Gyógyszerész biofizika szemináriumok 2.

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 14 hours

total of: 14 hours

Subject data

 • Code of subject: OGE-SP2-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Prerequisites:

OGO-Z1E-T teljesített , OGO-Z2E-T egyidejű felvétel

Course headcount limitations

min. 5 – max. 70

Topic

A kurzus célja a Fizika-Biofizika 2 tárgy ismereteinek elmélyítése szemináriumi foglalkozásokon keresztül. A szeminárium során a diákok olyan számolási feladatokat oldanak meg, amelyek segítik őket az elméleti anyag elsajátásában. A szemináriumon való részvétel ajánlott mindazon diákok számára, akik nem fizikából tettek emelt szintű érettségit.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Kvantummechanika 1.
 • 2. Kvantummechanika 2.
 • 3. Spektroszkópia bevezető. Abszorpciós spektroszkópia
 • 4. Fluoreszcencia spektroszkópia 1.
 • 5. Fluoreszcencia spektroszkópia 2.
 • 6. Lézerek 1.
 • 7. Lézerek 2.
 • 8. Vibrációs spektroszkópia 1.
 • 9. Vibrációs spektroszkópia 2.
 • 10. Termodinamika, kalorimetria
 • 11. Gyorskinetikai módszerek
 • 12. Dolgozat
 • 13. Mikroszkópia 1
 • 14. Mikroszkópia 2.

Reading material

Obligatory literature

Damjanovich, Fidy, Szöllősi (szerk): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Literature developed by the Department

A szemináriumokhoz a https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10 oldalon található handoutokból lehet felkészülni.

Notes

Külön jegyzet nincs

Recommended literature

P.W. Atkins: Fizikai-kémia

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A félév során egy dolgozatra kerül sor, amelynek során a diákok számolási feladatokat oldanak meg.

Making up for missed classes

A szemináriumról való hiányzás pótlására nincs mód.

Exam topics/questions

biofizika.aok.pte.hu

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Lukács András Szilárd
 • Karádi Kristóf Kálmán
 • Leipoldné Dr. Vig Andrea Teréz
 • Pécsi Ildikó