Francis, London, 2003

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Hild Gábor
 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Dr. Telek Elek
 • Dr. Ujfalusi Zoltán